Protokoll och förtroendevald

Protokoll och förtroendevalda för Kyrkofullmäktige, Pastoratskyrkorådet och dess utskott, samt Stora Tuna och Torsångs församlingsråd.