Mötesplatser i vardagen

Svenska kyrkan i Borlänge firar gudstjänst varje söndag och helgdag. Dessutom firas kvällsmässa och sinnesrogudstjänster på vardagskvällar. Under veckan har vi utöver det många öppna verksamheter.

Under veckoprogram kan du se vad som sker kommande veckor.

diakoner

DIAKONICENTRUM JAKOBSGÅRDEN
Maria Burman                  Diakon                              0243-771 18
Susanne Cedergren         Diakon                              0243-771 19
Tina Gregori Eriksson      Diakon                              0243-771 20
Klemens Mattson            Socionom                        0243-771 93
Åsa Lindgren                    Församlingsassistent      0243-771 39