Foto: Magnus Aronson/Ikon

Mötesplatser i vardagen

Svenska kyrkan i Borlänge firar gudstjänst varje söndag och helgdag. Dessutom firas kvällsmässa och sinnesrogudstjänster på vardagskvällar. Under veckan har vi utöver det många öppna verksamheter.

Tid för gemenskap på olika sätt.

Trivselträffar och soppluncher

Gemenskap, underhållning och kaffestund tillsammans.

Bibelstudium

Dags att vända blad för en ny termin.

Promenadgrupper

En kort promenad som avslutas med kaffe.

Finskspråkig verksamhet

Tervetuloa mukaan Borlängen Stora Tunan seurakunnan suomenkieliseen seurakuntatoimintaan! Kokoontumispaikkamme on ollut Hagakirkko, mutta nyt sen ollessa remontissa kokoonnumme Kvarnsvedenin kirkossa toimintakaudella 2021-22.

Samtal och studiecirklar

Svenska kyrkan i Borlänge har en bred verksamhet för utveckling och social samvaro.

Syföreningar och arbetskretsar

Inom Svenska kyrkan Borlänge och EFS finns ett stort antal syföreningar och arbetskretsar.

Hantverksgrupper

Under gemenskap få skapa saker med händerna

Svenska kyrkans internationella grupp

Fokuserar på insamling av medel för Act Svenska kyrkan och SKUT – Svenska kyrkan i utlandet samt kunskapsspridning genom föredrag och informationsmaterial.

Vill du bli volontär?

Din hjälp behövs!

Under veckoprogram kan du se vad som sker kommande veckor.

diakoner

DIAKONICENTRUM JAKOBSGÅRDEN
Maria Burman                  Diakon                              0243-771 18
Susanne Cedergren         Diakon                              0243-771 19
Tina Gregori Eriksson      Diakon                              0243-771 20
Klemens Mattson            Socionom                        0243-771 93
Åsa Lindgren                    Församlingsassistent      0243-771 39