Torsångs griftegård

Torsångs griftegård är vackert belägen på södra sidan om Dalälven.

Griftegården anlades på grund av platsbrist och utbyggnadssvårigheter på begravningsplatsen runt kyrkan. Griftegården invigdes 1906 och den första gravsättningen ägde rum 1907.

 

Gravskick Torsångs griftegård

På Torsångs griftegård finns följande gravskick.

Kistgravplats

Gravplats för två kistor ovanpå eller bredvid varandra. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten eller annan gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen och eventuell gravanordning.

Kistgravar Torsångs griftegård

Urngrav

Urngravar för gravsättning av en eller flera askurnor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten eller annan gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen och eventuell gravanordning.

Kist och urngravplatsen är gratis, men man måste betala för grundskötsel (alternativt klippa gräset själv). Man behöver inte ha vare sig gravanordning eller rabatt men vill man ha t.ex. en sten står man för den kostnaden själv. Ett alternativ är att köpa en begagnad sten av oss som man själv får bekosta omslipning av. Vill man ha rabatt kan man välja om man vill plantera och sköta själv eller köpa tjänsten av oss. Se skötsel och planteringstaxa

 

Askgravplats

Gravplats för två askor. Platsen har en begränsad gravrätt. Askgravplatsen får i den gemensamma rabatten smyckas av anhöriga med blommor i vas, ljuslykta eller ljus. Om man vill ha skylt med den gravsattes namn och årtal tillhandahålls sådan mot en kostnad och monteras av begravningsverksamheten. Del i skötselkostnaden av den gemensamma planteringen betalas i förskott för en tid av 25 år av gravrättsinnehavarna. Se skötsel och planteringstaxa

Askgravplatser Torsångs griftegård

Minneslund

Gravplats för aska. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de inte närvarar vid gravsättningen, det finns heller ingen plats för namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på en gemensam smyckningsplats. Minneslunden är ett kostnadsfritt gravskick.

Minneslund Torsångs griftegård

Skiss över Torsångs griftegård:

Öppna Kartan ovan i pdf-format

Postadress
Svenska kyrkan
781 81 Borlänge

Besöksadress
till Torsångs griftegård
Tylla 293
781 94 Borlänge

GPS koordinater
till Torsångs griftegård
60.4599,   15.5709