Välkommen in

Kyrkorna öppna för stillhet, ljuständning och bön

Öppettider under perioden 1 september - 30 april 2023

Stora Tuna kyrka
Mån-lör kl. 09.00-16.00 och i samband med gudstjänst.

Torsångs kyrka
Mån-lör kl. 09.00-16.00 och i samband med gudstjänst.

Öppettider under perioden 1 maj - 31 augusti 2023

Stora Tuna kyrka   
Alla dagar 08.00-16.00

Torsångs kyrka
Alla dagar 09.00-19.00

Amsbergs kapell

Alla dagar 09.00-19.00

Välkommen in!