Foto: Purino/Shutterstock

Tack till dig som är medlem

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – och för dig som tvivlar. För dig som vill vara med och skapa en rättvis värld och ett bättre Borlänge, för alla.

Du har säkert träffat på kyrkan någon gång i livet. Kanske genom någon av livets stora händelser som dop, konfirmation, bröllop och begravning.
Eller mitt i vardagen.
 Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i kontakt med Svenska kyrkan. Antingen när livet är som svårast, eller lättast- och allt däremellan.
 
Vi i Svenska kyrkan Borlänge finns där Borlängebon finns. Och vi gör så mycket mer än vad många tror. Genom att vara medlem i Svenska kyrkan är du med och bidrar till oerhört mycket. Här listas en del av allt du bidrar till för Borlängebon.
 
Vi värnar om de små:
Vi har vi flera öppna förskolor, för lek, sång och gemenskap. Vi har barntimmar, körer, dagkollo, riddarskola, Harry Potter experience.
 
Vi värnar om de unga:
Vi bedriver Konfirmationsundervisning. Vi driver ungdomsgården Myggan, tonårsgrupper och utbildning för unga ledare. Vi närvarar på högstadieskolorna och gymnasier.  Vi erbjuder läxhjälp och vi sponsrar för en positiv idrottskultur.
 
Vi värnar om de äldre:
Vi besöker serviceboenden och vårdinrättningar, när så är möjligt.
Vi har bland annat syföreningar och promenadgrupper.
 
Vi värnar om de utsatta:
Hjälp oss hjälpa – Varje vecka har vi utdelning av matkassar. Vi samverkar med andra för borlängebornas bästa.
 
Vi erbjuder kyrkskjuts till den som har svårt att ta sig till kyrkan på egen hand.
 
Vi finns för att lyssna och hjälpa:
Vi erbjuder samtal och hembesök.

Samtalsakuten:
Hit är du välkommen när livet tynger och du behöver någon att prata med. Det kan handla om relationer, kriser, arbetslöshet, sorg som drabbar, existentiella frågor och funderingar eller andra situationer som får till följd att man tappar fotfästet.
Samtalen är kostnadsfria för alla och finansieras av kyrkoavgiften. Väntetiderna är korta och samtalen sker utan journaler och under tystnadsplikt.

Häktespräst

Jourhavande präst:
Jourhavande präst finns för att lyssna och det som sägs stannar mellan er.
Telefonlinjen är öppen varje kväll mellan klockan 21.00-06.00.

Jourhavande präst nås via telefon, mail och chatt.
 
Nätvandrarna:
Chatt för dig mellan 12-25 år.
Här får du prata om precis vad du behöver och vill. Du är välkommen om du bara vill småprata med någon trygg vuxen, eller om du vill prata om något som känns svårt och jobbigt för dig. För oss spelar det ingen roll vilket kön du identifierar dig som, vilken religion eller tro du känner dig hemma i, eller om du inte tror på något eller någon alls.
 
Vi samverkar med Tolvstegsrörelsen, Dalarnas nätverk för psykisk hälsa, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd m.fl.
 
Vi är med i samhällets krisberedskap i samarbete med kommunens krisgrupp (POSOM) samt det lokala kristahanteringsrådet.
 
Vår Diakoni — Svenska kyrkans sociala verksamhet:
En utsträckt hand i glädje och sorg.  Diakonerna samverkar med olika nätverk i Borlänge.
Diakonerna arbetar för att ge stöd, trivsel och gemenskap. Genom det diakonala arbetet nås många människor som är sjuka, ensamma eller hemlösa.
Några exempel på verksamhet de erbjuder är besök och samtal, sorgegrupper, anhörigstöd, väntjänst, promenadgrupper, sopplunch, trivselträffar, 80-års fester, sommarvecka, Jul tillsammans, integration och samvaro.

Svenska kyrkan i utlandet:
Svenska kyrkan i utlandet har församlingar på omkring 40 orter runt om i världen. Dessutom besöker svenska präster regelbundet ytterligare ett 100-tal platser utöver världen.
Uppdraget för Svenska kyrkans församlingar utomlands är detsamma som för en församling i Sverige. Här firas gudstjänst, förrättas dop och vigsel. Det erbjuds samtal och det pågår barn- och ungdomsverksamhet.
 
Svenska kyrkan i utlandet finns, precis som i Sverige,  även som stöd vid krissituationer, sjukdom och olyckor som drabbar dig som är på resande fot.

Vi värnar om vårt kulturliv och vårt kulturarv:
Kulturliv och kulturarv är en viktig del i vår verksamhet. Kyrkobyggnader väcker känslor och är fulla av historia. Här äger viktiga händelser i människors liv rum. Det är viktigt att dessa byggnader finns, och att de bevaras.
 
Vi värnar om kulturliv, om våra körer med stor bredd för alla åldrar, konserter, evenemang, studieverksamhet.

Men framförallt så värnar vi om gemenskap och om allas lika värde.

Svenska kyrkan är gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid, här hemma och långt borta. Svenska kyrkan är det stilla rummet med rymd för egna tankar och det är platsen för livets stora högtider.


365 dagar om året gör vi skillnad, och det är tack vare alla som är medlem i Svenska kyrkan som det är möjligt.
 
Tack till alla som är medlem!
 
Är du inte redan medlem, men vill bli? Kontakta pastorsexpeditionen:
0243 771 01

 

Frågor om medlemskapet
Tidigare blev man i Sverige medlem i Svenska kyrkan vid födelsen. Vill du bli medlem, är osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet, kontakta pastorsexpeditionen på tel: 0243-77 101
eller maila till: stora-tuna.pastorat@svenskakyrkan.se