Kvarnsvedens kyrka

Redan vid byggandet år 1923-24 representerade kapellet ett nytänkande inom området kyrkobyggnader. Arkitekten Edvard Dahlbäcks avsikt var att skapa ett kyrkligt allaktivitetshus.

Kvarnsvedens kyrka

Välkommen in och titta runt på Kvarnsvedens kyrka.

Som en öppen famn för folket inrymmer byggnaden både kyrka och församlingshem i plan. Själva kyrksalen med plats för 120 personer kunde och kan alltjämt vid behov utvidgas med hjälp av vikväggar - varvid även en intilliggande, mindre samlingssal kan utnyttjas.
Kvarnsvedens kapell kom snabbt att bli en av många flitigt utnyttjad tillflykt i samhället.

Kyrksalen

Utsmyckningarna var enkel och sparsam med endast ett stort altarkrucifix skapat av Arvid Backlund och en enkel predikstol längst fram i salen, med trärelief utförd av Karl Gustaf Steen. Genom insamlingar och frivilliga gåvor fick man ihop nödvändiga inventarier.Altartavlan - "tiden och evigheten"

skapad av Bo Holmlund, från Bomsarvet, i plåt och metalltråd symboliserar den människans långa väg mot det eviga. Den Heliga Anden symboliseras av en gracil duva, medan altarkorset utgör förbindelselänken mellan Jesus, människan och evigheten. Arvid Backlunds ursprunliga altarkrucifix flyttades till nedervåningen.

Antependiet

Antependiet (på altarets framsida) är skapat av textilkonstnär Mike
Heybroek, Sågmyra, och för tankarna till vägen fram till altaret och upp mot altartavlan.

Dopfunten
Dopfuntens kuppa är överförd från en äldre dopfunt medans en ny fot tillverkades 1971 och funten placerades vid den då nyupptagna dörren, som vid sommartid kan öppnas för att släppa in ljus och fågelsång från omgivningen.

 

KLOCKA OCH STAPEL

Klocka och klockstapel tillhörde det som man av ekonomiska skäl tvingades avstå från när drömmen om ett eget tempel i Kvarnsveden förverkligades 1924. Men 1943 startades en insamlingen som gjorde det möjligt att gjuta en klocka och resa den effektfullt faluröda och vita klockstapeln. Det hela stod färdigt 1944. På klockan står det skrivet: "O land, land, land hör Herrens ord!"

RENOVERINGAR

År 1960 rustades församlingshemsdelen på nytt och nya smårum inreddes. 1971 förändrades byggnadens karaktär och anpassades till tidens krav på utrymmen och funktioner. Arkitekten Åke Temnerud lyckades genom enkla åtgärder "vrida" kyrkan ett halvt varv och därmed vändes huvudporten likt en inbjudande famn, mot bostadsområdet. De ursprungliga välvda fönstren liksom de ornerade taklisterna behölls, men innanför porten skapades ett nytt vapenhus med synliga takstolar. 
En mindre utbyggnad har efter denna förvandling även genomförts 1993.
År 2003 installerades fjärrvärme och golvvärme samt ekparkett ersatte tidigare heltäckningsmattan av sisal. Predikstolen togs bort och ersattes med en enkel ambo och altarringen öppnades på mitten för att ytterligare understryka ”människans väg mot evigheten”, i Bo Holmlunds altartavla.
2012 gjordes den tidigare samlingssalen väster om kyrksalen om till två rum för barnverksamheten med en ny entré på baksidan samt en handikaptoalett. Utanför byggdes ett barnvagnsförråd. Blockväggen vid orgeln flyttades bakåt för att göra utrymme för cafébord.
 
Kvarnsvedens kyrka rymmer max 70 personer.

 

 

Postadress
Svenska kyrkan
781 81 Borlänge

Besöksadress
Ringargatan 67
784 67 Borlänge

GPS koordinater till
Kvarnsvedens kyrka
 60.5180,   15.4025