Meny

Kontakt

VÄXEL tel. 0243-771 00
stora-tuna.pastorat 
borlange.webmaster

PASTORSEXPEDITIONEN tel. 0243-771 01  
måndag-fredag 09.00-12.00, 12.30-14.00
Dop och vigsel bokas via Pastorsexpeditionen, 
Pastorsexpeditionen förmedlar även minnesblad för Act Svenska kyrkan, Svenska kyrkan i utlandet, Blomsterfonden i Stora Tuna samt finska minnesblad.
Besöksadress: Röda vägen 52, Hagakyrkan

Mia Jonsson, 0243-771 02
Sara Kokkarinen,  0243-771 03

KYRKOHERDE
Per Henriksson Lerström, 0243-771 08  

KYRKOGÅRDSEXPEDITION tel. 0243-772 01
måndag-fredag 09.00-12.00, 13.00-14.00 
Vid frågor om gravar eller gravskötsel.
Besöksadress: Prostgårdsallén 11

Anette Lind, 0243-772 03
Kerstin Brolin, 0243-772 04
Royne Blomqvist, 0243-772 02

Lena Croner, 0243-772 06, Enhetsansvarig begravningsverksamheten/ Handläggare inom pastoratet

Thomas Norestrand, 0243-772 07, 070-229 14 34 Arbetsledare

Christer Backer-Meurke, 0243-772 05, 070-676 84 02 Trädgårds- och anläggningstekniker

Leif Sjögren, 0243-771 13, 070-201 00 54 Fastighetstekniker

PRÄSTER
Per Henriksson Lerström, 0243-771 08 kyrkoherde
Antje Bernhardt, 0243-771 30
Anna Hartwig, 0243-771 54
Gunbritt Käck, 0243-771 46
Rolf Heikkinen i Ludvika, 0240-800 49 finskspråkig

DIAKONER
Maria Burman, 0243-771 18
Tina Gregori Eriksson, 0243-771 20
Susanne Cedergren, 0243-771 19

MUSIKER
Anita Sundmark, 0243-771 28
Helene Larsson, 0243-771 26
Anna Andersson, 0243-771 24
Eva Lövgren, 0243-771 27
Sören Hult, 0243-771 25

BARN- OCH FAMILJEVERKSAMHET
Maja Hjort Stora Tuna Torsång, Ornäs, 0243-771 92
Katarina Hindriks Kvarnsveden/Amsberg, 0243-771 23
Åsa Lindgren Jakobs kapell, 0243-771 39

UNGDOM-KONFIRMATION-SKOLA
Erik Dåverud, 0243-771 38
Jenny Hjelm, 0243-771 37

 

VAKTMÄSTARE
Stora Tuna och Väster Tuna   0243-771 78
Torsång            0243-771 74
Hagakyrkan      0243-771 77
Jakobsgården   0243-771 71
Kvarnsveden    0243-771 58
Amsberg           0243-771 55