Foto: Johannes Frandsen/IKON

Syföreningar och arbetskretsar

Inom Svenska kyrkan Borlänge och EFS finns ett stort antal syföreningar och arbetskretsar.

Syföreningarna träffas regelbundet för handarbete och samvaro. Handarbetena säljs på auktioner mm. All förtjänst skänks till välgörande ändamål, som till exempel Kvinnojouren i Borlänge-Säter, Svenska kyrkans Internationella arbete, Svenska kyrkan i utlandet.

Hjärtligt välkommen vare sig du är van att handarbeta eller ej! 
Det finns en uppgift för alla!

Amsbergs församlingshem
Amsbergs arbetskrets träffas onsdag kl. 11.00 ojämn vecka.  
Kontakt Lisbet Sköld Johansson, 076-032 24 62

Kvarnsverdens kyrka (Hagakyrkan under renovering).
Hagakyrkans-Domnarvets syförening träffas måndag kl. 10.30 ojämn vecka. 
Kontakt Nina Remdahl, 072-313 41 50

Jakobsgården
Jakobsgårdens arbetskrets träffas måndag kl. 13.00 ojämn vecka.    
Kontakt Haidée Hallbäck, 0243-22 01 48 

EFS syförening träffas varje månddag kl. 18.00.
Kontakt Else Gustavsson, 0243-23 74 91

Kvarnsvedens kyrka
Kvarnsvedens arbetskrets träffas tisdag kl. 14.00 jämn vecka.   
Kontakt Margit Grönvall,  0243-23 87 79

Stora Tuna prostgård
Kyrkbygdens arbetskrets träffas måndag kl. 13.30 jämn vecka.   
Kontakt Karolina Altzar, 070-223 25 13