Meny

Begravning

Tidsbokning sker via pastorsexpeditionen 0243-771 01.

En minneslund med blommor i förgrund och ett kors uppe i skogsbrynet
Bild: K Hellström

Begravning bokas genom pastorsexpeditionen 0243-771 01.

Bokningen kan göras av de anhöriga eller genom en begravningsbyrå.

Begravningstider är onsdag - lördag kl 10.00, 11.30 samt 13.00.

Pastorsexpeditionen är fr. o. m. onsdag 18 mars stängd för besök. Detta gäller tillsvidare. Gäller även Kyrkogårdsexpeditionen.

Plats för begravning

Siffran anger maxantal besökare under Coronatid.

Amsbergs kapell 40
Hagakyrkan 40
Jakobs kapell 40
Kvarnsvedens kyrka 20
Stora Tuna kyrka 40
Torsångs kyrka 40
Väster Tuna kapell 40

Maxantal besökare i begravningskapellen
Stora Tuna gravkapell 30
Uppståndelsekapellet 40
Pilgrimskapellet 15
Smälla gravkapell 10

Begravningscermonin kan ske utomhus, dock med samma begränsningar i besöksantalet. 

Förhindra och fördröj smittspridning!

Håll avstånd 2 meter. God handhygien, hosta i armvecket, stanna hemma om du inte är frisk.

Målet är att tillmötesgå de anhörigas önskemål angående lokal, präst i tjänst och musiker i tjänst. Begravningsgudstjänsten sker i Svenska kyrkans ordning. 

Svenska kyrkan i Borlänge förrättar begravningsgudstjänster i: 
Stora Tuna kyrka, Stora Tuna gravkapell, Torsångs kyrka, Uppståndelsekapellet, Pilgrimskapellet, Smälla gravkapell, Väster Tuna kapell, Amsbergs kapell, Kvarnsvedens kyrka och Jakobs kapell.

Finns önskemål att begravningsgudtjänsten skall ske i annan ordning i våra kyrkor tillskrivs kyrkorådet av anhörig, begravningsförrättare eller begravningsentreprenör, som ombud för dödsboet om upplåtelse av kyrka.

I begravningskapellen; Stora Tuna gravkapell, Uppståndelsekapellet, Pilgrimskapellet samt Smälla gravkapell får begravning enligt annan ordning eller borgerlig akt hållas utan kyrkorådets beslut om upplåtande.

Gravsättning*

Svenska kyrkans uppdrag är att oberoende av den avlidnes livsåskådning eller religionstillhörighet, tillgodose behovet av gravplatser och andra gravanläggningar av allmänt förekommande slag.
Här förklaras de olika gravskicken (kistgrav, minneslund, askgrav mm.) man kan välja bland.

*Med gravsättning avses: placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats och placering eller utströende av aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats. 1 kap. 1 § begravningslagen

URNNEDSÄTTNING

Tid för urnnedsättning bokas via Pastorsexpeditionen tel 0243-771 01. Dagar för urnnedsättning är måndag-fredag kl. 10.00, 11.30,  13.00 och 14.30. 

Akt med urna

Det är möjligt att ha begravningen efter att den avlidna har kremerats. Då genomförs gudstjänsten med urna istället för kista och begravningen kan vänta upp till ett år.
För att boka tid kontakta begravningsbyrå eller Pastorsexpeditionen tel 0243-771 01.

Vill ni skicka minnesblad?

Adress är: Svenska kyrkan, 781 81 Borlänge.

Minnesstund 

OBS! Under Coronatid är det inte möjligt att boka församlingshem för minnesstund. Detta gäller tillsvidare.

(I samband med begravningsgudstjänsten finns det möjlighet att använda något av våra församlingshem för minnesstund. Detta är kostnadsfritt om du har haft gudstjänsten i vår församling. Lokalen bokas hos respektive vaktmästare.) 

 

Läs mer om begravning på Svenska kyrkans nationella sidor

Boka lokal för minnesstund

OBS! Under Coronatid är det inte möjligt att boka församlingshem för minnesstund. Detta gäller tillsvidare.

 

Bokning av församlingshem vid begravningsgudstjänster sker hos pastorsexpeditionen tel. 0243-771 01

 

Läs mer om lokaler för uthyrning