Begravning

Tidsbokning sker via pastorsexpeditionen 0243-771 01.

En minneslund med blommor i förgrund och ett kors uppe i skogsbrynet
Foto: K Hellström

 

Begravning - Ny gräns för antalet deltagare!

24 november 2020
I och med Regeringens beslut om ändring i ordningslagen har vi tack och lov fått ett undantag för begravningar. I stället för aviserad maxgräns om 8 personer gäller nu att 20 personer exklusive personal kan samlas, om lokalens storlek och vidtagna åtgärder för att förhindra smittspridning så medger. Detta gäller såväl inomhus som utomhus.

Det är bra att gränsen är så tydlig för de anhörigas och vår skull. De anhöriga har inte möjlighet till undantag utöver 20 personer. I de mindre lokalerna i Smälla (10 deltagare) och Pilgrimskapellet (15 deltagare) gäller samma maxgräns som tidigare.

Fortfarande är det så att vi uppmanar människor att vara så få som möjligt samt i övrigt följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Även om årstiden och vädret möjligen talar mot, så är begravningsakt utomhus fortfarande ett möjligt alternativ, särskilt för att möjliggöra deltagande för personer som tillhör särskilda riskgrupper.

Med vänliga hälsningar
Per Henriksson Lerström, kyrkoherde

Begravning bokas genom pastorsexpeditionen 0243-771 01.

Bokningen kan göras av de anhöriga eller genom en begravningsbyrå.

Begravningstider är torsdag - lördag kl 10.00, 11.30 samt 13.00.

Pastorsexpeditionen är fr. o. m. onsdag 18/3-20 stängd för besök. Detta gäller tillsvidare. Gäller även Kyrkogårdsexpeditionen.

Från och med 24/11-20 och tillsvidare gäller att 20 personer (exklusive personal) kan samlas vid en begravning om lokalens storlek så medger. Detta gäller såväl inomhus som utomhus.

Plats för begravning

Siffran anger maxantal besökare under Coronatid.

Amsbergs kapell 20
Hagakyrkan 20
Jakobs kapell 20
Kvarnsvedens kyrka 20
Stora Tuna kyrka 20
Torsångs kyrka 20
Väster Tuna kapell 20

Maxantal besökare i begravningskapellen
Stora Tuna gravkapell 20
Uppståndelsekapellet 20
Pilgrimskapellet 15 inklusive personal
Smälla gravkapell 10 inklusive personal

Begravningscermonin kan ske utomhus, dock med samma begränsningar i besöksantalet. 

Förhindra och fördröj smittspridning!

Håll avstånd 2 meter. God handhygien, hosta i armvecket, stanna hemma om du inte är frisk.

Målet är att tillmötesgå de anhörigas önskemål angående lokal, präst i tjänst och musiker i tjänst. Begravningsgudstjänsten sker i Svenska kyrkans ordning. 

Svenska kyrkan i Borlänge förrättar begravningsgudstjänster i: 
Stora Tuna kyrka, Stora Tuna gravkapell, Torsångs kyrka, Uppståndelsekapellet, Pilgrimskapellet, Smälla gravkapell, Väster Tuna kapell, Amsbergs kapell, Kvarnsvedens kyrka och Jakobs kapell.

Finns önskemål att begravningsgudtjänsten skall ske i annan ordning i våra kyrkor tillskrivs kyrkorådet av anhörig, begravningsförrättare eller begravningsentreprenör, som ombud för dödsboet om upplåtelse av kyrka.

I begravningskapellen; Stora Tuna gravkapell, Uppståndelsekapellet, Pilgrimskapellet samt Smälla gravkapell får begravning enligt annan ordning eller borgerlig akt hållas utan kyrkorådets beslut om upplåtande.

Gravsättning*

Svenska kyrkans uppdrag är att oberoende av den avlidnes livsåskådning eller religionstillhörighet, tillgodose behovet av gravplatser och andra gravanläggningar av allmänt förekommande slag.
Här förklaras de olika gravskicken (kistgrav, minneslund, askgrav mm.) man kan välja bland.

*Med gravsättning avses: placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats och placering eller utströende av aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats. 1 kap. 1 § begravningslagen

URNNEDSÄTTNING

Tid för urnnedsättning bokas via Pastorsexpeditionen tel 0243-771 01. Dagar för urnnedsättning är tisdag-fredag kl. 10.00, 11.30,  13.00 och 14.30. 

Akt med urna

Det är möjligt att ha begravningen efter att den avlidna har kremerats. Då genomförs gudstjänsten med urna istället för kista och begravningen kan vänta upp till ett år.
För att boka tid kontakta begravningsbyrå eller Pastorsexpeditionen tel 0243-771 01.

Vill ni skicka minnesblad?

Adress är: Svenska kyrkan, 781 81 Borlänge.

Minnesstund 

I samband med begravningsgudstjänsten finns det möjlighet att använda något av våra församlingshem för minnesstund. Detta är kostnadsfritt om du har haft gudstjänsten i vår församling. Lokalen bokas hos respektive vaktmästare.

 

Läs mer om begravning på Svenska kyrkans nationella sidor

Boka lokal för minnesstund

Bokning av församlingshem vid begravningsgudstjänster sker hos pastorsexpeditionen tel. 0243-771 01

Nu under pandemin går det tyvärr inte att låna församlingshem för minnesstund.

 

Läs mer om lokaler för uthyrning