Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt. Den är en stund att hämta kraft ur för anhöriga, genom att tillsammans ta farväl av den vi förlorat. I gudstjänsten överlämnas den döde i Guds kärleksfulla händer.

Att ta farväl av en närstående är ofta väldigt tungt. Begravningen är en del i det avskedet och det omfattar en del praktiska förberedelser, som ibland kan vara svårt i en tid av sorg.  Ett råd till dig som anhörig är att ta dig tid att fundera på vad du tycker är viktig kring begravningen. Kanske finns det önskemål även från den avlidne? Alla beslut behöver inte fattas på en gång. 

Vårt mål är att tillmötesgå de anhörigas önskemål angående lokal, präst i tjänst och musiker i tjänst. Begravningsgudstjänsten sker i Svenska kyrkans ordning. 

Svenska kyrkan i Borlänge förrättar begravningsgudstjänster i: 
Stora Tuna kyrka, Stora Tuna gravkapell, Torsångs kyrka, Uppståndelsekapellet, Pilgrimskapellet, Smälla gravkapell, Väster Tuna kapell, Amsbergs kapell, Kvarnsvedens kyrka och Jakobs kapell.

Finns önskemål att begravningsgudtjänsten skall ske i annan ordning i våra kyrkor tillskrivs kyrkorådet av anhörig, begravningsförrättare eller begravningsentreprenör, som ombud för dödsboet om upplåtelse av kyrka.

I begravningskapellen; Stora Tuna gravkapell, Uppståndelsekapellet, Pilgrimskapellet samt Smälla gravkapell får begravning enligt annan ordning eller borgerlig akt hållas utan kyrkorådets beslut om upplåtande.

Gravsättning*
Svenska kyrkans uppdrag är att oberoende av den avlidnes livsåskådning eller religionstillhörighet, tillgodose behovet av gravplatser och andra gravanläggningar av allmänt förekommande slag.
Här förklaras de olika gravskicken (kistgrav, minneslund, askgrav mm.) man kan välja bland.

*Med gravsättning avses: placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats och placering eller utströende av aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats. 1 kap. 1 § begravningslagen

URNNEDSÄTTNING
Tid för urnnedsättning bokas via Pastorsexpeditionen tel 0243-771 01.
Dagar för urnnedsättning är:
tisdag-onsdag kl 13:00 och 14:30 samt
torsdag-fredag kl 9:30 och 14:30.

Akt med urna
Det är möjligt att ha begravningen efter att den avlidna har kremerats. Då genomförs gudstjänsten med urna istället för kista och begravningen kan vänta upp till ett år.
För att boka tid kontakta begravningsbyrå eller Pastorsexpeditionen:
tel 0243-771 01.

Vill ni skicka minnesblad?
Adress är: Svenska kyrkan, 781 81 Borlänge.

Minnesstund 
I samband med begravningsgudstjänsten finns det möjlighet att använda något av våra församlingshem för minnesstund. Detta är kostnadsfritt om du har haft gudstjänsten i vår församling. Lokalen bokas hos pastorsexpeditionen på tel. 0243-771 01. 

Läs mer om begravning på Svenska kyrkans nationella sida.

Begravning bokas genom pastorsexpeditionen 0243-771 01.

Bokningen kan göras av de anhöriga eller genom en begravningsbyrå.

Begravningstider fr o m 2022-01-01
Torsdag och fredag kl 11.00 och kl 13.00.
Lördag kl 11.00. (Borgerliga begravningar även kl 13.00).

Boka lokal för minnesstund

Bokning av församlingshem vid begravningsgudstjänster sker hos pastorsexpeditionen tel. 0243-771 01

 

Läs mer om lokaler för uthyrning