Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Retreat

Tid för eftertanke och egen reflektion

Retreat - tillsammans i tystnad

Retreatdag - en dag för dig som söker tid för eftertanke och egen reflektion. Under dagen serveras måltider, erbjuds vägledning, enskilt samtal. 

Kvällsmässa

En meditativ stund i Hagakyrkan varje onsdag kl. 18.00

Se veckoprogrammet för aktuell information