Amsbergs kyrkogård

Ett rött vackert träkapell, en kyrkogård med två sammanslagna enheter och en plats med gamla anor.

I den nordliga delen av Stora Tuna socken, cirka 11 km från Stora Tuna kyrka ligger Amsbergs kapell. Det nuvarande träkapellet, som uppfördes 1683, hade en äldre föregångare på samma plats. Sakristian är till viss del samtida med långhuset, men utvidgades 1749-51. Då uppfördes även det befintliga vapenhuset.

Fönsteröppningarna härrör i sin nuvarande skepnad från 1800-talets början. Någon begravningsplats har inte förekommit i anslutning till kapellet förrän omkring år 1800. Fram till dess användes Stora Tuna kyrkogård. Åren 1924-25 restaurerades kapellet under ledning av arkitekt Magnus Dahlander.

Samma år byggdes klockstapeln efter ritningar av samme arkitekt. Den nuvarande kyrkogården består av två sammanslagna enheter, en äldre och en yngre, vilka sträcker sig öster och norr om kyrkan. Den gamla kyrkogården, anlagd öster om kyrkan, utvidgades 1925 mot norr. Båda delarna har sammanflätats såväl beträffande utformning, vegetation och avgränsning. Kyrkogården har därför numera en enhetlig karaktär.

Gravskick Amsbergs kyrkogård

På Amsbergs kyrkogård finns följande gravskick.

Kistgravplats

Gravplats för två kistor ovanpå eller bredvid varandra. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten eller annan gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen och eventuell gravanordning.

Kistgravar på Amsbergs kyrkogård

Urngrav

Urngravar för gravsättning av en eller flera askurnor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten eller annan gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen och eventuell gravanordning.

Kist och urngravplatsen är gratis, men man måste betala för grundskötsel (alternativt klippa gräset själv). Man behöver inte ha vare sig gravanordning eller rabatt men vill man ha t.ex. en sten står man för den kostnaden själv. Ett alternativ är att köpa en begagnad sten av oss som man själv får bekosta omslipning av. Vill man ha rabatt kan man välja om man vill plantera och sköta själv eller köpa tjänsten av oss. Se skötsel och planteringstaxa

 

Urngravar Amsbergs kyrkogård

Minneslund

Gravplats för aska. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de inte närvarar vid gravsättningen, det finns heller ingen plats för namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på en gemensam smyckningsplats. Minneslunden är ett kostnadsfritt gravskick.

Smyckningsplatsen vid Amsbergs minneslund

Askgravplats

Gravplats för två askor. Platsen har en begränsad gravrätt. Askgravplatsen får i den gemensamma rabatten smyckas av anhöriga med blommor i vas, ljuslykta eller ljus. Om man vill ha skylt med den gravsattes namn och årtal tillhandahålls sådan mot en kostnad och monteras av begravningsverksamheten. Del i skötselkostnaden av den gemensamma planteringen betalas i förskott för en tid av 25 år av gravrättsinnehavarna. Se skötsel och planteringstaxa

Askgravplatser Amsbergs kyrkogård

Karta över Amsbergs kyrkogård

Öppna kartan i pdf-format


Postadress
Svenska kyrkan
781 81 Borlänge

Besöksadress
Norr Amsberg 320
781 95 Borlänge

GPS koordinater till
Amsbergs kapell
60.5287,   15.3531