Fond

Bidrag ur Blomsterfonden för olika former av rekreation

Bidrag ur fond

 
STORA TUNA BLOMSTERFOND

För boende i Stora Tuna och Torsångs pastorat

För information, ring Elisabet Wixby, tel. 0243-771 06

 

Fondens avkastning är avsedd för olika former av rekreation, t ex vistelse på Stiftsgården i Rättvik. Således ej till utlandsresor, studier, livsmedel, glasögon och liknande.