Foto: Johannes Frandsen/IKON

Vill du bli volontär?

Din hjälp behövs!

Det behövs alltid många som kan hjälpa till med olika uppgifter i vår verksamhet. Vill du också vara en av våra ideella medarbetare?

Kontakta gärna vår diakon Maria Burman, 0243-771 18

Internationella gruppen i Borlänge

Svenska kyrkans internationella grupp

Fokuserar på insamling av medel för Act Svenska kyrkan och SKUT – Svenska kyrkan i utlandet samt kunskapsspridning genom föredrag och informationsmaterial.