Begravningsverksamhet

Att gå över en kyrkogård är att möta både liv och död. Vi minns livet som varit, vi möter det som nu är och bearbetar medvetet eller omedvetet den död som väntar – också mig.

Svenska kyrkan har fått samhällets uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten. Vi har fått uppdraget och ansvaret att ge människor, oavsett ursprung och livsåskådning, rum för avsked och sorg. Ett uppdrag och ett ansvar som bygger på ömsesidigt förtroende.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kyrkogårdsexpeditionen 0243-772 01. 
Öppettider måndag-fredag 9.00-12.00, 13.00-14.00
Besöksadress: Prostgårdsallén 11

Våra kyrkogårdar