Stora Tuna och Torsångs församlingsråd

Stora Tuna och Torsångs pastorat

STORA TUNA FÖRSAMLINGSRÅD

Ordförande:  Katarina Hult
vice ordf.:      Berndt Reuithe

Ordinarie ledamöter                     Ersättare för ledamöterna
Jeanette Antonsson                        Siv Åström
Ann-Katrine Granlund                     Herman Siklund
Katarina Hult                                    Siv Kangasniemi
Vakant                                              Mikael Fagernäs
Berndt Reuithe
Elisabeth Walla
Vakant
Nina Remdahl

TORSÅNGS FÖRSAMLINGSRÅD

Ordförande:  Sven Erik Samuelsson
vice ordf.:      Ingrid Wenngren

Ordinarie ledamöter                     Ersättare för ledamöterna
Sven Erik Samuelsson                    Torbjörn Thalin    
Gunvor Frölander                            Vakant
Ingrid Wenngren                              
Folke Andersson