Stora Tuna och Torsångs församlingsråd

Stora Tuna och Torsångs pastorat

STORA TUNA FÖRSAMLINGSRÅD 2022-07-01 - 2025-12-31
Ordförande: Per-Olof Eriksson
Vice ordförande: Lena Löfgren Berglund

Ordinarie ledamöter
Lena Löfgren Berglund
Jeanette Antonsson    
Per-Olof Eriksson                             
Lotta Grane
Ann-Cecilia Thenander
Ingegerd Hellberg
Ingrid Lindahl

Ersättare för ledamöterna                                  
Saknas
                   

TORSÅNGS FÖRSAMLINGSRÅD 2022-07-01 - 2025-12-31
Ordförande: Sven-Erik Samuelsson
Vice ordf.:     Ingrid Wenngren

Ordinarie ledamöter                         Ersättare för ledamöterna
Sven Erik Samuelsson                      Torbjörn Thalin    
Ingrid Wenngren                               Birgitta Lannerbro
Birgitta Haglund                                Siv Cederlund
Folke Andersson