Dop

Tider för dop i våra kyrkor och kapell är lördagar klockan 15, 16 eller 17 samt på söndagar i eller i anslutning till gudstjänsten. Dop kan också ske i hemmet.

Närbild på ett piggt litet dopbarn hängade på pappas arm.
Foto: Jim Elfström/IKON

Dop bokas

genom pastorsexpeditionen på telefonnummer: 0243-771 01.

Drop In-dop

Någon gång under året erbjuder vi även Drop In-dop i Stora Tuna kyrka, se annons i bl.a. annonsbladet, facebook mm.

Låna dopklänning

I våra kyrkor och kapell finns dopklänningar för utlåning. För mer information kontakta vaktmästaren i respektive kyrka/kapell.

LOKAL FÖR DOPKAFFE

I samband med dopgudstjänsten erbjuder Svenska kyrkan i Borlänge möjlighet att låna något av våra församlingshem för dopkaffe. Detta är kostnadsfritt om dopet har skett i vår församling. Lokalen bokas hos respektive vaktmästare. 

Läs mer om dop på Svenska kyrkans nationella sidor.  

Boka lokal för dopkaffe eller bröllopsfest

Bokning av församlingshem vid dop- och vigselgudstjänster sker hos pastorsexpeditionen tel. 0243-771 01

Nu under pandemin går det tyvärr inte att låna församlingshem för dop- resp. vigselfest.

 

Läs mer om lokaler för uthyrning