Amsbergs kapell, ett falurött träkapell

Amsbergs kapell

Amsbergs kapell är en vacker rödmålad träbyggnad i knuttimmer från år 1683. Den är mycket populär som dop- och vigselkyrka.

Öppettider - Amsbergs kapell

Vintertid:

 I samband med gudstjänst

Sommartid 2022:

1 april - 31 augusti
Mån-Sön   kl. 8.00 - 20.00

Amsbergs kapell rymmer max 200 personer.

Amsbergs kapell, ett falurött träkapell

Amsbergs kapell

Välkommen in och titta runt i Amsbergs kapell

Amsbergs församlingshem i vinterskrud

Amsbergs församlingshem

Välkommen in i Amsbergs församlingshem och titta runt.

Långhus och sakristia

Långhuset och sakristian är knuttimrade. Ingången till kapellet gjordes vid restaureringen 1924 - 1925 till huvudingång. Den ursprungliga huvudingången med vapenhus finns på södra långsidan.

ALTARSKÅPET

skuret i ek är ett Lübeckerarbete från 1490-talet. Det fanns tidigare i Stora Tuna kyrka och överlämnades till Amsbergs kapell år 1759. I altarskåpets mittparti framställes jungfru Marias släkt. Den heliga jungfrun och Kristusbarnet syns i mitten.
På den högra altardörren, överst Marias födelse och nederst Marias tempelgång. På den vänstra altardörren, överst mötet mellan Joakim och den heliga Anna och nederst Annas legend.
Altarskåpets dörrarna stängs under fastan då de med målningar försedda yttersidorna blir synliga. Altarskåpets omramning är från 1652.

PREDIKSTOLEN

är från 1621 och fanns, liksom altarskåpet, till 1759 i Stora Tuna kyrka. Av bilderna märks på ”korgens” fält Kristus och evangelisterna. På ryggstyckets mittersta fyllning att ”Gudsöga”. På den högra Johannes Döparen.
På predikostolens ”ljudtak” finns fem 1400-tals statyetter föreställande några apostlar, ett manligt helgon samt evangelisten Johannes. Mellan dessa syns bilder av Martin Luther och övriga reformatorer. 

DOPFUNTEN

är enkel och ovanlig; ett ställ av furu med dopfat av tenn. Både ställ och skål är från mitten av 1700-talet.

KLOCKSTAPELN

uppfördes så sent som år 1925 vid den omfattande restaureringen av kapellet. Tidigare fanns klockorna i ett litet torn över nuvarande ingången.

Postadress
Svenska kyrkan
781 81 Borlänge

Besöksadress
Norr Amsberg 320
Borlänge

GPS koordinater till
Amsbergs kapell
60.5287,   15.3531