Sök gravar i Borlänge

Möjligheten finns att söka gravsatta i Borlänge
på nätet. Vi har lagt ut kartor så det blir lättare
att söka på kyrkogårdarna.
Hemsidan heter www.svenskagravar.se

Söktjänster för att hitta gravsatta i andra
delar av Sverige:

www.gravar.se

www.finngraven.se

Hittagravengäller för Stockholms stad