Den 4 oktober startar en ny omgång av Livsstegen!

Anmäl dig senast den 22 september

Den 4 oktober startar en ny omgång av Livsstegen!
Anmäl dig senast den 22 september, då antal platser är begränsade.

 
Någon sa att livet är det som händer medan vi är på väg dit vi ska. Men vad händer om vi går vilse? När vi tappar fotfästet, orken, självförtroendet eller hoppet?

Livsstegen är ett självhjälpsprogram i tolv steg för oss som önskar hitta tillbaka i livet. 

Gruppen kommer bestå av ca 10 deltagare och två ledare. Varje träff är 90 minuter lång och delandet kretsar kring tolv existentiella steg. 

För att anmäla dig, skicka ett mail till: 
klemens.matsson@svenskakyrkan.se
eller linnea.dixgard@svenskakyrkan.se