Smälla gravkapell

Smälla gravkapell och kyrkogård invigdes 1914. Smälla ligger vackert vid sjön Hästsvedens strand mellan Tuna-Hästberg och Idkerberget.

Ett vitrappat litet kapell

Smälla gravkapell

Välkommen in i Smälla gravkapell

Sockenbyggmästare C.A. Berglund fick i uppdrag att göra ett förslag till begravningsplatsens och gravkapellets utformning. I den nordöstra delen av begravningsplatsen uppfördes gravkapellet, med inspiration från kapellet vid Stora Tuna kyrka och i slutet av 1914 invigdes det.

Initiativet till begravningsplatsen och kapellet var ett lokalt engagemang
av bland annat tre framträdande lokala personligheter, företagaren Anders Eriksson från Tuna-Hästberg, disponenten Torsten H. Gummelius och handlanden
Gustav Hellander, båda från Idkerberget. De författade en skrivelse som i oktober 1911 lämnades till kyrkostämman i Stora Tuna församling där de vädjade om anläggande av en kyrkogård. De hänvisade bland annat till de långa och dåliga vägarna ner till sockenkyrkan och dess begravningsplats.

En utredning företogs där ortsbornas synpunkter inhämtades genom ett möte
i Idkerberget då 30 män och 4 kvinnor hade samlats. Uppgiften att projektera och genomföra anläggningen gavs till sockenbyggmästaren C. A. Berglund och redan den 20 december 1914 kunde kontraktsprost Ludvig Lindberg förrätta invigningen. Investeringskostnaden för det nya kapellet var 3 000 kr och 500 kr för klockan.