Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på.

Det finns en rad olika gravskick och nedan ges en kortfattad förklaring till de olika typerna vi kan erbjuda inom Stora Tuna och Torsångs pastorat.

Kistgravplats

Gravplats för två kistor ovanpå eller bredvid varandra. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten eller annan gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen och eventuell gravanordning.

Kistgravar på Amsbergs kyrkogård. Kistgravar finns på samtliga våra begravningsplatser.

Urngrav

Urngravar för gravsättning av en eller flera askurnor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten eller annan gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen och eventuell gravanordning.

Kist och urngravplatsen är gratis, men man måste betala för grundskötsel (alternativt klippa gräset själv). Man behöver inte ha vare sig gravanordning eller rabatt men vill man ha t.ex. en sten står man för den kostnaden själv. Ett alternativ är att köpa en begagnad sten av oss som man själv får bekosta omslipning av. Vill man ha rabatt kan man välja om man vill plantera och sköta själv eller köpa tjänsten av oss. Se skötsel och planteringstaxa

 

Urngravar Stora Tuna kyrkogård. Urngravar finns på samtliga våra begravningsplatser.

Minneslund

Gravplats för aska. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de inte närvarar vid gravsättningen, det finns heller ingen plats för namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på en gemensam smyckningsplats. Minneslunden är ett kostnadsfritt gravskick.

Bilden visar smyckningsplatsen vid minnselunden på Stora Tuna kyrkogård. Minneslund finns även på Amsbergs kyrkogård, Norra griftegården, Smälla griftegård och Torsångs griftegård.

Askgravplats

Gravplats för två askor. Platsen har en begränsad gravrätt. Askgravplatsen får i den gemensamma rabatten smyckas av anhöriga med blommor i vas, ljuslykta eller ljus. Om man vill ha skylt med den gravsattes namn och årtal tillhandahålls sådan mot en kostnad och monteras av begravningsverksamheten. Del i skötselkostnaden av den gemensamma planteringen betalas i förskott för en tid av 25 år av gravrättsinnehavarna. Se skötsel och planteringstaxa

Bilden visar askgravplatserna på Torsångs griftegård. Askgravplatser finns även på Stora Tuna kyrkogård, Norra griftegården och Amsbergs kyrkogård

Askgravlund

Detta gravskick kan ses som en kombination av askgravplats och minneslund. Askgravlunden saknar gravrätt. Här kan man mot en avgift få en namnskylt på en gemensam gravvård. Det är i övrigt ett kostnadsfritt gravskick. Namnskylten sitter kvar i 25 år. Det finns en gemensam plantering som sköts av förvaltningen. Man får endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på en gemensam smyckningsplats.  Se skötsel och planteringstaxa

Askgravlunden på Norra griftegården. Askgravlund finns på Stora Tuna kyrkogård och Norra griftegården.

Kistgravlund 

Kistgravlunden saknar gravrätt. Här kan man mot en avgift få en namnskylt på en gemensam gravvård. Det är i övrigt ett kostnadsfritt gravskick. Namnskylten sitter kvar i 25 år. Det finns en gemensam plantering som sköts av förvaltningen. Man får endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på en gemensam smyckningsplats. Se skötsel och planteringstaxa

Kistgravlunden på Stora Tuna kyrkogård. Kistgravlund finns på Stora Tuna kyrkogård och på det muslimska kvarteret på Norra griftegården.

Neutralt kvarter

På det neutrala kvarteret finns både kist och urngravplatser. Inga religiösa symboler får förekomma på gravplatsen. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten eller annan gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen och eventuell gravanordning.
Kist och urngravplatsen är gratis, men man måste betala för grundskötsel (alternativt klippa gräset själv). Man behöver inte ha vare sig gravanordning eller rabatt men vill man ha t.ex. en sten står man för den kostnaden själv. Ett alternativ är att köpa en begagnad sten av oss som man själv får bekosta omslipning av. Vill man ha rabatt kan man välja om man vill plantera och sköta själv eller köpa tjänsten av oss. Se skötsel och planteringstaxa

Spridning av aska

Önskar man sprida askan i tex naturen eller havet måste tillstånd för detta inhämtas hos länsstyrelsen för det län askan önskas spridas i. Observera att villkoren varierar från län till län.