Digital guidning i Stora Tuna kyrka!

Hur hög är tornspiran? Vad är det för figurer i vapenhuset? Hör allt här.

Just nu kan vi tyvärr inte erbjuda några guidade turer i Stora Tuna kyrka, men du kan istället ta del av en digital guidning av vaktmästare Björn Ridderstedt.