Kyrkorådet

Stora Tuna och Torsångs pastorat

FÖRTROENDEVALDA TILL KYRKORÅDET 2022-2025

Ordförande: Ulla Nordlien tel. 070-695 09 31
Vice ordf: Olof Rydell

Ordinarie ledamöter
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, s
Ulla Nordlien
Olof Rydell
Nina Remdahl
Gustaf Norén
Helena Axelsson Fisk
Christian Kaddik
Berit Hall

Centerpartiet, c
Per-Olof Eriksson 
Sven-Erik Samuelsson
Hans Nyström 

Fria liberaler i Svenska kyrkan, fisk 
Lars Lyrvall

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, posk
Bo Liss
Torbjörn Thalin

Sverigedemokraterna
Anita Tjernberg

Övriga deltagare:
Per Henriksson Lerström, kyrkoherde/eller vik. kyrkoherde
Elisabet Wixby, kyrkoassistent
Mariann Nordlöf, Länsombud för begravningsverksamheten
 
Ersättare

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, s
Ulla Östlund
Jeanette Antonsson
Gunnar Nises 
Ingrid Lindahl
Kent Karlsson
Monica Bodin
Peter Rustas

Centerpartiet, c
Jan Holgersson
Ingrid Wenngren
Karin Tägtlund

Fria liberaler i Svenska kyrkan, fisk 
Lotta Grane

Borgerligt alternativ, ba
Anders Bringborn (ersättare för Bo Liss, posk)

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, kd
Hans Holmén (ersättare för Thorbjörn Thalin, posk)

Sverigedemokraterna, sd
Perove Hanzon

 

 

FÖRTROENDEVALDA TILL KYRKORÅDETS ARBETSUTSKOTT 2022-2025

Ordförande:
Ulla Nordlien, s
Vice ordf. : Olof Rydell, s  

Ordinarie ledamöter
Ulla Nordlien, s            
Olle Rydell, s
Nina Remdahl, s
Per-Olof Eriksson, c
Sven-Erik Samuelsson, c
Torbjörn Thalin, posk
Lars Lyrvall, fisk

Ersättare
Christian Kaddik, s
Helena Axelsson-Fisk, s                                                                      
Gunnar Nises, s        
Ingrid Wenngren, c
Hans Nyström, c           
Bo Liss, posk                                                                 
Lotta Grane, fisk           
                                                                    
Övriga deltagare:
Per Henriksson Lerström, kyrkoherde/eller vik. kyrkoherde
Elisabet Wixby, kyrkoassistent
Mariann Nordlöf, Länsombud för begravningsverksamheten