Meny

Pastoratskyrkorådet

Stora Tuna och Torsångs pastorat

Förtroendevalda till Pastoratskyrkorådet 2018-2021

Ordförande: Ulla Nordlien tel. 0243-192 04, 070-695 09 31
Vice ordf: Sören Hellberg

Ordinarie ledamöter

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, s
Ulla Nordlien
Olof Rydell
Nina Remdahl
Christian Kaddik
Berit Hall
Göte Anttila
Ingrid Lindahl

Centerpartiet, c
Sören Hellberg 
Hans Nyström
Sven-Erik Samuelsson

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, kd
Jonas Hillerström

Borgerligt alternativ, ba
Anders Bringborn

Fria liberaler i Svenska kyrkan, fisk 
Lars Ingvarsson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, posk
Bo Liss

Övriga deltagare:
Per Henriksson Lerström, kyrkoherde/eller vik. kyrkoherde
Elisabet Wixby, kyrkoassistent
Marianne Nordlöf, Länsombud för begravningsverksamheten

 

Ersättare

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, s
Per-Olof Knuts
Barbro Lindroth
Folke Andersson
Ann-Britt Berggren
Olof Söderlund
Siv Cederlund Hane
Peter Rustas

Centerpartiet, c
Anneli Kainu
Karin Tägtlund
Birgitta Fredin

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, kd
Heidi Löppönen

Borgerligt alternativ, ba
Agneta Nyvall

Fria liberaler i Svenska kyrkan, fisk 
Åke Eriksson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, posk
Mona Nordmark

FÖRTROENDEVALDA TILL PASTORATSKYRKORÅDETS ARBETSUTSKOTT 2018-2021

Ordförande: Ulla Nordlien
Vice ordf. : Sören Hellberg

Ordinarie ledamöter

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, s
Ulla Nordlien
Olof Rydell
Nina Remdahl

Centerpartiet, c
Sören Hellberg
Sven-Erik Samuelsson

Övriga deltagare:
Per Henriksson Lerström, kyrkoherde/eller vik. kyrkoherde
Elisabet Wixby, kyrkoassistent

 Ersättare

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, s
Berit Hall
Göte Antilla
Ann-Britt Berggren

Centerpartiet, c
Karin Tägtlund

Borgerligt alternativ, ba
Anders Bringborn