Musikverksamhet

Musiken har en central roll i Svenska kyrkan och musik i olika former är ett naturligt och återkommande inslag i Svenska kyrkans gudstjänster. Svenska kyrkan är också en av Sveriges största konsertarrangörer och erbjuder ett rikt och varierat utbud av konserter med musik av olika slag.

Vad är kyrkomusik?

Musiken är viktig i allt vi gör, i så väl livet som i kyrkan. I församlingens verksamhet finns musiken i barngrupper, ungdomsgrupper, konfirmandverksamheten, gudstjänster, musikgudstjänster och i konserter.

Så har det alltid varit i kyrkans historia.

Vad är kyrkomusiker?

En kyrkomusiker utbildas vid folkhögskola, alternativt högskola eller musikhögskola. Du har fyra folkhögskolor att välja mellan samt ett antal högskolor och musikhögskolor. Under utbildningstiden ska du också göra vissa stiftsförlagda moment.

Som en förberedelse till utbildningen erbjuder vi orgelundervisning. Kontakta Antje Bernhardt (antje.bernhardt@svenskakyrkan.se), musikernas arbetsledare.

Musikgudstjänster och konserter

Svenska kyrkan i Borlänge har ett brett utbud av konserter och musikgudstjänster, dvs en gudstjänst med extra mycket musik, med bl a folkmusik, gospel, orgelmusik, kammarmusik och klassiska körverk.

I församlingen finns flera körer som engagerar många körsångare.

Sjung upp, sjung ut- sjung tillsammans!

Vuxenkörer

Att sjunga i kör är roligt och utvecklande på så många sätt.

Närbild på en barnkör som sjunger i ett klassrum.

Barn och ungdomskör

Här får barnen ta plats och bokstavligt sjunga ut.