Foto: Johannes Frandsen/IKON

Hantverksgrupper

Under gemenskap få skapa saker med händerna

Jakobsgården

Träslöjd      måndag och torsdag kl. 13-16
Vävgrupp   tisdag     kl. 18-21
Knivslöjd    onsdag   kl. 18-21
Kontakta vaktmästarna, 0243-771 71.