Foto: Johannes Frandsen/IKON

Samtal och studiecirklar

Svenska kyrkan i Borlänge har en bred verksamhet för utveckling och social samvaro.

För tider se veckoprogram eller veckoannonsen i tidningen.

Välkommen när du har tid och lust.

Hagakyrkan, 1 tr. upp
Finskspråkiga dagträffar.   Kontakta pastorsexp för information
Lekmannakåren, föredrag med kaffe.   Kontakta Lars Lyrvall, 070-667 39 64 /Lars Rydje, 0243-22 00 33 
Existentiella samtal.             Kontakta Nina Remdahl, 072-3113 41 50
Samtal om livet/ livsfrågor.   Kontakta Nina Remdahl, 072-313 41 50
Kvinnor i Svenska kyrkan.   Kontakta Ingegerd Hellberg, 0243-194 43

Jakobsgården
EFS gemenskapsgrupper.   Kontakt Birgitta Hörnström, 0225-51 774
Bön och bibelstudium