Foto: Johannes Frandsen/IKON

Samtal och studiecirklar

Svenska kyrkan i Borlänge har en bred verksamhet för utveckling och social samvaro.

För tider se veckoprogram eller veckoannonsen i tidningen.

Välkommen när du har tid och lust.

Finskspråkiga dagträffar.   
Kontakta pastorsexp för information

Lekmannakåren, föredrag med kaffe.   
Kontakta Lars Lyrvall, 070-667 39 64 /Lars Rydje, 0243-22 00 33 


Samtal om livet/ livsfrågor.
Kontakta Nina Remdahl, 072-313 41 50

Kvinnor i Svenska kyrkan.   
Kontakta Ingegerd Hellberg, 0243-194 43

Jakobsgården
EFS gemenskapsgrupper.  
Kontakt Birgitta Hörnström, 0225-51 774
Bön och bibelstudium