Insidan är viktigast! Se Panoramabilder i våra kyrkor och kapell!

Panoramabilder inifrån Stora Tuna kyrka och många andra av pastoratets kyrkor, kapell och församlingshem.

Kyrkor/kapell och församlingshem

Stora Tuna kyrka

Välkommen in och titta runt på Stora Tuna kyrka.

Prostgården, ett stort vitt gammalt hus

Stora Tuna prostgård

Välkommen i till Prostgården i Stora Tuna.

Torsångs kyrka

Välkommen in och titta runt i Torsångs kyrka.

Torsångs församlingshem

Välkommen in i Torsångs församlingshem och titta runt.

Amsbergs kapell, ett falurött träkapell

Amsbergs kapell

Välkommen in och titta runt i Amsbergs kapell

Amsbergs församlingshem i vinterskrud

Amsbergs församlingshem

Välkommen in i Amsbergs församlingshem och titta runt.

Jakobs kapell

Välkommen in och titta runt i Jakobs kapell

Jakobsgården

Välkommen och titta runt i Jakobsgården som innehåller både församlingshem och Jakobs kapell.

Kvarnsvedens kyrka

Välkommen in och titta runt på Kvarnsvedens kyrka.

Väster Tuna kapell är byggt i rött tegel.

Väster Tuna kapell

Välkommen att titta runt inne i Väster Tuna kapell

Falurött hus med blåa dörrar

Väster Tuna församlingshem

Välkommen in i Väster Tunas församlingshem

Begravningskapell

Stora Tuna gravkapell

Välkommen in till Stora Tuna gravkapell.

Ett vitrappat litet kapell

Smälla gravkapell

Välkommen in i Smälla gravkapell

uppstådelsekapellet, en rund byggnad i vitt

Uppståndelsekapellet

Välkommen in till Uppståndelsekapellet.

Pilgrimskapellet

Välkommen in till Pilgrimskapellet.

Detta är inte alla våra kyrkor/kapell och församlingshem. Fler panoramafotograferingar kommer att göras och vi har även planer på att låta panoramafotografera våra kyrkogårdar, men då vill vi ju att det skall blomma och vara grönt.