Meny

Skötsel- och planteringstaxa

för 2020

Klicka här Skötseltaxa 2020 för att se vår taxa i pdf-format, för t.ex utskrift.

Antagen i Kyrkofullmäktige 2019-11-13

Grundskötsel   

(exkl. rabattskötsel) 
Skötsel av gräs eller grusyta på gravplatsen. Enkel justering av gravstenen. Borttagning av vissna blommor i vas samt vår- och höststädning. Skötsel av gravrabattens kant ingår ej.
Kostnad: 210:-/år 

Rabattskötsel

(exkl. plantering)
I rabattskötseln ingår vårgrävning, höstgrävning, jordförbättring, jordpåfyllning samt luckring och vattning vid behov. Skötsel av gravrabattens kant, ogräsrensning, borttagning av vissna blommor samt till hösten upptagning av alla planterade sommarblommor i gravrabatten. Önskas silvereken sparas markeras detta på gravrabatten av gravrättsinnehavaren i god tid.

Rabattyta:   under 0,6 kvm        0,6-1,2 kvm        1,2-1,8 kvm2      
Kronor:         766:-/säsong        795:-/säsong       824:-/säsong              

Planteringspaket

(exkl. rabatt och grundskötsel)
Kan endast beställas tillsammans med rabattskötsel. I planteringspaketet ingår växter och plantering av dessa. Om gravplatsen har ett gammalt planteringsavtal måste gravrättsinnehavaren ombesörja att planteringsbädden är iordningsställd före maj månads utgång annars uteblir planteringen. I de fall det beställs mer än vad som går att plantera i rabatten sker ingen återbetalning. Planteringar som beställts och betalats i tid beräknas vara klara innan midsommar.

Övrigt prydande
I priset ingår arbetskostnad för plantering eller utplacering.
Blommor i vas:              190:-
Gravljus till allhelgona:   82:-/st         Gravljus övriga tillfällen:  190:-/st 
Ljung i kruka:                  95:-/st         Vinterkrans:                      165:-/st

Perennpaket

Trädgårdsmästaren väljer ut en kombination av perenner till gravplatsen, beroende på växtmiljön på kyrkogården. Kostnad för rabatt och grundskötsel tillkommer.

Litet paket 4-6 växter        450:-
Stort paket 7-10 växter     650:-

Övriga taxor
Förnyelse av gravrätt i 25år:                   1260:-        
Extra kistbredd:                                         1260:-  
Avgift särskilda gravplatser:                     2500:-
Askgravplats - del av skötsel i 25 år       7040:- 
Askgravplats - namnplatta i brons          2200:-       
Kostnad för minneslund                                   0:-
Kostnad för askgravlund inkl namnplatta   400:- 
Dygnskostnad/plats då annan huvudman nyttjar kyl eller frys i förvaltningens bisättningslokaler                200:-

Stentaxor

Köp av tidigare använd gravsten
Gravsten och rådgivning för anpassning till aktuell gravplats.   500:- 

Justering av gravsten samt återmontering
av gravsten på återupplåten gravplats
Manuellt arbete (kostnad/timme)      345:- 
Maskinellt arbete (kostnad/timme)    632:-

Rengörning av gravsten
Under 0,31 kvm                                    600:- 
0,31-0,54 kvm                                     710:-
0,55-0,90 kvm                                     870:- 
Över 0,90 kvm                                      950:- 
Tillägg för överliggare, pelare mm.      170:-   

Exempelbilder på våra planteringspaket