Foto: Gustaf Hellsing /Ikon , Jenny Sigeman /Ikon

Skötsel- och planteringstaxa

för 2024

Klicka här Skötseltaxa 2024 för att se vår taxa i pdf-format, för t.ex utskrift.

Antagen i Kyrkofullmäktige 2023-11-08