Foto: Gustaf Hellsing /Ikon , Jenny Sigeman /Ikon

Skötsel- och planteringstaxa

för 2022

Klicka här Skötseltaxa 2022 för att se vår taxa i pdf-format, för t.ex utskrift.

Antagen i Kyrkofullmäktige 2021-11-10

Grundskötsel   

GRUNDSKÖTSEL (exkl. rabattskötsel) 
Skötsel av gräs eller grusyta på gravplatsen. Enkel justering av gravstenen. Borttagning av vissna blommor i vas samt vår- och höststädning. Skötsel av gravrabattens kant ingår ej.
Kostnad: 219:-/år

RABATTSKÖTSEL (exklusive plantering)
I rabattskötseln ingår vårgrävning, höstgrävning, jordförbättring, jordpåfyllning samt luckring och vattning vid behov. Skötsel av gravrabattens kant, ogräsrensning, borttagning av vissna blommor samt till hösten upptagning av alla planterade sommarblommor i gravrabatten. Önskas silvereken sparas markeras detta på gravrabatten av gravrättsinnehavaren i god tid.

Rabattyta:   under 0,6 kvm        0,6-1,2 kvm        1,2-1,8 kvm2      
Kronor:         797:-/säsong        827:-/säsong       857:-/säsong              

PLANTERINGSPAKET (exklusive rabatt- och grundskötsel)
Kan endast beställas tillsammans med rabattskötsel. I planteringspaketet ingår växter och plantering av dessa. Om gravplatsen har ett gammalt planteringsavtal måste gravrättsinnehavaren ombesörja att planteringsbädden är iordningsställd före maj månads utgång annars uteblir planteringen. I de fall det beställs mer än vad som går att plantera i rabatten sker ingen återbetalning. Planteringar som beställts och betalats i tid beräknas vara klara innan midsommar.

Övrigt prydande
I priset ingår arbetskostnad för plantering eller utplacering.
Blommor i vas:             198:-
Gravljus:                          90:-/st         
Ljung i kruka:                100:-/st
Vinterkrans:                  200:-/st

Perennpaket

Trädgårdsmästaren väljer ut en kombination av perenner till gravplatsen, beroende på växtmiljön på kyrkogården. Kostnad för rabatt och grundskötsel tillkommer.

Litet paket 4-6 växter        468:-
Stort paket 7-10 växter     676:-

  Övriga taxor
Förnyelse av gravrätt i 25år:                   1260:-        
Extra kistbredd:                                         1260:-  
Askgravplats - del av skötsel i 25 år       7324:- 
Askgravplats - namnplatta i brons          2350:-       
Kostnad för minneslund                                   0:-
Kostnad för askgravlund inkl namnplatta   410:- 
Dygnskostnad/plats då annan huvudman nyttjar kyl eller frys i förvaltningens bisättningslokaler                200:-

Stentaxor

Köp av tidigare använd gravsten
Gravsten och rådgivning för anpassning till aktuell gravplats.   500:- 

Justering av gravsten samt återmontering
av gravsten på återupplåten gravplats
Manuellt arbete (kostnad/timme)      359:- 
Maskinellt arbete (kostnad/timme)    658:-

Rengörning av gravsten
Under 0,31 kvm                                    624:- 
0,31-0,54 kvm                                     740:-
0,55-0,90 kvm                                     905:- 
Över 0,90 kvm                                      988:- 
Tillägg för överliggare, pelare mm.      176:-   

Exempelbilder på våra planteringspaket