Norra griftegården

På Norra griftegården i Kvarnsveden finns även ett muslimskt gravkvarter.

1924, samma år som det första kapellet byggdes anlades det första gravkvarteret och den första gravsättningen ägde rum. Klockstapeln byggdes 1930 och den nuvarande klockan skänktes av Tunabygdens eldbegängelseförening genom en donation av Axel Bernhard Andersson och Matilda Elisabet Johansson från Idkerberget, installerades 1955. 

Krematoriet och Uppståndelsekapellet byggdes 1955. Krematoriet är sedan 1999 ej i drift.
Gravområdet mot järnvägen anlades 1985 och idag har Norra griftegården ca 3000 gravplatser. 1980 anlades en minneslund i anslutning till skogsdungen i norra delen av griftegården.
Rakt framför Uppståndelsekapellet ligger både Askgravplatsen och under 2014 anlades även en Askgravlunden där intill.

Det muslimska gravkvarteret

På Norra griftegården finns en av Dalarnas två muslimska gravplatser. Detta gravkvarter anlades 1993 med hjälp av Västerås stift och där finns ca 150 gravplatser. Utformning och läge är det som utmärker ett muslimskt gravkvarter. Platsen ska vara skild från övriga kvarter och riktningen på gravplatsen är 148° SÖ, i riktning mot Mekka. Begravningsverksamheten i Borlänge har fått hjälp med utformningen av imam Ibrahim Hamad. 

Gravskick Norra griftegården

På Norra griftegården finns följande gravskick.

Kistgravplats

Gravplats för två kistor ovanpå eller bredvid varandra. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten eller annan gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen och eventuell gravanordning.

Kistgravar Norra griftegården

Urngrav

Urngravar för gravsättning av en eller flera askurnor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravsten eller annan gravanordning och plantering. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel av gravplatsen och eventuell gravanordning.

Kist och urngravplatsen är gratis, men man måste betala för grundskötsel (alternativt klippa gräset själv). Man behöver inte ha vare sig gravanordning eller rabatt men vill man ha t.ex. en sten står man för den kostnaden själv. Ett alternativ är att köpa en begagnad sten av oss som man själv får bekosta omslipning av. Vill man ha rabatt kan man välja om man vill plantera och sköta själv eller köpa tjänsten av oss. Se skötsel och planteringstaxa

 

Urngravar Norra griftegården

Minneslund

Gravplats för aska. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de inte närvarar vid gravsättningen, det finns heller ingen plats för namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på en gemensam smyckningsplats. Minneslunden är ett kostnadsfritt gravskick.

Smyckningsplatsen vid minneslunden på Norra griftegården

Askgravplats

Gravplats för två askor. Platsen har en begränsad gravrätt. Askgravplatsen får i den gemensamma rabatten smyckas av anhöriga med blommor i vas, ljuslykta eller ljus. Om man vill ha skylt med den gravsattes namn och årtal tillhandahålls sådan mot en kostnad och monteras av begravningsverksamheten. Del i skötselkostnaden av den gemensamma planteringen betalas i förskott för en tid av 25 år av gravrättsinnehavarna. Se skötsel och planteringstaxa

Askgravlund

Detta gravskick kan ses som en kombination av askgravplats och minneslund. Askgravlunden saknar gravrätt. Här kan man mot en avgift få en namnskylt på en gemensam gravvård. Det är i övrigt ett kostnadsfritt gravskick. Namnskylten sitter kvar i 25 år. Det finns en gemensam plantering som sköts av förvaltningen. Man får endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på en gemensam smyckningsplats.  Se skötsel och planteringstaxa

Askgravlund Norra griftegården

Kistgravlund 

Kistgravlunden saknar gravrätt. Här kan man mot en avgift få en namnskylt på en gemensam gravvård. Det är i övrigt ett kostnadsfritt gravskick. Namnskylten sitter kvar i 25 år. Det finns en gemensam plantering som sköts av förvaltningen. Man får endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på en gemensam smyckningsplats. Se skötsel och planteringstaxa

Kistgravlunden finns på det muslimska kvarteret.

Öppna kartan ovan i pdf-format

Postadress
Svenska kyrkan
781 81 Borlänge

Besöksadress                                                         
Murgatan 2
784 67 Borlänge

GPS koordinater till
Norra griftegården
60.5081,   15.3985Leveransadress:
Norra Griftegården
Ekonomilokaler och verkstad
Klockstigen
Gps: 60.508878, 15.396435