Foto: Andréas Lindström

Stockholms domkyrkoförsamling

Välkommen till Storkyrkan, S:t Jacobs kyrka och S:ta Clara kyrka. Welcome to Storkyrkan - Stockholm Cathedral, St Jacobs Church and St Clara Church.

INFORMATION

Omställning.

Till och med 31:a maj pausas verksamheter som konserter, gudstjänster, seniorträffar, Katedralakademin etc. I största mån ställer vi om till digital verksamhet. Här och på Facebook finner du gudstjänster, kulturarv och musik. Due to current circumstances all concerts, services, senior gatherings etc are paused till the 31st of May. Here and on Facebook, you find digital recordings.

Storkyrkan håller öppet alla dagar mellan kl 10.00-18.00. Om du behöver prata med präst eller diakon så finns tiderna här!  Observera att huvudentrén är just nu stängd. Entré via sidoingången från gården. 
Stockholm Cathedral is open daily 10 AM-6 PM. If you need to talk to a priest or deacon, you will find the hours here. Please note, the main entrance is closed. The entry is via the yard.

Storkyrkan är öppen/Stockholm Cathedral is open.

Storkyrkan håller öppet alla dagar mellan kl 10.00-18.00. Om du behöver prata med präst eller diakon så finns tiderna här! Observera att huvudentrén är just nu stängd. Entré via sidoingången från gården. Stockholm Cathedral is open daily 10 AM-6 PM. If you need to talk to a priest or deacon, you will find the hours here. Please note, the main entrance is closed. The entry is via the yard.

På grund av det rådande läge håller S:t Jacobs kyrka stängt fram till och med 31:a maj för sightseeing. Citydiakoni håller öppet tisdagar och fredagar 11.00 - 14.00


Due to the current situation, St Jacob's Church is closed till 31st of May for sightseeing. The Citydiakoni is open 11 AM- 2 PM Tuesdays and Fridays.

S:t Jacobs kyrka håller stängt t o m 31:a maj 2021.

På grund av det rådande läge håller S:t Jacobs kyrka stängt fram till och med 31:a maj för sightseeing. Citydiakoni håller öppet tisdagar och fredagar 11.00 - 14.00 Due to the current situation, St Jacob's Church is closed till 31st of May for sightseeing. The Citydiakoni is open 11 AM- 2 PM Tuesdays and Fridays.

JUST NU

Kvinnokamp, tvivel och framtidstro
Livesänt: Seminarium från Storkyrkan den 20 maj kl 18.00

De besvärliga kvinnorna och freden

Kvinnokamp, tvivel och framtidstro Livesänt: Seminarium från Storkyrkan den 20 maj kl 18.00

Det började med en åker och slutade i en kaffekopp och många stora tjocka böcker.  Det var så kyrkan och staten fann varandra.
 Men hur gick det egentligen till? Ulf Lindgren guidar i en historia med start i 1100-talets leriga fält och landar på landsarkivens dammiga hyllor. Näst ut är: Folkbokföring i 300 år. Varmt välkommen!

Från kvarn till ministerialböcker

Det började med en åker och slutade i en kaffekopp och många stora tjocka böcker. Det var så kyrkan och staten fann varandra. Men hur gick det egentligen till? Ulf Lindgren guidar i en historia med start i 1100-talets leriga fält och landar på landsarkivens dammiga hyllor. Näst ut är: Folkbokföring i 300 år. Varmt välkommen!

Nyhet! Utomhusaktiviteter för dig som är senior. Du får uppleva Gamla stans gränder, backar och torg på ett nytt sätt i aktiviteter som ökar samvaron och stärker hälsan. Alla är välkomna och vi anpassar nivån utifrån din utgångspunkt och förmåga.

Promenader för samvaro & hälsa

Nyhet! Utomhusaktiviteter för dig som är senior. Du får uppleva Gamla stans gränder, backar och torg på ett nytt sätt i aktiviteter som ökar samvaron och stärker hälsan. Alla är välkomna och vi anpassar nivån utifrån din utgångspunkt och förmåga.

Följ med och vandra den vackra Ingegerdsleden i försommartid.  I dagsetapper tar vi oss från Uppsala domkyrka till Storkyrkan i Stockholm. Det finns platser kvar till vissa delsträckor.

Välkommen på katedralsvandring den 10-13 juni

Följ med och vandra den vackra Ingegerdsleden i försommartid. I dagsetapper tar vi oss från Uppsala domkyrka till Storkyrkan i Stockholm. Det finns platser kvar till vissa delsträckor.

Visas digitalt.  Premiär på Skärtorsdagen den 1:a april kl 15.00. Länk publiceras här!

Vad händer nu? Teater

Visas digitalt. Premiär på Skärtorsdagen den 1:a april kl 15.00. Länk publiceras här!

Bilder för Kyrkovalet 2021

Kyrkoval 19 september

19 september är det val i Svenska kyrkan. I kyrkovalet röstar medlemmarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

KULTURARV

BARN OCH UNGDOM

MUSIK

RENOVERING STORKYRKAN

NÄTBASERADE PROGRAMPUNKTER KATEDRALAKADEMIN

BÖCKER

-