Kyrkofullmäktige

Bestämmer församlingens övergripande mål och verksamhet. Här hittar du listan på de nya förtroendevalda under mandatperioden 2018-2021 och protokoll från sammanträden.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige består av 15 valda ledamöter och har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet  (församlingens styrelse).

Förtroendevalda

Domprost Hans Ulfvebrand är ledamot i kyrkorådet. Han har rätt att delta i överläggningarna vid kyrkofullmäktiges sammanträden samt att få sin mening antecknad i protokollet.


Kyrkofullmäktige - Ledamöter 2018-2021

Ordförande: Stefan Hell Fröding, (S)
Vice ordförande: Marie Tullgren (BA) 

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
Per Hansson
Ulla Löfgren
Stefan Hell Fröding
Elizabeth Berggren
Sven Britton
Ersättare
Midia Hassan 1
Gunnel Söderman 2
Inga-Lill Uppström 3

Borgerligt Alternativ (BA)
Per Eckerbom
Marie Tullgren
Carl Wretenblad
Berith Öhrnberg
Ersättare
Gunilla Dolk 1
Björn Nordin 2

Frimodig Kyrka (FK)
Dag Ridderstedt

Stockholms Domkyrkoförsamlings Väl (DV)
Beth von Schreeb
Per Josefson
Else Maj Eineborg Falk
Britta Wallgren
Kersti Ejeby
Ersättare
Björn Johansson 1
Kristina Littke 2
Eva Walla Nathanson 3

Förkortningar
S           Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
BA        Borgerligt Alternativ
FK         Frimodig kyrka
DV       Stockholms Domkyrkoförsamlings Väl

protokoll 

Vill du läsa protokollen från kyrkofullmäktige? Du kan beställa dem via församlingsexpeditionen. Skicka ett mejl till info@stockholmsdomkyrkoforsamling.se eller ring 08-723 30 00 på våra telefontider.