Kyrkofullmäktige

Bestämmer församlingens övergripande mål och verksamhet. Här hittar du listan på förtroendevalda mandatperioden 2022-2025.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige består av 15 valda ledamöter och har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet  (församlingens styrelse).

Förtroendevalda

Domprost Marika Markovits är ledamot i kyrkorådet. Hon har rätt att delta i överläggningarna vid kyrkofullmäktiges sammanträden samt att få sin mening antecknad i protokollet.


Kyrkofullmäktige - Ledamöter 2022-2025

Ordförande: Carl Wretenblad 
Vice ordförande: Per Hansson 

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
Anne-Marie Axelsdotter  
Sven Britton
Elizabeth Berggren  
Per Hansson
Midia Hassan
Ingalill Uppström 
Ersättare
Agneta Aili-Nolte 

Borgerligt Alternativ (BA)
Carl Wretenblad
Marie Tullgren 
Ersättare
Per Lindström 1
Björn Nordin 2

Frimodig Kyrka (FK)
-  (vakant)

Stockholms Domkyrkoförsamlings Väl (SDV)
Beth von Schreeb
Per Josefson
Else Maj Eineborg Falk
Britta Wallgren
Kristina Littke
Kersti Ejeby

Ersättare

Björn Johansson 1
Eva Walla Nathanson 2

Sverigedemokraterna, SD
Björn Eckerbom

Ersättare
Lars Lundström

Förkortningar
S           Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
BA        Borgerligt Alternativ
FK         Frimodig kyrka
SD        Sverigedemokraterna
SDV      Stockholms Domkyrkoförsamlings Väl

 

protokoll 

Vill du läsa protokollen från kyrkofullmäktige? Du kan beställa dem via församlingsexpeditionen. Skicka ett mejl till info@stockholmsdomkyrkoforsamling.se eller ring 08-723 30 00 på våra telefontider.