Foto: Wikipedia

Kristus förhärligas – kristen själavård

Syftet med själavård är att hjälpa människor att finna kraft och ljus inom sig själv. Här kan du se hela serien om fyra delar och med introduktion. Varmt välkommen!

Syftet med själavård är att hjälpa människor att finna kraft och ljus inom sig själv. Eftersom Gud är liv innebär det att Gud blir tydligare för en person som orkar lyfta blicken och andas in. Detta kallas i Bibeln för att Kristus förhärligas, Ljuset blir synliggjort och tillåts verka. Även om begreppet kanske låter väldigt abstrakt, är det något som dagligen sker i Storkyrkan. 

28 mars: Själavård och psykologi
31 mars: Själavård och akut kris
4 april: Själavård och andlig vägledning
7 april: Själavård och bikt

 

Sensus