Foto: Arne Hyckenberg

Katedralakademin

Under ett och ett halvt år har Katedralakademins arbete präglats av pandemin. Nu är vi otåliga att få nystarta det fördjupande, utforskande och utmanande samtal som präglar akademin. Höstens tema är därför Otåligheter. Den tryckta foldern finns att hämta i våra kyrkor och pdf-versionen kan du ladda ned direkt här från hemsidan. Nedan hittar du också information om höstens kurser och föredrag. Några kurser/föredrag sker digitalt. Inga speciella förkunskaper krävs för att delta. Allt du behöver är en dator eller surfplatta eller smartphone. OBS Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Det kan innebära att förändringar kan ske med kort varsel.

Hösten 2021

Ladda ned pdf-versionen direkt här från hemsidan.

Ladda ned

FILOSOFISK OCH TEOLOGISK ANALYS OCH RESONANS

Filosofisk resonans: om den mänskliga naturen

Under två söndagar riktar vi in oss på den den mänskliga naturen.

Filosofisk och teologisk analys: den fria viljan och efterföljelse

Föreläsningarnas inriktning är att utforska tänkandet om viljans frihet och efterföljelse. Hur ska vi se på den fria viljan och efterföljelse i Franciskus av Assisi fotspår?

Om att vara verkligt närvarande

Det talas mycket om att människan idag lever i en tid av splittring, distraktion och ett överskott av information. Vart tar människans själ vägen när tempot hela tiden skruvas upp? Möt Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi och omvärldsbevakare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys söndag 14 november kl 13.00, Storkyrkosalen, Trädgårdsg. 9.

Från stor stad till storstad: Stockholms stift igår och idag

Caroline Krook, biskop emerita, har träffat samtliga biskopar i Stockholms stift. Vi får genom de olika biskoparna se hur både kyrkan och samhället har utvecklats i ett Stockholm som gått från stor stad till storstad. I samarrangemang med Storkyrkans vänförening. Söndag 10 oktober kl 13.00, Storkyrkosalen (Trädgårdsg 9)

Ett samtal inför kyrkovalet 2021: Vem bestämmer i kyrkan?

Docent Eskil Franck samtalar med Amanda Carlshamre (POSK), Hans Ulfvebrand (Borgerligt alternativ) och Wanja Lundby-Wedin (S) om hur de ser på sin roll, vad som driver dem i deras engagemang och vad de vill åstadkomma.

Demokratin 100 år! 25-26/9

I september 1921 var första gången både män och kvinnor i Sverige fick rösta i val till riksdagen. Stockholms domkyrkoförsamling vill uppmärksamma att det är 100 år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt!

EXISTENS OCH LÄRANDE

Andlig fikapaus

Varje onsdag under hösten (1/9 – 1/12) inbjuds du att under tio minuter ta en andlig paus och tillsammans med Ulf Lindgren fira digital Vesper i Storkyrkan.

Ignatianska andliga övningar hösten 2021

Varje onsdag 1 september – 15 december kan du tillsammans med Ulf Lindgren gå in i tystnaden och samtala med Gud. Veckans avsnitt är: Att brottas med sin rädsla

Bokhöst

Under hösten fortsätter våra boksamtal i Storkyrkan med den alldeles nyutkomna litteraturens författare.

Teater: Varför är inte alla döda nu?

I Allhelgonatid tränger sig frågorna om livet och döden på. I en föreställning som vi kallat Varför är vi inte döda nu? låter vi barnens direkta och konkreta frågor om livet och döden som varandras förutsättningar vägleda oss. I teaterns form inbjuds vi att reflektera över de stora frågorna som angår oss alla i alla åldrar. Föreställningen framförs 28 oktober – 30 oktober. Fri entré. Här hittar du hur du anmäler dig! Obs! endast ett fåtal biljetter kvar till lördagen.

Heaven in Ordinary. Autumn 2021

Exploring the spirituality of everyday things in the light of the Bible, tradition, and the way we live our lives now.

Skrivkurs om kristen tro: kan orden leda oss till det heliga?

Formulera dig kring tro i skrift. Du får uppgifter och skriver på egen hand hemma. Sedan möts vi fyra gånger i höst på zoom. Anmälan senast 5 september.

Är Sverige världens mest sekulära eller mest kristna land?

Vi hör hela tiden att Sverige skulle vara världens mest sekulariserade land. Stämmer det verkligen och vad betyder det i så fall? Att Sverige består av ateister? Att hänsynslöshet och terror utbreder sig? Att dopfrekvensen sjunker? Ulf Lindgren undersöker i fem korta filmer vad sekulär kan tänkas betyda och inte betyda, om Jesus själv kanske var sekulär och vilken roll Martin Luther spelar i denna diskussion.

Allt ont är kvinnans fel. Om begreppet Satan och dess framväxt.

I fem korta filmer undersöker Ulf Lindgren hur begreppet Satan växte fram och hur detta påverkade bilden av Gud. Sista delen är nu publicerad: Är Satan ett hav, en ängel, en notarie, en demon eller en egenskap. Här kan du se hela serien!

NÄTBASERADE FÖREDRAG

Böcker