Foto: Arne Hyckenberg

Katedralakademin

Den tryckta foldern finns att hämta i våra kyrkor och pdf-versionen kan du ladda ned direkt här från hemsidan. Några kurser/föredrag sker digitalt. Inga speciella förkunskaper krävs för att delta. Allt du behöver är en dator eller surfplatta eller smartphone. Här hittar du också tidigare nätbaserade föredrag.

Hösten 2022

Ladda ned pdf-versionen direkt här från hemsidan.

Ladda ned

Välkommen till en ny termin med Katedralakademin!

Hur gammal kan människan bli i framtiden? Vad får hälsa och överlevnad kosta? Hur känns det att bli och vara gammal? Välkommen till Katedralakademin hösten 2022 där vi lyfter fram aktuella existentiella frågor på söndagar i Storkyrkosalen och tänkvärda vardagar i Storkyrkan.

TEOLOGISK OCH FILOSOFISK RESONANS

Teologisk bildning i akademi, kyrka och samhälle

Eskil Franck, Lotta Fång, K G Hammar, Ola Sigurdson, Ted Harris och nästa generations teologiska forskare. Under sju söndagar lyfter vi ämnen som: "Vad är teologi?" "Om att vara följare till Jesus på fredens väg". "Kan vi förbättra vår mänsklighet?" "Om vår egen död och vad som händer sedan".

Filosofisk resonans: om framtiden, överlevnad och åldrandet

Under tre söndagar riktar vi in oss på framtiden, överlevnad och åldrandet.

EXISTENS OCH LÄRANDE

Bibelstudium – upptäck ditt liv i den stora berättelsen

Med utgångspunkt från ny bibelstudiebok "Öppna Bibeln" av Ulf Lindgren fördjupar vi oss i några av Bibelns gestalter och samtalar kring om och hur vi känner igen våra liv i deras. Start 29 september kl 18.00, Själakoret, Storkyrkan. 

Bokhöst

Under hösten sker ett antal boksamtal med författare till höstens nyutgivna böcker i samarbete med Gamla stans bokhandel.

Ett inre samtal med Gud: Ignatianska andliga övningar

Torsdagar 29 september – 15 december (Själakoret, Storkyrkan) kan du tillsammans med Ulf Lindgren gå in i tystnaden och samtala med Gud.

Andlig fikapaus

Varje onsdag under hösten (17/8– 21/12) inbjuds du att under tio minuter ta en andlig paus och tillsammans med Ulf Lindgren fira digital Vesper i Storkyrkan. Efter vespern ges en kortare introduktion till kommande söndags bibeltexter.

Heaven in Ordinary

Exploring the spirituality of everyday things in the light of the Bible, tradition, and the way we live our lives now. Tuesdays in October: 4, 11, 18, 25.

NÄTBASERADE FÖREDRAG

Vad är teologi?

Lyssna till Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, som diskuterar den teologiska bildningens roll i historia och i samtid och vad dess uppgift kan vara inför framtiden.

Kristendomens framtidsvision

Lyssna till docent Eskil Franck och ärkebiskop emeritus professor K G Hammar som samtalar om kristendomens framtidsvision och ger sina bilder av hur de hanterar spänningen mellan då och nu och mellan framtidsförväntan och nutidsengagemang.

Här presenterar vi tidigare publicerade andliga övningar

Här kan du tal av andliga övningar som publicerades. under 2020-2022. Här hittar du även ett fem dagars digitalt retreat Smaka på bibeln.

Kristus förhärligas – kristen själavård

Syftet med själavård är att hjälpa människor att finna kraft och ljus inom sig själv. Här kan du se hela serien. Varmt välkommen!

Vart är vi på väg? Universums framtid och de yttersta tingen 

Hur länge kommer det universum vi känner att finnas – och hur kommer det att sluta? Finns vi människor med på banan? Och hur är det med ett liv efter detta? Finns det något som tyder på att en sådan tillvaro finns? Kan de två perspektiven – det vetenskapliga och det religiösa – förenas?

Är Sverige världens mest sekulära eller mest kristna land?

Vi hör hela tiden att Sverige skulle vara världens mest sekulariserade land. Stämmer det verkligen och vad betyder det i så fall? Att Sverige består av ateister? Att hänsynslöshet och terror utbreder sig? Att dopfrekvensen sjunker? Ulf Lindgren undersöker i fem korta filmer vad sekulär kan tänkas betyda och inte betyda, om Jesus själv kanske var sekulär och vilken roll Martin Luther spelar i denna diskussion.

Från kvarn till ministerialböcker

Det började med en åker och slutade i en kaffekopp och många stora tjocka böcker. Det var så kyrkan och staten fann varandra. Men hur gick det egentligen till? Ulf Lindgren guidar i en historia med start i 1100-talets leriga fält och landar på landsarkivens dammiga hyllor. Här går det att se hela serien. Varmt välkommen!

Allt ont är kvinnans fel. Om begreppet Satan och dess framväxt.

I fem korta filmer undersöker Ulf Lindgren hur begreppet Satan växte fram och hur detta påverkade bilden av Gud. Sista delen är nu publicerad: Är Satan ett hav, en ängel, en notarie, en demon eller en egenskap. Här kan du se hela serien!

Kyrkan i kriser – kriser i kyrkan

Hur har de kristna kyrkorna i Västeuropa reagerat och agerat när krissituationer drabbat samhället? Varför har kyrkorna själva skapat kriser genom att uppmana till terrorhandlingar och mörklägga förtryck? När har kyrkorna kritiserat sociala orättvisor och när har de skapat kränkande system? Se hela serien här!

Teologisk resonans: ovissheter

Under två digitala samtal utforskas frågan om det finns en unik mening med livet, om det går att göra en sådan tanke begriplig och om bibelns texter kan erbjuda en meningsfull samlad tolkning av livet.

Hemliga koder

Kyrkan har under århundraden arbetat med symboler för att peka mot det outsägliga och påminna människan om tillvarons andliga dimensioner. Kyrkliga seder och bruk har samtidigt förändrats under seklernas gång. I en serie om elva korta filmer tar Ulf Lindgren med oss in i kyrkorummet och i sakristians dolda gömmor. Se hela serien här!

Böcker

Upptäck böcker från Stockholms domkyrkoförsamling

”Nöd, utsatthet och filantropi”, ”Tradition, rättvisa och döden”, ”Underströmmar i Gamla stan” och ”En gråtande gud och den förvirrade människan”

Prenumerera på Katedralakademin

Håll dig informerad! Här kan du få Katedralakademins program skickat till dig vid varje terminsstart och bli informerad om evenemang och eventuella inställelser.