Katedralakademin

Den tryckta foldern finns att hämta i våra kyrkor och pdf-versionen kan du ladda ned direkt här från hemsidan. Några kurser/föredrag sker digitalt. Inga speciella förkunskaper krävs för att delta. Allt du behöver är en dator eller surfplatta eller smartphone. Här hittar du också tidigare nätbaserade föredrag.

Våren 2023

Ladda ned pdf-versionen direkt här från hemsidan.

Ladda ned

Välkommen till en ny termin med Katedralakademin!

Välkommen till Katedralakademin våren 2023 där vi lyfter fram aktuella existentiella frågor på söndagar i Storkyrkosalen och tänkvärda vardagar i Storkyrkan.

TEOLOGISK OCH FILOSOFISK RESONANS

Filosofisk resonans: om politik för människans välbefinnande

Under två söndagar riktar vi in oss på politik för människans välbefinnande.

Politik, etik och kyrkan

Under två söndagar lyfter vi ämnen som: "Har kyrkan med politiken att göra?" och "Tro och politik".

Bokstaven dödar men Anden ger liv

Om religion som konstart eller tillvarons poesi. Ärkebiskop emeritus KG Hammars födelsedagsföredrag. Söndag 5 mars kl 13.00, Storkyrkosalen. OBS: Tyvärr är det fullsatt. Det går ej att anmäla sig längre.

Politik och religion

Om bibeltolkningar i politiken och religion i svensk radikalkonservatism

Storkyrkans vänförenings dag

Johan Olof Wallin i livets alla skiften - Catharina Segerbank tar oss med på en resa genom Johan Olof Wallins psalmer, dikter, predikningar och tal. Vad ville han få fram i allt det han skrev och förkunnade? Trettondag jul 6 januari kl 13.00, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9. Enkel förtäring serveras från 12.30.

Kyrkor, akademi och vetenskap tillsammans för klimatet

Under tre söndagar lyfter vi ämnen som: "Klimatkrisen och skapelsen ur ett naturvetenskapligt perspektiv", "Gråstensteologi" och "När lagen skyddar naturen: Faith for ecocide law"

EXISTENS OCH LÄRANDE

Digitalt bibelstudium

Med utgångspunkt från ny bibelstudiebok "Öppna Bibeln" av Ulf Lindgren fördjupar vi oss i några av Bibelns gestalter och samtalar kring om och hur vi känner igen våra liv i deras. Start 17 januari.

Bibeln på 365 dagar

Följ med på en resa från Bibelns första sida till dess sista. Varje dag lägger Ulf Lindgren, domkyrkokaplan, upp ett klipp på YouTube där du under ca 10 minuter dyker rakt ner i en bibeltext. Här finns länk!

På plats på gården

Storkyrkans renovering avslutas. Denna punkt har förändrats och skjutits fram till invigningsceremonin den 31 maj.

Bokvår

Under våren sker ett antal boksamtal med författare till vårens nyutgivna böcker i samarbete med Gamla stans bokhandel.

S:ta Katharinaseminariet 2023

Under årets S:ta Katharinaseminarie får vi tillfälle att höra och samtala om olika uppfattningar och infallsvinklar på modern hjärnforskning och vad denna kan säga om evigheten och upplevelsen av något evigt. Lördag 25 mars, Storkyrkosalen (obs anmälan senast 22 mars)

Livesända föredrag

Tro och politik

Vilken relevans har religiösa övertygelser för våra politiska ställningstaganden? Lyssna till Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik, Uppsala universitet.

Bokstaven dödar men Anden ger liv

5 mars var KG Hammar, ärkebiskop emeritus i Svenska kyrkan, inbjuden att ge ett ”födelsedagsföredrag” vid Katedralakademin. Det föredraget kan du ta del av här.

Vad är teologi?

Lyssna till Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, som diskuterar den teologiska bildningens roll i historia och i samtid och vad dess uppgift kan vara inför framtiden.

Domen-synden-skulden och döden

Lyssna till Eskil Franck, docent, Uppsala universitet och Caroline Krook, biskop em, Stockholms stift som samtalar om hur vi tolkar bibeltexterna, hur bundna eller fria vi är i förhållande till dem.

Kristendomens framtidsvision

Lyssna till docent Eskil Franck och ärkebiskop emeritus professor K G Hammar som samtalar om kristendomens framtidsvision och ger sina bilder av hur de hanterar spänningen mellan då och nu och mellan framtidsförväntan och nutidsengagemang.

Teologisk resonans: ovissheter

Under två digitala samtal utforskas frågan om det finns en unik mening med livet, om det går att göra en sådan tanke begriplig och om bibelns texter kan erbjuda en meningsfull samlad tolkning av livet.

Filmade serier och audio

Här presenterar vi tidigare publicerade andliga övningar

Här kan du tal av andliga övningar som publicerades. under 2020-2022. Här hittar du även ett fem dagars digitalt retreat Smaka på bibeln.

Kristus förhärligas – kristen själavård

Syftet med själavård är att hjälpa människor att finna kraft och ljus inom sig själv. Här kan du se hela serien om fyra delar och med introduktion. Varmt välkommen!

Är Sverige världens mest sekulära eller mest kristna land?

Vi hör hela tiden att Sverige skulle vara världens mest sekulariserade land. Att Sverige består av ateister? Ulf Lindgren undersöker i fem korta filmer vad sekulär kan tänkas betyda och inte betyda, om Jesus själv kanske var sekulär och vilken roll Martin Luther spelar i denna diskussion.

Från kvarn till ministerialböcker

Det började med en åker och slutade i en kaffekopp och många stora tjocka böcker. Det var så kyrkan och staten fann varandra. Men hur gick det egentligen till? Ulf Lindgren guidar i en historia med start i 1100-talets leriga fält och landar på landsarkivens dammiga hyllor. Här går det att se hela serien om fem delar. Varmt välkommen!

Allt ont är kvinnans fel. Om begreppet Satan och dess framväxt.

I fem korta filmer undersöker Ulf Lindgren hur begreppet Satan växte fram och hur detta påverkade bilden av Gud. Sista delen är nu publicerad: Är Satan ett hav, en ängel, en notarie, en demon eller en egenskap. Här kan du se hela serien om fem delar!

Kyrkan i kriser – kriser i kyrkan

Hur har de kristna kyrkorna i Västeuropa reagerat och agerat när krissituationer drabbat samhället? Varför har kyrkorna själva skapat kriser genom att uppmana till terrorhandlingar och mörklägga förtryck? När har kyrkorna kritiserat sociala orättvisor och när har de skapat kränkande system? Se hela serien här om fem delar och med introduktion!

Hemliga koder

Kyrkan har under århundraden arbetat med symboler för att peka mot det outsägliga och påminna människan om tillvarons andliga dimensioner. Kyrkliga seder och bruk har samtidigt förändrats under seklernas gång. I en serie om elva korta filmer tar Ulf Lindgren med oss in i kyrkorummet och i sakristians dolda gömmor. Se hela serien här!

Böcker

Upptäck böcker från Stockholms domkyrkoförsamling

”Nöd, utsatthet och filantropi”, ”Tradition, rättvisa och döden”, ”Underströmmar i Gamla stan” och ”En gråtande gud och den förvirrade människan”

Prenumerera på Katedralakademin

Håll dig informerad! Här kan du få Katedralakademins program skickat till dig vid varje terminsstart och bli informerad om evenemang och eventuella inställelser.

I samarbete med