Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon:+46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Katedralakademin

Nu kan du ta del av vårens program i Katedralakademin. Den tryckta foldern finns att hämta i våra kyrkor och pdf-versionen kan du ladda ned direkt här från hemsidan. Där hittar du också information om vårens alla kurser och föredrag. Välkommen!

Våren 2020

Ladda ned pdf-versionen direkt här från hemsidan.

Ladda ned

Beröring och att bli berörd: analys och resonans

Kroppens roll i religionen - möjlighet eller gissel?
Att bli berörd är att vara sårbar
Den heliges Oscar Romeros utmaning
Kallelse att möta
Gud, ondskan och hoppet - om tron och viljans frihet!
Att beröras av ägodelar
Kärlek, beröring och olika samlevnadsformer
Artificiell intelligens och mänsklig beröring
Närhet och ömsesidighet
Våra hemligheter

Beröring och att bli berörd: existens och lärande

Grundkurs i kristen tro för vuxna
Om livsmening och djup mening:
Kierkegaards existentiella filosofi
Heaven in ordinary
Varför föddes den västerländska
konstmusiken just i kyrkan?
Bevingad musik
Teater: ett spel om påsken
Så här ber jag
En timmes daglig retreat
Tystnad i Domen
Morgonyoga
Ignatianska andliga övningar
En inre resa i franciskus anda
Seniorträffar med sopplunch

Nu är det dags för grundkurs i kristen tror för vuxna igen. Vårens program tar bland annat upp vad orden kristen och tro betyder år 2020, dop och nattvard  samt Jesus – vem var han och vad ville han säga. Ledare är Ulf Lindgren, domkyrkokaplan. Biskop Andreas Holmberg döper eller konfirmerar dig gärna under påsknatten! Start torsdag 23/1 kl 17.30 i Själakoret i Storkyrkan

Grundkurs i kristen tro för vuxna

Nu är det dags för grundkurs i kristen tror för vuxna igen. Vårens program tar bland annat upp vad orden kristen och tro betyder år 2020, dop och nattvard samt Jesus – vem var han och vad ville han säga. Ledare är Ulf Lindgren, domkyrkokaplan. Biskop Andreas Holmberg döper eller konfirmerar dig gärna under påsknatten! Start torsdag 23/1 kl 17.30 i Själakoret i Storkyrkan

Har människan en kapacitet att skapa en livsmening?
Föreläsare: Ted Harris, TD, FTO.

Om livsmening och djup mening: Kierkegaards existentiella filosofi

Har människan en kapacitet att skapa en livsmening? Föreläsare: Ted Harris, TD, FTO.

Alla människor berörs av musik. Toner, rytmer påverkas av oss från moderlivet fram till vår död.

Musiken: två samtal om musikens hemligheter

Alla människor berörs av musik. Toner, rytmer påverkas av oss från moderlivet fram till vår död.

Ett samtal kring bön, dess funktion och struktur med företrädare för tre olika bönetraditioner: Caroline Krook, biskop em. för Stockholms stift, Madeleine Fredell, priorinna för dominikansystrarna i Stockholm och Anders Arborelius, kardinal och biskop för Stockholms katolska stift.

Så här ber jag

Ett samtal kring bön, dess funktion och struktur med företrädare för tre olika bönetraditioner: Caroline Krook, biskop em. för Stockholms stift, Madeleine Fredell, priorinna för dominikansystrarna i Stockholm och Anders Arborelius, kardinal och biskop för Stockholms katolska stift.

I ”Ett spel om påsken” utforskar några skådespelare berättelsens budskap och innebörd.

Teater: ett spel om påsken

I ”Ett spel om påsken” utforskar några skådespelare berättelsens budskap och innebörd.

Denna inre resa till Assisi 23–30 augusti) ger oss en möjlighet att lära känna Franciskus och Klaras liv och anda.

En inre resa i Franciskus anda

Denna inre resa till Assisi 23–30 augusti) ger oss en möjlighet att lära känna Franciskus och Klaras liv och anda.

Människans djupaste längtan efter mening kräver ibland tystnad. Därför ges nu en möjlighet att vara tyst i en mörklagd Storkyrka. Vi sitter framför silveraltaret under 30 minuter. 
Måndagar 13 januari – 20 april kl 17.25–18.00, Storkyrkan

Tystnad i domen

Människans djupaste längtan efter mening kräver ibland tystnad. Därför ges nu en möjlighet att vara tyst i en mörklagd Storkyrka. Vi sitter framför silveraltaret under 30 minuter. Måndagar 13 januari – 20 april kl 17.25–18.00, Storkyrkan

Under en timme sitter du i tyst bön. Med hjälp av en bibeltext för du ett inre samtal med Gud.  Torsdagar kl 16.00 –17.00, jämna veckor 9 januari – 30 april, Själakoret, Storkyrkan .

Ignatianska andliga övningar

Under en timme sitter du i tyst bön. Med hjälp av en bibeltext för du ett inre samtal med Gud. Torsdagar kl 16.00 –17.00, jämna veckor 9 januari – 30 april, Själakoret, Storkyrkan .

Under sex dagar i fastan, med start 29 februari, kan du bli en andlig pilgrim. Samtalen är förlagda morgon eller kväll 
så att du kan arbeta som vanligt.

En timmes daglig retreat

Under sex dagar i fastan, med start 29 februari, kan du bli en andlig pilgrim. Samtalen är förlagda morgon eller kväll så att du kan arbeta som vanligt.

Övningar för själen och kroppen. Tisdagsmorgnar kl 06.45-08.00 med start 10 mars. Obs anmälan.

Morgonyoga i Själakoret

Övningar för själen och kroppen. Tisdagsmorgnar kl 06.45-08.00 med start 10 mars. Obs anmälan.

Cheerful early evening conversation for Lent, in the light of the Bible, tradition and the way we live our lives today

Heaven in Ordinary. Lent 2020

Cheerful early evening conversation for Lent, in the light of the Bible, tradition and the way we live our lives today

En plats för gemenskap och reflektion. Soppa serveras före, om inget annat anges.

Seniorträffar med sopplunch

En plats för gemenskap och reflektion. Soppa serveras före, om inget annat anges.