Katedralakademin

Tack alla som varit en del av Katedralakademin denna vår. Både föreläsare och åhörare! Nu arbetar vi med programmet för hösten 2024 som publiceras här så fort det är klart. Om du inte känner till Katedralakademin så kan du bläddra i vårens program (som finns tillgängligt via denna sida) för att få en översikt av spännvidden.

Våren 2024

Ladda ned pdf-versionen direkt här från hemsidan.

Ladda ned

Identitet

Välkommen till Katedralakademin våren 2024 där vi lyfter fram aktuella existentiella frågor på söndagar i Storkyrkosalen och tänkvärda vardagar i Storkyrkan. Vårens tema är "identitet"

TEOLOGISK OCH FILOSOFISK RESONANS

Den kristna trons identitet

Bokrelease! Eskil Franck docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Lördag 6 januari kl 13.00–15.00, Storkyrkosalen

Om brottens benägenhet och individens självuppfattning

Jerzy Sarnecki, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet. Söndag 21 januari kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen.

Bokrelease: Från och med Gud

Välkommen att lyssna till domprost Jonas Eek i samband med bokreleasen av hans nya boke ”Från och med Gud”, söndag 11 februari kl 13.15 i Storkyrkosalen.

Om kristen människosyn och skapelseteologi med människan i fokus

Identitet ur ett teologiskt perspektiv. Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi, Finland, Sabina Koij TD, domkyrkolektor. Söndag 18 februari kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen.

Finns det ett ”jag” och vari består det i så fall?

Mikael Kurkiala docent i kulturantropologi, forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, Torsten Pettersson professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, Oliver Li TD, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig, forskning om religion och samhälle vid Uppsala universitet. Söndag 3 mars  kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen. 

Den historiske personen Jesus: vad kan man veta?

Cecilia Wassén, professor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Söndag 17 mars kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen.

Om personlig identitet

Identitet ur ett psykodynamiskt perspektiv. Johan Eriksson, legitimerad psykoterapeut och docent i teoretisk filosofi. Söndag 24 mars kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen.

Livsmeningar

Samtal med Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Söndag 14 april kl 13.00–14.30, Storkyrkosalen.

Stockholms stifts identitet

Det finns olika föreställningar om Stockholms stift, dess stiftsidentitet och den teologi som ska ha präglat stiftet. Välkommen till en eftermiddag om Stockholms stift utifrån de senaste decenniernas kyrkohistoriska forskning. Programmet leds av Fredrik Santell TD, och Lars Viper Stockholms prästsällskaps ordförande. Söndag 5 maj kl 13.00–15.00, Storkyrkosalen

Religion på gott och ont

Religionens betydelse för hälsa och välbefinnande. Pehr Granqvist, professor i psykologi vid Stockholms universitet, Martin Ljunge, docent i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, Magnus Lundberg, professor i kyrko- och missionsstudier vid Uppsala universitet. Samtalet leds av Lotta Knutsson Bråkenhielm, teologie doktor.  Söndag 2 juni kl 13.00–14.00, Storkyrkosalen

EXISTENS OCH LÄRANDE

Boksamtal i Storkyrkan

I samarbete med Gamla stans bokhandel fortsätter vi att boksamtala utifrån nyutkomna böcker med olika och aktuella temata.

Judar och kristna, lika och ändå olika.

Då gick judar och kristna skilda vägar. Martin Landgren, doktorand i Nya testamentet vid Enskilda högskolan i Bromma, förklarar när och varför kyrkan och synagogan skildes åt genom att presentera de senaste rönen inom nytestamentlig forskning och judendom. Söndag 3 mars kl 15.00–16.30, Själagårdsgatan 13

Vad säger oss söndagens bibeltexter?

Ska du predika på söndag eller vill du veta mer om bibeltexterna kommande helg? Då kan du följa Ulf Lindgrens serie på Youtube. Varje söndag kväll lägger han ut en film i vilken han presenterar kommande söndags bibeltexter lite mer på djupet.

Livesända föredrag

Den historiske personen Jesus: vad kan man veta?

Hur arbetar forskare för att förstå Jesus budskap och verksamhet i det judiska samhället på hans tid? Professor Cecilia Wassén, förklarar och berättar.

Talar politiker sanning?

Ger den politiska retoriken utrymme för lite lösare tyglar när det gäller sanningsenligheten? Vilka etiska ledstjärnor har politiskt aktiva i sitt arbete, särskilt utifrån ett kristet perspektiv? Lyssna till Alf Svensson, Helle Klein och Eskil Franck.

Ärlighet, makt och verklighet

Stefan Löfven samtalar med Hans Ulfvebrand om förebilder och drivkrafter. Hur behåller man sin inre kompass i en värld som ständigt förändras?

Tro och politik

Vilken relevans har religiösa övertygelser för våra politiska ställningstaganden? Lyssna till Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik, Uppsala universitet.

Bokstaven dödar men Anden ger liv

5 mars var KG Hammar, ärkebiskop emeritus i Svenska kyrkan, inbjuden att ge ett ”födelsedagsföredrag” vid Katedralakademin. Det föredraget kan du ta del av här.

Vad är teologi?

Lyssna till Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, som diskuterar den teologiska bildningens roll i historia och i samtid och vad dess uppgift kan vara inför framtiden.

Domen-synden-skulden och döden

Lyssna till Eskil Franck, docent, Uppsala universitet och Caroline Krook, biskop em, Stockholms stift som samtalar om hur vi tolkar bibeltexterna, hur bundna eller fria vi är i förhållande till dem.

Kristendomens framtidsvision

Lyssna till docent Eskil Franck och ärkebiskop emeritus professor K G Hammar som samtalar om kristendomens framtidsvision och ger sina bilder av hur de hanterar spänningen mellan då och nu och mellan framtidsförväntan och nutidsengagemang.

Teologisk resonans: ovissheter

Under två digitala samtal utforskas frågan om det finns en unik mening med livet, om det går att göra en sådan tanke begriplig och om bibelns texter kan erbjuda en meningsfull samlad tolkning av livet.

Böcker

Upptäck böcker från Stockholms domkyrkoförsamling

”Nöd, utsatthet och filantropi”, ”Tradition, rättvisa och döden”, ”Underströmmar i Gamla stan” och ”En gråtande gud och den förvirrade människan”

Prenumerera på Katedralakademin

Håll dig informerad! Här kan du få Katedralakademins program skickat till dig vid varje terminsstart och bli informerad om evenemang och eventuella inställelser.

I samarbete med