Storkyrkans vänförening

Storkyrkans vänförening är ideell och stödjer verksamheten i Storkyrkan och S:t Jacobs kyrka. Föreningen bidrar bland annat till kyrkans program, körliv, underhåll och inventarier.

STORKYRKANS VÄNFÖRENING

En ideell förening med ändamål att bland annat stödja verksamhet i Storkyrkan som inte i önskvärd omfattning kan tillgodoses av Domkyrkoförsamlingens egen ekonomi.

Vänföreningen
bidrar till bland annat programverksamheten, kyrkans körverksamheter, underhåll och inventarier. Föreningen bildades 1982 och har ca 225 medlemmar.


Medlemsförmåner

Som medlem får du inbjudan till evenemang samt rabatt på biljetter till alla konserter i Storkyrkan.
Medlemsavgift: 200 kronor/år för enskild medlem 
100 kronor/år för ytterligare familjemedlem.
Pensionerade och studerande: 100 kronor/år.
BG 487 – 5779. Kom ihåg att ange namn, adress och gärna e-post.

STYRELSE 
Hans Ulfvebrand, ordförande
Marika Markovits, vice ordförande
Marie Tullgren, skattmästare
Elisabeth Mohlkert, sekreterare