Så styrs församlingen

Vem är det som bestämmer i kyrkan? Som medlem i Svenska kyrkan har du rösträtt och väljer dem som ska fatta besluten. De bildar tillsammans kyrkofullmäktige och kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige

Bestämmer församlingens övergripande mål och verksamhet. Här hittar du listan på förtroendevalda mandatperioden 2022-2025.

Kyrkorådet

Församlingens styrelse. Här finns listan över förtroendevalda mandatperioden 2022-2025 i Stockholms domkyrkoförsamling.

Kyrkoherden

Domprost i domkyrkoförsamlingen är sedan december 2020 Marika Markovits. Tidigare domprostar i Stockholm är t ex Hans Ulfvebrand, Åke Bonnier, Lennart Koskinen och Caroline Krook.

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

för Stockholms Domkyrkoförsamling.

Klicka här för att ladda ned (pdf)