Vill du gå med i Svenska kyrkan?

Sju skäl till medlemskap

Anledningarna till att vara medlem i Svenska kyrkan är många. Här följer sju av dem:

1. Livets stora händelser
Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

2. Solidaritet – för alla överallt
Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av församlingarnas omfattande sociala arbete.
Svenska kyrkan arbetar för att alla människor ska ha ett värdigt liv. Detta kan ta sig uttryck i ett särskilt stöd till asylsökande eller i rikstäckande upprop för flyktingars situation.

3. Barn och ungdomar
I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som scouter, musiklek, tjejgrupper, söndagsskola och barntimmar. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år.

4. Kultur, musik och körer
I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument och gå på konsert. Kyrkorummet är en av de viktigaste musikscenerna i Sverige och du har alltid möjlighet att medverka. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

5. Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken
Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer rymmer berättelser.
På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är också uppskattad av många som den tysta avskilda platsen för egna tankar.

6. Olyckor, kriser och katastrofer
Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande.
Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

7. En plats för eftertanke
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

Hur blir man medlem?
• Du blir medlem i Svenska kyrkan genom dopet. De flesta blir medlemmar i Svenska kyrkan genom dopet.
• Om du är döpt i ett annat kristet trossamfund är du också välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte.

Vart vänder jag mig?
• Vill du bli medlem i Svenska kyrkan tar du kontakt med den församling där du bor. Detta gäller både om du inte tidigare varit medlem och om du vill bli medlem igen.
• Är du osäker på vilken församling du ska kontakta, kan du söka på din bostadsadress, se länk. Du kan också få hjälp av Svenska kyrkans Informationsservice, tel 018-16 96 00.

Jag vill att mitt barn blir medlem
• Vill du som vårdnadshavare att ditt barn ska bli medlem i Svenska kyrkan kontaktar du den församling där du bor. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.
• Ett barn kan vara "antecknad i avvaktan på dop", om till exempel föräldrarna vill att barnet själv ska få bestämma om dopet senare. I ett sådant fall är barnet inte medlem i Svenska kyrkan.

Folkbokförd utanför Sverige
• Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala.