Foto: Louise Linde

Om kyrkan och teologi

Ulf Lindgren presenterar i olika serier kyrkans och teologins snårigheter som Kyrkan i kriser - kriser i kyrkan, Från kvarn till ministerialböcker, Allt ont är kvinnans fel. Om begreppet Satan och dess framväxt, Kristus förhärligas - kristen själavård, Bibeltexternas böjligheter och möjligheter, Bibeln på 365 dagar samt Andliga övningar i digitalt format.

Är Sverige världens mest sekulära eller mest kristna land?

Vi hör hela tiden att Sverige skulle vara världens mest sekulariserade land. Att Sverige består av ateister? Men är det riktigt sant? Ulf Lindgren undersöker vad begreppet sekulär kan tänkas betyda och inte betyda i en filmserie om fem delar.

Från kvarn till ministerialböcker

Det började med en åker och slutade i en kaffekopp och många stora tjocka böcker. Det var så kyrkan och staten fann varandra. Men hur gick det egentligen till? Ulf Lindgren guidar i en historia med start i 1100-talets leriga fält och landar på landsarkivens dammiga hyllor. Här går det att se hela serien om fem delar. Varmt välkommen!

Kyrkan i kriser – kriser i kyrkan

Ulf Lindgren tar oss med på en resa genom historien där människans bästa och sämsta sidor blir synliga när kristna kyrkor ömsom beskyddat människor och ömsom förintat dem.

Kristus förhärligas – kristen själavård

Syftet med själavård är att hjälpa människor att finna kraft och ljus inom sig själv. Här kan du se hela serien om fyra delar och med introduktion. Varmt välkommen!

Allt ont är kvinnans fel. Om begreppet Satan och dess framväxt.

I fem korta filmer undersöker Ulf Lindgren hur begreppet Satan växte fram och hur detta påverkade bilden av Gud. Sista delen är nu publicerad: Är Satan ett hav, en ängel, en notarie, en demon eller en egenskap. Här kan du se hela serien om fem delar!

Här presenterar vi tidigare publicerade andliga övningar

Här kan du tal av andliga övningar som publicerades. under 2020-2022. Här hittar du även ett fem dagars digitalt retreat Smaka på bibeln.

Bibeltexternas böjligheter och möjligheter

Ulf Lindgren, domkyrkokaplan i Storkyrkan, ger i ett antal korta filmer inblickar i rabbinernas kreativa sätt att tolka och finna bibeltexternas dolda djup. Här får du bl a ta del om de fem sinnena - om skapelsens syfte, hur upprepningar är synd och om den som tolkar tänder stjärnor på himlavalvet. Här ser du hela serien om 19 delar!

Bibeln på 365 dagar

Följ med på en resa från Bibelns första sida till dess sista. Varje dag lägger Ulf Lindgren, domkyrkokaplan, upp ett klipp på YouTube där du under ca 10 minuter dyker rakt ner i en bibeltext. Här finns länk!