Foto: Andréas Lindström

Stockholms domkyrkoförsamling

Välkommen till Storkyrkan, S:t Jacobs kyrka och S:ta Clara kyrka. Welcome to Storkyrkan - Stockholm Cathedral, St Jacobs Church and St Clara Church.

Just nu

Omställning

Omställning Till och med 31:a mars pausas verksamheter som konserter, gudstjänster, seniorträffar, Katedralakademin etc. I största mån ställer vi om till digital verksamhet. Här och på Facebook finner du andakter, kulturarv och musik. Due to current circumstances all concerts, services, senior gatherings etc are paused till the 31st of March. Here and on Facebook, you find digital recordings.

Storkyrkan håller öppet alla dagar mellan kl 09.00-16.00 för bön, ljuständning eller en stund i stillhet. Om du behöver prata med präst eller diakon så finns tiderna här! Observera att huvudentrén är stängd i januari. Entré via sidoingången från gården. 
Stockholm Cathedral is open daily 9-16 for prayer, candle-lighting or just a moment of stillness. If you need to talk to a priest or deacon, you will find the hours here. Please note, the main entrance is closed during January. The entry is via the yard.

Storkyrkan är öppen/Stockholm Cathedral is open

Storkyrkan håller öppet alla dagar mellan kl 09.00-16.00 för bön, ljuständning eller en stund i stillhet. Om du behöver prata med präst eller diakon så finns tiderna här! Observera att huvudentrén är stängd i januari. Entré via sidoingången från gården. Stockholm Cathedral is open daily 9-16 for prayer, candle-lighting or just a moment of stillness. If you need to talk to a priest or deacon, you will find the hours here. Please note, the main entrance is closed during January. The entry is via the yard.

På grund av det rådande läge håller S:t Jacobs kyrka stängt från 1 januari till och med 31 januari stängt för sightseeing.  Citydiakoni håller öppet tisdagar och fredagar 11.00 - 16.00.


Due to the current situation, St Jacob's Church is closed from the 1st of  January till the 31st of January for sightseeing. The Citydiakoni is open 11 AM- 4 PM Tuesdays and Fridays.

S:t Jacobs kyrka håller stängt i januari

På grund av det rådande läge håller S:t Jacobs kyrka stängt från 1 januari till och med 31 januari stängt för sightseeing. Citydiakoni håller öppet tisdagar och fredagar 11.00 - 16.00. Due to the current situation, St Jacob's Church is closed from the 1st of January till the 31st of January for sightseeing. The Citydiakoni is open 11 AM- 4 PM Tuesdays and Fridays.

Andakter och helgsmål

Musik

Nätbaserade programpunkter Katedralakademin

RENOVERING STORKYRKAN

KULTURARV

-