Foto: Andréas Lindström

Stockholms domkyrkoförsamling

Välkommen till Storkyrkan, S:t Jacobs kyrka och S:ta Clara kyrka. Welcome to Storkyrkan - Stockholm Cathedral, St Jacobs Church and St Clara Church.

Just nu

Omställning

Till och med 31:a maj pausas verksamheter som konserter, gudstjänster, seniorträffar, Katedralakademin etc. I största mån ställer vi om till digital verksamhet. Här och på Facebook finner du andakter, kulturarv och musik. Due to current circumstances all concerts, services, senior gatherings etc are paused till the 31st of May. Here and on Facebook, you find digital recordings.

Uruppförande av  Michael Waldenbys tonsättning av Erik Axel Karlfeltds diktverk Yttersta domen. Inspelad i Storkyrkan med ensemble ur Stockholms domkyrkokör, Michael Waldenby vid pianot och under musikalisk ledning av Bo Wannefors.

Yttersta domen

Uruppförande av Michael Waldenbys tonsättning av Erik Axel Karlfeltds diktverk Yttersta domen. Inspelad i Storkyrkan med ensemble ur Stockholms domkyrkokör, Michael Waldenby vid pianot och under musikalisk ledning av Bo Wannefors.

Nu startar den årliga fasteaktionen för Act Svenska kyrkan. Under sex veckor, fram till palmsöndagen den 28 mars, är målet är att samla in 30 miljoner kronor. Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna av att den extrema fattigdomen ökar på grund av pandemin.

Ökade behov i pandemins spår

Nu startar den årliga fasteaktionen för Act Svenska kyrkan. Under sex veckor, fram till palmsöndagen den 28 mars, är målet är att samla in 30 miljoner kronor. Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna av att den extrema fattigdomen ökar på grund av pandemin.

Hur förmedlas hopp och tröst i en tid som många upplever som otrygg, osäker och oviss? Lars Björklund, författare och fd kaplan på Sigtunastiftelsen möter Sabina Koij, domkyrkolektor för ett samtal om att trösta mitt i tröstlösheten.

Om att trösta mitt i tröstlösheten

Hur förmedlas hopp och tröst i en tid som många upplever som otrygg, osäker och oviss? Lars Björklund, författare och fd kaplan på Sigtunastiftelsen möter Sabina Koij, domkyrkolektor för ett samtal om att trösta mitt i tröstlösheten.

Storkyrkan håller öppet alla dagar mellan kl 09.00-16.00 för bön, ljuständning eller en stund i stillhet. Om du behöver prata med präst eller diakon så finns tiderna här! Observera att huvudentrén är stängd i mars. Entré via sidoingången från gården. 
Stockholm Cathedral is open daily 9 AM-4 PM for prayer, candle-lighting or just a moment of stillness. If you need to talk to a priest or deacon, you will find the hours here. Please note, the main entrance is closed during March. The entry is via the yard.

Storkyrkan är öppen/Stockholm Cathedral is open

Storkyrkan håller öppet alla dagar mellan kl 09.00-16.00 för bön, ljuständning eller en stund i stillhet. Om du behöver prata med präst eller diakon så finns tiderna här! Observera att huvudentrén är stängd i mars. Entré via sidoingången från gården. Stockholm Cathedral is open daily 9 AM-4 PM for prayer, candle-lighting or just a moment of stillness. If you need to talk to a priest or deacon, you will find the hours here. Please note, the main entrance is closed during March. The entry is via the yard.

På grund av det rådande läge håller S:t Jacobs kyrka stängt fram till och med 31:a maj för sightseeing. Citydiakoni håller öppet tisdagar och fredagar 11.00 - 14.00


Due to the current situation, St Jacob's Church is closed till 31st of May for sightseeing. The Citydiakoni is open 11 AM- 2 PM Tuesdays and Fridays.

S:t Jacobs kyrka håller stängt t o m 31:a maj 2021

På grund av det rådande läge håller S:t Jacobs kyrka stängt fram till och med 31:a maj för sightseeing. Citydiakoni håller öppet tisdagar och fredagar 11.00 - 14.00 Due to the current situation, St Jacob's Church is closed till 31st of May for sightseeing. The Citydiakoni is open 11 AM- 2 PM Tuesdays and Fridays.

I Dagens Nyheter skriver KG Hammar och Lotta Fång om Magnus Olssons bok ”Underströmmar i Gamla stan” som gavs ut av Stockholms domkyrkoförsamling hösten 2020. De finner ett av mystikens dolda centrum i Gamla stan i Stockholm

”Därför borde framtidens människor lyssna på de gamla mystikerna”

I Dagens Nyheter skriver KG Hammar och Lotta Fång om Magnus Olssons bok ”Underströmmar i Gamla stan” som gavs ut av Stockholms domkyrkoförsamling hösten 2020. De finner ett av mystikens dolda centrum i Gamla stan i Stockholm

Uppdatering 2021-02-15: Svea hovrätt slår fast att det inte var avsikten att gatuhuset skulle ingå i försäljningen av gårdshuset på Själagårdsgatan 7. Hovrätten tilldömer församlingen full ersättning för rättegångskostnaderna i hovrätten.

Angående tvist efter försäljning av gårdshus på Själagårdsgatan

Uppdatering 2021-02-15: Svea hovrätt slår fast att det inte var avsikten att gatuhuset skulle ingå i försäljningen av gårdshuset på Själagårdsgatan 7. Hovrätten tilldömer församlingen full ersättning för rättegångskostnaderna i hovrätten.

Andakter

KULTURARV

Barn och ungdom

Musik

RENOVERING STORKYRKAN

Nätbaserade programpunkter Katedralakademin

-

BÖCKER