Foto: Andréas Lindström

Stockholms domkyrkoförsamling

Välkommen till Storkyrkan, S:t Jacobs kyrka och S:ta Clara kyrka. Welcome to Storkyrkan - Stockholm Cathedral, St Jacobs Church and St Clara Church.

Besöka Storkyrkan?

Varmt välkommen till Storkyrkan - Stockholms katedral. Härifrån har idéströmningar spridits som förändrat Sverige.

Visiting Storkyrkan - Stockholm Cathedral?

Welcome to Storkyrkan - Stockholm Cathedral, the nave for many historical events that changed Sweden and still does. Here you find information about opening hours, our audio guide and the renovation of the Cathedral.

Guidade turer/Guided tours

Vill du veta våra öppettider, boka guidade turer, besöka Storkyrkan? Välkommen! Here you find information about visiting the cathedral, our opening hours and how you book our guided tours. Welcome!

Ulf Lindgren, tillförordnad domprost

Ulf Lindgren är tillförordnad domprost från och med den 14:e januari i väntan på ordinarie som tillträder efter sommaren. Här går det att läsa mer!

Ledig tjänst: Domprost

En god predikant och teologisk inspiratör med ledarerfarenheter och förmåga att genomföra förändringsprocesser. Målorienterad, strategisk, kommunikativ, ekonomiskt medveten och god samarbetsförmåga. Stockholms domkyrkoförsamling söker nu ny domprost.

Morgonyoga i Storkyrkan

Tisdagar 7/3-2/5 06.50-08.00. Avgift 1 300 kr/ 9 ggr. Här ser du hur du anmäler dig!

Månadsprogram februari 2023

Här går det att ladda ned månadsprogrammet!

Pilgrimsvandring 2023

Välkommen att vandra med domkyrkokontraktet! Första vandringen äger rum den 15:e februari med Riddarfjärden runt.

För barngrupper och skolan

Välkommen till visningar och teater våren 2023 i Stockholms domkyrkoförsamling. Här ser du vårt utbud av skolvisningar av Storkyrkan, dramatiserade visningar, orgelvisningar, samtal och teater.

MUSIK

Musik

Toner, klanger och ord färdas under valven i våra kyrkor. Nyfikna, men ändå i tradition, låter vi oss föras in i musikens magiska värld. Välkomna att följa med på resan!

Aftonmusik i S:ta Clara

Här finner du vårens program för S:ta Clara kyrka. Aftonmusik ges alla lördagar kl 18.00. Varje konsert inleds med en kort helgsmålsringning.

KATEDRALAKADEMIN

Bibeln på 365 dagar

Följ med på en resa från Bibelns första sida till dess sista. Varje dag lägger Ulf Lindgren, domkyrkokaplan, upp ett klipp på YouTube där du under ca 10 minuter dyker rakt ner i en bibeltext. Här finns länk!

Klimatkrisen och skapelsen ur ett naturvetenskapligt perspektiv

Följ med på en resa genom geologisk tid och universum där vi får reflektera över skapelsens omfattning både i rum och tid tillsammans med Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi, Stockholms universitet. Söndag 12 februari kl 13.00, Storkyrkosalen (Trädgårdsgatan 9).

Andlig fikapaus

Varje onsdag under våren (11/1 – 31/5, ej 3 maj) inbjuds du att under tjugo minuter ta en andlig paus och tillsammans med Ulf Lindgren fira digital Vesper i Storkyrkan. Efter vespern ges en kortare introduktion till kommande söndags bibeltexter.

KULTURARV

Siden & Sammet

En serie om fyra delar där vi får träffa Ulf Lindgren på olika ställen i kyrkan där han berättar om våra textilier: från skrudkammaren till prästen.

Blänkande silver

Silver, blänkande silver från skattkammarens gömmor, Ulf Lindgren sätter in föremålen i sitt sammanhang. Vi får veta när och vem som har skänkt föremålen och historien runt dem. Här kan du se hela serien om åtta delar. Varmt välkomna till Blänkande silver!

Drottning Kristinas kröningskrucifix

Här presenterar domkyrkokaplan Ulf Lindgren Drottning Kristinas kröningskrucifix.

RENOVERING STORKYRKAN

Storkyrkans nya tornfärg blir synlig idag

Efter hundratals år kan Stockholmarna nu se Storkyrkans tornspira (lanternin) i dess ursprungliga färg. Djupröd i stället för koppargrön.

Renovering och återställning av Storkyrkan

Under två och ett halvt år har Storkyrkan renoverats. Puts-, plåt- och stenarbeten har genomförts. Samtidigt med renoveringen har exteriören återställts till 1740-talets utseende. Här finner du hela processen i bild, text och audio!

-

Seniorträffar under våren

Varmt välkommen till träffar, eftermiddagskaffe och yoga under våren med start den 19 januari. Här presenterar vi hela programmet! Här går det även att ladda ner en pdf.

Samtal & stöd

Genom förtroendefulla relationer, där alla människors lika värde tas på allvar och där längtan efter hopp, tillit och nya möjligheter i en människas liv ständigt eftersträvas vill Stockholms domkyrkoförsamling med sin diakoni möta upp och hitta vägar för att ytterligare bidra till att göra staden till en omsorgsfull plats att vistas och bo i. 

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Arkiv

Här hittar du publicerade händelser och serier bl a Hemliga Koder, Spjutspetsteknik i Storkyrkan, Blänkande silver, Bakom kragen, oxh Bibeltexternas möjligheter och böjligheter.

En stor lokal med hjälparbetare och förnödenheter

Förberedelser inför vintern i Ukraina

Act Svenska kyrkan har genom partner nått över 270 000 människor i Ukraina, Ungern och Polen. För den kommande vintern står vi nu redo med nya specialinsatser. Din gåva gör skillnad!