Foto: Andréas Lindström

Stockholms domkyrkoförsamling

Välkommen till Storkyrkan, S:t Jacobs kyrka och S:ta Clara kyrka. Welcome to Storkyrkan - Stockholm Cathedral, St Jacobs Church and St Clara Church.

Besöka Storkyrkan?

Varmt välkommen till Storkyrkan - Stockholms katedral. Härifrån har idéströmningar spridits som förändrat Sverige.

Visiting Storkyrkan - Stockholm Cathedral?

Welcome to Storkyrkan - Stockholm Cathedral, the nave for many historical events that changed Sweden and still does. Here you find information about opening hours, our audio guide and the renovation of the Cathedral.

Guidade turer/Guided tours

Vill du veta våra öppettider, boka guidade turer, besöka Storkyrkan? Välkommen! Here you find information about visiting the cathedral, our opening hours and how you book our guided tours. Welcome!

Sjung med på Centralen 29 november

Tisdag 29 november mellan klockan 17 och 18 kommer domkyrkokantor Gary Graden och domkyrkoorganisten Mattias Wager att leda kända advents- och julsånger tillsammans med körsångare och alla andra som har lust på Stockholms centralstations entréplan.

Upplev julkrubban i Storkyrkan

Varje dag förflyttas Maria, Josef och de vise männen. Välkommen att uppleva julkrubban i Storkyrkan varje vardag från den 28 november till och med 21 december!

Afterworkserien i S:t Jacobs kyrka förlängs!

Fredagar kl 17.00 i S:t Jacobskyrka. Efter den oerhört stora och glädjerika publiktillströmning som varit i samband med höstens orgelkonserter utökar vi med ytterligare konserter i december.

B Britten: Saint Nicolas

Varmt välkommen till Benjamin Brittens Saint Nicolas i Storkyrkan den 4 december kl 16.00 med Michael Bell tenor, Adolf Fredriks musikklasser 5EF, Stockholms domkyrkokör och orkester ur Kungl. Hovkapellet under ledning av Johan Hammarström. Beställ dina biljetter här!

Adventskonsert UTSÅLD

Välkommen till Adventskonsert i S:t Jacobs kyrka den 3 december kl 15.00. OBS att denna konsert är utsåld och inga biljetter finns att tillgå.

Marika Markovits vald till ny biskop i Linköpings stift

Marika Markovits blir Linköpings stifts nästa biskop. Det stod klart efter det avgörande biskopsvalet måndag 7 november där hon fick 63,4 procent av rösterna och den andra kandidaten Jan Eckerdal fick 36,6 procent av rösterna.

Storkyrkans nya tornfärg blir synlig idag

Efter hundratals år kan Stockholmarna nu se Storkyrkans tornspira (lanternin) i dess ursprungliga färg. Djupröd i stället för koppargrön.

Månadsprogram november 2022

Här kan du ladda ner månadsprogrammet!

MUSIK

Musik

Toner, klanger och ord färdas under valven i våra kyrkor. Nyfikna, men ändå i tradition, låter vi oss föras in i musikens magiska värld.Här finns programmet och länkarna. Välkomna att följa med på resan!

Aftonmusik i S:ta Clara

Här finner du vårens program för S:ta Clara kyrka. Aftonmusik ges alla lördagar kl 18.00. Varje konsert inleds med en kort helgsmålsringning.

Icke auktoriserad försäljning av konsertbiljetter/Non authorized ticket selling to our concerts

Det har kommit till vår vetskap att företag som Viagogo säljer våra biljetter till Lucia i Storkyrkan, G F Händel: Messias, vilket skadar dig som kund. Läs mer här! It has come to our knowledge that Viagogo is selling tickets to our concerts which can hurt you as a customer. Read more here!

Höstens musikprogram

Här går det att ladda ner höstens musikprogram i pdf format. Välkommen till höstens konserter!

KATEDRALAKADEMIN

”Tro måste få intellektuell näring”

I veckans Kyrkans tidning uppmärksammar Fredrik Santell, teol dr i kyrkohistoria, Katedralakademins nya bok ” Vad är teologi?” Boken bygger på det föredrag som Ola ¬Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, höll denna höst i Katedralakademin. Boken finns att köpa via Katolska bokhandeln (butik/www.katolskbokhandel.com) samt via www.ryo.se. Boken är tryckt med bidrag från Storkyrkan vänförening.

Ny bok! Vad är teologi?

Nu finns det föredrag som Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, höll i Katedralakademin som bok. I boken diskuteras den teologiska bildningens roll i historia och i samtid och vad dess uppgift kan vara inför framtiden. Boken finns att köpa via Katolska bokhandeln (butik/webb) samt via www.ryo.se. Boken är tryckt med bidrag från Storkyrkan vänförening.

Andlig fikapaus

Varje onsdag under hösten (17/8– 21/12) inbjuds du att under tio minuter ta en andlig paus och tillsammans med Ulf Lindgren fira digital Vesper i Storkyrkan. Efter vespern ges en kortare introduktion till kommande söndags bibeltexter.

Katedralakademin: Andlig och intellektuell utmaning.

Välkommen till en ny termin med Katedralakademin! Föreläsningar, samtal, kurser, mm - upptäck höstens program här!

KULTURARV

Siden & Sammet

En serie om fyra delar där vi får träffa Ulf Lindgren på olika ställen i kyrkan där han berättar om våra textilier: från skrudkammaren till prästen. Varmt välkommen till det fjärde avsnittet: Mässhaken - tidens spegel.

Blänkande silver

Silver, blänkande silver från skattkammarens gömmor, Ulf Lindgren sätter in föremålen i sitt sammanhang. Vi får veta när och vem som har skänkt föremålen och historien runt dem. Här kan du se hela serien. Varmt välkomna till Blänkande silver!

Drottning Kristinas kröningskrucifix

I år firade drottning Kristinas födelsedag digitalt. Livrustkammaren stod värd tillsammans med Christina-Akademien. Flertal museer, slott och domkyrkor medverkade. Här presenterar Ulf Lindgren Stockholms domkyrkoförsamlings bidrag: Drottning Kristinas kröningskrucifix. Varmt välkommen!

RENOVERING STORKYRKAN

Återställa symmetri avseende träd Storkyrkan gård

Popplarna på Storkyrkans gård har nått sin växttid och har skador, orsakar skador på byggnaden och är farliga för allmänheten. En av popplarna mot Slottsbacken har varit utdömd i över ett och halvt år och kommer tas ned den 27 oktober.

Tidskapslar - öppningsceremonin

Vi öppnade tidskapslar från 1742, 1903 och 1929 i Storkyrkan. Här går det att se en film av öppningen av lådorna. I 1929 års låda fanns en vackert skriven dokumentation över vad man hade gjort. Här går det att läsa den.

Den barocka gestaltningen är här!

Vi visas runt av Robert Edman och får se Storkyrkan som hon såg ut 1743. Under århundraden har alla utsmyckningar minimerats till skuggningar i fasaden mot slottet. Nu kan vi äntligen uppleva den ursprungliga gestaltningen.

Renovering och återställning av Storkyrkan

Under de närmaste två åren kommer Storkyrkan att renoveras. Puts-, plåt- och stenarbeten kommer att genomföras. Samtidigt med renoveringen återställs exteriören till 1740-talets utseende. Här finner du hela processen i bild, text och audio!

Nödrop för Ukraina

Stöd de som drabbats av kriget.

Ge en gåva

Arkiv

Här hittar du publicerade händelser och serier bl a Hemliga Koder, Bakom kragen, Bibeltexternas möjligheter och böjligheter etc

-

Seniorträffar under hösten

Varmt välkommen till träffar, eftermiddagskaffe och yoga under hösten med start den 15 september. Här presenterar vi hela programmet! Här går det även att ladda ner en pdf.

Samtal & stöd

Genom förtroendefulla relationer, där alla människors lika värde tas på allvar och där längtan efter hopp, tillit och nya möjligheter i en människas liv ständigt eftersträvas vill Stockholms domkyrkoförsamling med sin diakoni möta upp och hitta vägar för att ytterligare bidra till att göra staden till en omsorgsfull plats att vistas och bo i. 

En person med mobilen i knät har surfar in till sidan Jourhavande präst.

Jourhavande präst 65 år men långtifrån pensionär

När jourhavande präst fyller 65 år den 7 februari firas en samhällsviktig funktion som inte minst under det senaste årets pandemisituation ökat allt mer i betydelse. Antalet telefonsamtal via nödnumret 112 har mer än fördubblats sedan 2008, då tjänsten började organiseras nationellt. Den digitala tjänsten chatt får också en allt större efterfrågan.