Foto: Andréas Lindström

Stockholms domkyrkoförsamling

Välkommen till Storkyrkan, S:t Jacobs kyrka och S:ta Clara kyrka. Welcome to Storkyrkan - Stockholm Cathedral, St Jacobs Church and St Clara Church.

INFORMATION

Storkyrkan stängd till ca 15.00 tisdag 27 september

Tisdag 27 september kommer Storkyrkan hålla stängt till ca 15.00. Tuesday, September 27, Storkyrkan - Stockholm Cathedral will be closed until about 3 p.m

Restriktionerna upphör!

Från och med den 9 februari upphör restriktionerna att gälla angående covid-19, dock finns det några rekommendationer kvar. Här hittar du länk!

Besöka Storkyrkan?

Varmt välkommen till Storkyrkan - Stockholms katedral. Härifrån har idéströmningar spridits som förändrat Sverige. Vi renoverar utsidan - entrén är flyttad till norra sidan mot slottet.

Visiting Storkyrkan - Stockholm Cathedral?

Welcome to Storkyrkan - Stockholm Cathedral, the nave for many historical events that changed Sweden and still does. Here you find information about opening hours, our audio guide and the renovation of the Cathedral. Please note that the entrance has moved to the north side, opposite the castle shop, due to renovation.

Guidade turer/Guided tours

Vill du veta våra öppettider, boka guidade turer, besöka Storkyrkan? Välkommen! Here you find information about visiting the cathedral, our opening hours and how you book our guided tours. Welcome!

Nödrop för Ukraina

Stöd de som drabbats av kriget.

Ge en gåva

Gudstjänst i samband med Riksmötets öppnande

Tisdag den 27 september kl 12.10 äger gudstjänst i samband med riksmötets öppnande rum i Storkyrkan. Representanter från hov och riksdag närvarar. Högtidstalar gör ärkebiskop Antje Jackelén.

Nyfiken?

En sensommarhälsning till dig från domprost Marika Markovits.

För barngrupper och skolan

Välkommen till visningar och teater hösten 2022 i Stockholms domkyrkoförsamling. Här ser du vårt utbud av skolvisningar av Storkyrkan, dramatiserade visningar, orgelvisningar, samtal och teater.

Boksamtal: Kay Pollak

Välkommen till Storkyrkan torsdagen 29 september kl 18.00. Kristina Ljunggren samtalar med Kay Pollak om hans nya bok "Ett bättre liv: en tanke i taget". Här hittar du länk till föranmälan!

Månadsprogram september 2022

Här går det att ladda ner septemberprogrammet

MUSIK

Musik

Toner, klanger och ord färdas under valven i våra kyrkor. Nyfikna, men ändå i tradition, låter vi oss föras in i musikens magiska värld.Här finns programmet och länkarna. Välkomna att följa med på resan! Vi släpper höstens biljetter den 8 september kl 12.00.

Aftonmusik i S:ta Clara

Här finner du vårens program för S:ta Clara kyrka. Aftonmusik ges alla lördagar kl 18.00. Varje konsert inleds med en kort helgsmålsringning.

Höstens musikprogram

Här går det att ladda ner höstens musikprogram i pdf format. Välkommen till höstens konserter!

KATEDRALAKADEMIN

Bibelstudium – upptäck ditt liv i den stora berättelsen

Med utgångspunkt från ny bibelstudiebok "Öppna Bibeln" av Ulf Lindgren fördjupar vi oss i några av Bibelns gestalter och samtalar kring om och hur vi känner igen våra liv i deras. Start 29 september kl 18.00, Själakoret, Storkyrkan. 

Om att vara följare till Jesus på fredens väg

Vad betyder det egentligen idag att vara följare till Jesus, att slå följe med honom på fredens väg? Lotta Fång, präst och pedagog, K G Hammar, ärkebiskop emeritus, professor samtalar utifrån Lilla Fredsboken (Verbum, 2021) om olika möjligheter till fredsarbete som finns för vår tid – och våra liv. Söndag 9 oktober kl 13.00, Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9. I samarbete med Storkyrkans vänförening.

Andlig fikapaus

Varje onsdag under hösten (17/8– 21/12) inbjuds du att under tio minuter ta en andlig paus och tillsammans med Ulf Lindgren fira digital Vesper i Storkyrkan. Efter vespern ges en kortare introduktion till kommande söndags bibeltexter.

Vad är teologi?

Lyssna till Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, som diskuterar den teologiska bildningens roll i historia och i samtid och vad dess uppgift kan vara inför framtiden.

Katedralakademin: Andlig och intellektuell utmaning.

Välkommen till en ny termin med Katedralakademin! Föreläsningar, samtal, kurser, mm - upptäck höstens program här!

KULTURARV

Siden & Sammet

En serie om fyra delar där vi får träffa Ulf Lindgren på olika ställen i kyrkan där han berättar om våra textilier: från skrudkammaren till prästen. Varmt välkommen till det fjärde avsnittet: Mässhaken - tidens spegel.

Spjutspetsteknik i Storkyrkan

Med anledning av renoveringen av Storkyrkan publicerar vi en serie on sju filmer om gammal teknik. Ulf Lindgren guidar oss på Storkyrkan vind. Hela serien kan du se här!

Blänkande silver

Silver, blänkande silver från skattkammarens gömmor, Ulf Lindgren sätter in föremålen i sitt sammanhang. Vi får veta när och vem som har skänkt föremålen och historien runt dem. Här kan du se hela serien. Varmt välkomna till Blänkande silver!

Drottning Kristinas kröningskrucifix

I år firade drottning Kristinas födelsedag digitalt under 1-8 december. Livrustkammaren stod värd tillsammans med Christina-Akademien. Flertal museer, slott och domkyrkor medverkade. Här presenterar Ulf Lindgren Stockholms domkyrkoförsamlings bidrag: Drottning Kristinas kröningskrucifix. Varmt välkommen!

RENOVERING STORKYRKAN

Den barocka gestaltningen är här!

Vi visas runt av Robert Edman och får se Storkyrkan som hon såg ut 1743. Under århundraden har alla utsmyckningar minimerats till skuggningar i fasaden mot slottet. Nu kan vi äntligen uppleva den ursprungliga gestaltningen.

Hälsningar från förr

Under de pågående renoverings- och restaureringsarbetena av Storkyrkan har man upptäckt små meddelande i sten, puts och plåt. Det har mestadels varit initialer och årtal. På rosettfönstret mot Slottsbacken, som renoverades i slutet av 1800-talet, har man under sommaren hittat inskriptioner på själva glaset. Förutom årtal och namn har fönsterhantverkarna tagit tillfället i akt att rista in samtida kommentarer som i vissa fall ger intressanta inblickar i vad som hände just då när de deltog i renoveringsarbetena.

Tack till timmermännen!

Träarbetet på Storkyrkans tornterrass, klocktorn och lanterninen har varit väldigt omfattande. Här får vi ta del av L.I. Taks bilder genom Simon Skölds dokumentering av arbetet.

Renovering och återställning av Storkyrkan

Under de närmaste två åren kommer Storkyrkan att renoveras. Puts-, plåt- och stenarbeten kommer att genomföras. Samtidigt med renoveringen återställs exteriören till 1740-talets utseende. Här finner du hela processen i bild, text och audio!

Arkiv

Här hittar du publicerade händelser och serier bl a Hemliga Koder, Bakom kragen, Bibeltexternas möjligheter och böjligheter etc

-

Seniorträffar under hösten

Varmt välkommen till träffar, eftermiddagskaffe och yoga under hösten med start den 15 september. Här presenterar vi hela programmet! Här går det även att ladda ner en pdf.

Samtal & stöd

Genom förtroendefulla relationer, där alla människors lika värde tas på allvar och där längtan efter hopp, tillit och nya möjligheter i en människas liv ständigt eftersträvas vill Stockholms domkyrkoförsamling med sin diakoni möta upp och hitta vägar för att ytterligare bidra till att göra staden till en omsorgsfull plats att vistas och bo i. 

En person med mobilen i knät har surfar in till sidan Jourhavande präst.

Jourhavande präst 65 år men långtifrån pensionär

När jourhavande präst fyller 65 år den 7 februari firas en samhällsviktig funktion som inte minst under det senaste årets pandemisituation ökat allt mer i betydelse. Antalet telefonsamtal via nödnumret 112 har mer än fördubblats sedan 2008, då tjänsten började organiseras nationellt. Den digitala tjänsten chatt får också en allt större efterfrågan.