Foto: Andréas Lindström

Stockholms domkyrkoförsamling

Välkommen till Storkyrkan, S:t Jacobs kyrka och S:ta Clara kyrka. Welcome to Storkyrkan - Stockholm Cathedral, St Jacobs Church and St Clara Church.

INFORMATION

Omställning.

Till och med 31:a maj pausas verksamheter som konserter, gudstjänster, seniorträffar, Katedralakademin etc. I största mån ställer vi om till digital verksamhet. Här och på Facebook finner du andakter, kulturarv och musik. Due to current circumstances all concerts, services, senior gatherings etc are paused till the 31st of May. Here and on Facebook, you find digital recordings.

Storkyrkan håller öppet alla dagar mellan kl 09.00-16.00 för bön, ljuständning eller en stund i stillhet. Om du behöver prata med präst eller diakon så finns tiderna här! Observera att huvudentrén är stängd i mars. Entré via sidoingången från gården. 
Stockholm Cathedral is open daily 9 AM-4 PM for prayer, candle-lighting or just a moment of stillness. If you need to talk to a priest or deacon, you will find the hours here. Please note, the main entrance is closed during March. The entry is via the yard.

Storkyrkan är öppen/Stockholm Cathedral is open.

Storkyrkan håller öppet alla dagar mellan kl 09.00-16.00 för bön, ljuständning eller en stund i stillhet. Om du behöver prata med präst eller diakon så finns tiderna här! Observera att huvudentrén är stängd i mars. Entré via sidoingången från gården. Stockholm Cathedral is open daily 9 AM-4 PM for prayer, candle-lighting or just a moment of stillness. If you need to talk to a priest or deacon, you will find the hours here. Please note, the main entrance is closed during March. The entry is via the yard.

På grund av det rådande läge håller S:t Jacobs kyrka stängt fram till och med 31:a maj för sightseeing. Citydiakoni håller öppet tisdagar och fredagar 11.00 - 14.00


Due to the current situation, St Jacob's Church is closed till 31st of May for sightseeing. The Citydiakoni is open 11 AM- 2 PM Tuesdays and Fridays.

S:t Jacobs kyrka håller stängt t o m 31:a maj 2021.

På grund av det rådande läge håller S:t Jacobs kyrka stängt fram till och med 31:a maj för sightseeing. Citydiakoni håller öppet tisdagar och fredagar 11.00 - 14.00 Due to the current situation, St Jacob's Church is closed till 31st of May for sightseeing. The Citydiakoni is open 11 AM- 2 PM Tuesdays and Fridays.

JUST NU

Direkt från Storkyrkan söndagen den 11:e april kl 11.00 med domkyrkokaplan Kristina Ljunggren, domkyrkokantor Gary Graden och vice domkyrkoorganist Michael Waldenby. Här hittar du länken!

Livesänd gudstjänst: Andra söndagen i påsktiden

Direkt från Storkyrkan söndagen den 11:e april kl 11.00 med domkyrkokaplan Kristina Ljunggren, domkyrkokantor Gary Graden och vice domkyrkoorganist Michael Waldenby. Här hittar du länken!

Lunchmusiken i S:t Jacobs kyrkan sänder en vårhälsning. Här går det att höra Concerto for Two Violins BWV 1043, 2nd movement

J S Bach: Concerto for Two Violins BWV 1043, 2nd movement

Lunchmusiken i S:t Jacobs kyrkan sänder en vårhälsning. Här går det att höra Concerto for Two Violins BWV 1043, 2nd movement

Visas digitalt.  Premiär på Skärtorsdagen den 1:a april kl 15.00. Länk publiceras här!

Vad händer nu? Teater

Visas digitalt. Premiär på Skärtorsdagen den 1:a april kl 15.00. Länk publiceras här!

"Det är den uppståndne själv som slår följe med oss." Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Ulf Lindgren.

Andakt annandag påsk

"Det är den uppståndne själv som slår följe med oss." Välkommen att vara med på en digital andakt från Storkyrkan med domkyrkokaplan Ulf Lindgren.

Direkt från Storkyrkan söndagen den 28:e mars kl 11.00. Här hittar du länken!

Livesänd gudtjänst: Palmsöndagen

Direkt från Storkyrkan söndagen den 28:e mars kl 11.00. Här hittar du länken!

Direkt från Storkyrkan söndagen den 21:a mars kl 11.00. Här hittar du länken!

Livesänd gudstjänst: Jungfru Marie bebådelsedag

Direkt från Storkyrkan söndagen den 21:a mars kl 11.00. Här hittar du länken!

Idag är det exakt sex månader kvar till kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år. Svenska kyrkans nationella valkansli arbetar sedan länge med att göra valet och själva röstningsförfarandet coronasäkert, för att inte riskera ökad smittspridning.

Coronasäkert kyrkoval till hösten

Idag är det exakt sex månader kvar till kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år. Svenska kyrkans nationella valkansli arbetar sedan länge med att göra valet och själva röstningsförfarandet coronasäkert, för att inte riskera ökad smittspridning.

Svea hovrätt slår fast att det inte var avsikten att gatuhuset skulle ingå i försäljningen av gårdshuset på Själagårdsgatan 7. Hovrätten tilldömer församlingen full ersättning för rättegångskostnaderna i hovrätten.

Angående tvist efter försäljning av gårdshus på Själagårdsgatan

Svea hovrätt slår fast att det inte var avsikten att gatuhuset skulle ingå i försäljningen av gårdshuset på Själagårdsgatan 7. Hovrätten tilldömer församlingen full ersättning för rättegångskostnaderna i hovrätten.

ANDAKTER

KULTURARV

BARN OCH UNGDOM

MUSIK

RENOVERING STORKYRKAN

NÄTBASERADE PROGRAMPUNKTER KATEDRALAKADEMIN

Varje onsdag under våren (20/1 – 28/4) inbjuds du att under tio minuter ta en andlig paus och tillsammans med Ulf Lindgren fira digital Vesper i Storkyrkan. Här hittar du länken till själva fikapausen.

Andlig fikapaus

Varje onsdag under våren (20/1 – 28/4) inbjuds du att under tio minuter ta en andlig paus och tillsammans med Ulf Lindgren fira digital Vesper i Storkyrkan. Här hittar du länken till själva fikapausen.

Under våren kommer de Andliga övningarna inte att äga rum på plats i Storkyrkan. Istället kommer de att publiceras här.  Varje onsdag, med start den 13 januari, kan du tillsammans med Ulf Lindgren gå in i tystnaden och samtala med Gud.

Ignatianska andliga övningar

Under våren kommer de Andliga övningarna inte att äga rum på plats i Storkyrkan. Istället kommer de att publiceras här. Varje onsdag, med start den 13 januari, kan du tillsammans med Ulf Lindgren gå in i tystnaden och samtala med Gud.

BÖCKER

-