Den historiske personen Jesus: vad kan man veta?

Hur arbetar forskare för att förstå Jesus budskap och verksamhet i det judiska samhället på hans tid? Professor Cecilia Wassén, förklarar och berättar.

De fyra evangelierna ger olika och ibland motsägelsefulla porträtt av Jesus. De skrevs ned långt efter Jesus död av teologer som aldrig träffat Jesus. Utifrån sådana osäkra historiska källor, kan man veta något säkert om Jesus överhuvudtaget? Hur kan man särskilja tidiga traditioner om Jesus från senare? 

Cecilia Wassén förklarar hur forskare arbetar för att förstå Jesus budskap och verksamhet i det judiska samhället på hans tid. Hon tar upp frågan varför Jesus som var känd för sitt kärleksbudskap ändå avrättades som en upprorsmakare.

MEDVERKANDE
Cecilia Wassén, professor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet

Inspelat söndag 17 mars 2024 i Storkyrkosalen, Stockholm

Foto: Andréas Lindström