Foto: Louise Linde

För barngrupper och skolan

Under 2021 sker digitala visningar för barn och unga i Storkyrkan. Alla aktiviteter är kostnadsfria.

VISNINGAR
Under våren kommer vi att presentera digitala visningar här.

 

 

 

Visning av Storkyrkans orgel 
Följ med på en spännande resa i orgelns fantastiska värld tillsammans med domkyrkoorganist Mattias Wager.
Under hösten 2020 vilar vi denna programpunkt på grund av det rådande läge. Så snart det är möjligt tar vi upp den igen.
Bokning: mattias.wager@svenskakyrkan.se