Foto: Louise Linde

För barngrupper och skolan

Under 2021 sker digitala visningar för barn och unga i Storkyrkan. Alla aktiviteter är kostnadsfria.

Digitala visningar