Foto: Andreas Lindström

Om församlingen

Stockholms domkyrkoförsamling har tre uppdrag: Att vara kyrka för boende i Gamla stan, Klara- och Jacobsområdet. Att vara kyrka för alla som besöker eller arbetar i dessa områden. Att fungera som Stockholms domkyrka, t ex vid riksmötets öppningsgudstjänst varje år.

Församlingen bedriver verksamhet i tre kyrkor Storkyrkan, S:ta Clara och S:t Jacobs kyrka.

Året om arrangeras konserter i alla kyrkorna, både större musikupplevelser med entré och gratis konserter. 

Det diakonala arbetet handlar till största delen om arbete bland människor som lever i yttersta utsatthet. Sedan 2009 bedriver Föreningen S:ta Clara kyrka verksamheten i S:ta Clara kyrka. Citydiakoni har sin verksamhet i S:ta Clara kyrka.

S:t Jacobs kyrka såldes till Stockholms stift 2019. Stockholms domkyrkoförsamling bedriver konsertverksamhet i Jakobs kyrka.

Storkyrkan är Stockholms domkyrka och har ca 400 000 besökare per år från när och fjärran. I Storkyrkan firas riksmötets öppningsgudstjänst varje år. I anslutning till Storkyrkan bedrivs seniorträffar och Katedralakademin med föreläsningar.

Kontakt personal/ öppettider kansli/ hitta hit

Här finns öppettiderna för kansliet och kyrkorna, var vi finns på kartan och vilka vi är som arbetar i församlingen.

Seniorträffar under våren

Varmt välkommen till träffar, eftermiddagskaffe och yoga under våren med start den 19 januari. Här presenterar vi hela programmet! Här går det även att ladda ner en pdf.

Storkyrkans vänförening

Storkyrkans vänförening är ideell och stödjer verksamheten i Storkyrkan och S:t Jacobs kyrka. Föreningen bidrar bland annat till kyrkans program, körliv, underhåll och inventarier.

Storkyrkans musikvänner

En intressegrupp som genom ekonomiska och praktiska insatser ger sitt stöd åt musikverksamheten. Musikvännerna verkar också för att dess medlemmar skall få inblick i musikens värld, framförallt genom möten med de körer, musiker, sångare och andra kulturpersonligheter som framträder i Storkyrkan.

Volontär

Har du några timmar över? Välkommen som volontär i Stockholms domkyrkoförsamling! Du blir en viktig kugge i ett härligt gäng av volontärer från hela Stockholm.

Seniorboende

Själagården är ett seniorboende i Gamla stan. Endast boende i Stockholms domkyrkoförsamling har möjlighet att ställa sig i kö.

Så styrs församlingen

Vem är det som bestämmer i kyrkan? Som medlem i Svenska kyrkan har du rösträtt och väljer dem som ska fatta besluten. De bildar tillsammans kyrkofullmäktige och kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige

Bestämmer församlingens övergripande mål och verksamhet. Här hittar du listan på förtroendevalda mandatperioden 2022-2025.

Internationellt arbete ACT

Svenska kyrkans internationella arbete fokuserar på ett antal områden, där bland annat hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor står i fokus.

Vill du gå med i Svenska kyrkan?

Sju skäl till medlemskap

Årsredovisning

Här hittar du årsredovisning för Stockholms domkyrkoförsamling 2022

Information om personuppgifter

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.