Foto: Sebastian Moa

Renovering och återställning av Storkyrkan

Under de närmaste två åren kommer Storkyrkan att renoveras. Puts-, plåt- och stenarbeten kommer att genomföras. Samtidigt med renoveringen återställs exteriören till 1740-talets utseende!

Under augusti/september kommer arbetsbodar att ställas upp på Storkyrkans gård och sedan kommer byggnadsställningar resas runt kyrkan. Gammal puts kommer att knackas ner och ersättas av ny puts i en ljusare färg än idag. Delar av kopparplåten på tak och tornhuv kommer att bytas ut. Efter cirka 24 månader kommer Storkyrkan i nygammal skepnad att träda fram, redo att smycka vår stad resten av detta sekel.

Tanken är att, i samband med renoveringen av utsidan, även återställa Storkyrkan till 1740-talets utseende då exteriören genomgick en transformation från gotisk tegelkyrka till italiensk barockkyrka. 

Händer i närtid (prel tidsplan)


Vecka 49--
Plåtupptagning tak påbörjas. Putsarbeten forstätter

 

Vecka 50 --
Byggnadsställningar börjar resas vid huvudentrén Trångsund. 

 

Vecka 1
Från vecka 1 är huvudentrén avstängd. Entré till kyrkan sker via gården. Gäller hela januari.
Byggnadsställningar börjar resas mot Storkyrkobrinken (mellan slottet och Storkyrkan)

 

Läs mer

Plåtslagarna har anlänt och just nu arbetar de med att bryta upp plåten på taket. Under plåten fanns det gamla träet från längesedan. Vi hittar även spikar som troligen är från 1700-talet. Möt plåtslagarna som kommer att arbeta med taket och tornet under renoveringen.

Träet doftar tid

Plåtslagarna har anlänt och just nu arbetar de med att bryta upp plåten på taket. Under plåten fanns det gamla träet från längesedan. Vi hittar även spikar som troligen är från 1700-talet. Möt plåtslagarna som kommer att arbeta med taket och tornet under renoveringen.

Gamla stan är folktomt men runt om i gränderna kör sopbilar och lastbilar. Klockan är 6.30 en tisdagsmorgon i mitten av november. Per Arne Asker, som vi mött tidigare, är på plats. Just denna dag ska han visa hur han börjar dagen och hur man blandar Storkyrkans puts. Vi säger hejdå till Petri.

En tidig morgon på bygget

Gamla stan är folktomt men runt om i gränderna kör sopbilar och lastbilar. Klockan är 6.30 en tisdagsmorgon i mitten av november. Per Arne Asker, som vi mött tidigare, är på plats. Just denna dag ska han visa hur han börjar dagen och hur man blandar Storkyrkans puts. Vi säger hejdå till Petri.

Det var ett tag sedan Roffe Frank och Petri Joronen försvann från Storkyrkans innergård. De var först på plats och skötte hela uppbyggnationen av arbetsplatsen. Vi träffas igen på Skeppsholmen där de arbetar på kasernen som brandskadades 2016.  Välkommen till intervju med Roffe Frank och Petri Joronen. Vi försöker klura ut om det finns någon specifik relation till just trä.

Vart tog snickarna vägen?

Det var ett tag sedan Roffe Frank och Petri Joronen försvann från Storkyrkans innergård. De var först på plats och skötte hela uppbyggnationen av arbetsplatsen. Vi träffas igen på Skeppsholmen där de arbetar på kasernen som brandskadades 2016. Välkommen till intervju med Roffe Frank och Petri Joronen. Vi försöker klura ut om det finns någon specifik relation till just trä.

Med skyddsskor och hjälm kunde vi besöka under väderskyddet. Putsen är blästrad och ställen där skador tidigare var synliga är nu helt rena ner till teglet. Nya upptäckter har gjorts.

Tänk om teglet är från 1300-talet?

Med skyddsskor och hjälm kunde vi besöka under väderskyddet. Putsen är blästrad och ställen där skador tidigare var synliga är nu helt rena ner till teglet. Nya upptäckter har gjorts.

Nu har själva arbetet på Storkyrkan startat och under torsdagen och fredagen pågår det blötblästring. Samtidigt på marken pågår det snickeriarbeten och säkring av arbetsplatsen.

Blästring pågår

Nu har själva arbetet på Storkyrkan startat och under torsdagen och fredagen pågår det blötblästring. Samtidigt på marken pågår det snickeriarbeten och säkring av arbetsplatsen.

På torsdagen var Svenska Hissmontage AB/Kranpunkten inne och monterade en bygghiss. Nu försvinner Sydställningars Robert Svenson, Fredrik Högstedt och Fredrik Andersson ett par månader. På gården upptäcker vi två nya snickare från M3 Bygg. Snart börjar arbetet på Storkyrkan!

En hiss och vi ses snart igen!

På torsdagen var Svenska Hissmontage AB/Kranpunkten inne och monterade en bygghiss. Nu försvinner Sydställningars Robert Svenson, Fredrik Högstedt och Fredrik Andersson ett par månader. På gården upptäcker vi två nya snickare från M3 Bygg. Snart börjar arbetet på Storkyrkan!

Knappt hade de anlänt innan ställningarna var uppe. Sydställningarnas Robert Svensson, Fredrik Högstedt, Andreas Högstedt och Fredrik Andersson arbetar på i högt tempo. Vi vinkar hejdå till Roffe Frank och vi får lära oss vad en Lindströmmare är. Här finns bilderna!

Ställningarna upp

Knappt hade de anlänt innan ställningarna var uppe. Sydställningarnas Robert Svensson, Fredrik Högstedt, Andreas Högstedt och Fredrik Andersson arbetar på i högt tempo. Vi vinkar hejdå till Roffe Frank och vi får lära oss vad en Lindströmmare är. Här finns bilderna!

Måndagmorgon och Sydställningar har anlänt med ställningarna. Denna gång fick man lasta av på utsidan och bära in del för del på Storkyrkans innergård. Här finns bilderna!

Byggnadsställningarna har anlänt!

Måndagmorgon och Sydställningar har anlänt med ställningarna. Denna gång fick man lasta av på utsidan och bära in del för del på Storkyrkans innergård. Här finns bilderna!

Snart är etableringen på Storkyrkans innergård helt klart och färdig för inflyttning. I veckan färdigställdes bodarna av snickarna Roffe Frank och Petri Joronen. Just nu byggs det plank runt hela arbetsplatsen.

Snart klart!

Snart är etableringen på Storkyrkans innergård helt klart och färdig för inflyttning. I veckan färdigställdes bodarna av snickarna Roffe Frank och Petri Joronen. Just nu byggs det plank runt hela arbetsplatsen.

Sista delen av etableringen på Storkyrkans gård var att lyfta in åtta arbetsbodar och en container. En spännande upplevelse med massor av aha-intryck.

Att lyfta en arbetsbod

Sista delen av etableringen på Storkyrkans gård var att lyfta in åtta arbetsbodar och en container. En spännande upplevelse med massor av aha-intryck.

På Storkyrkans innergård är det full fart. Snickarna Roffe Frank och Petri Joronen arbetar just nu med att färdigställa arbetsbodarna. Bodarna kommer att få trappor, däck och staket.
Storkyrkans innergård är stängd men Storkyrkan är öppen som vanligt!

Full fart på Storkyrkans innergård

På Storkyrkans innergård är det full fart. Snickarna Roffe Frank och Petri Joronen arbetar just nu med att färdigställa arbetsbodarna. Bodarna kommer att få trappor, däck och staket. Storkyrkans innergård är stängd men Storkyrkan är öppen som vanligt!

Nu startar förberedelsearbetet för att dra igång den stora renoveringen. Första fasen är att förbereda innergården för arbetsbodar, vilket innebär att Storkyrkans innergård stängs. Storkyrkan är öppet som vanligt mellan 9.00-17.00.

Avskärmning och stängning av Storkyrkans gård

Nu startar förberedelsearbetet för att dra igång den stora renoveringen. Första fasen är att förbereda innergården för arbetsbodar, vilket innebär att Storkyrkans innergård stängs. Storkyrkan är öppet som vanligt mellan 9.00-17.00.

Långa limträbalkar vägandes 281 kg styck rullades och bars in på gården. Milo, en fransk bulldogg, kom på besök. I dag stänger Storkyrkans innergård och öppnar igen hösten 2022. Storkyrkan är öppet som vanligt mellan 9.00-17.00.

Storkyrkans innergård stängd

Långa limträbalkar vägandes 281 kg styck rullades och bars in på gården. Milo, en fransk bulldogg, kom på besök. I dag stänger Storkyrkans innergård och öppnar igen hösten 2022. Storkyrkan är öppet som vanligt mellan 9.00-17.00.

Ulf Lindgren möter byggnadsantikvarien Max Laserna och pratar färg, historia och annat spännande. Dessutom fick Louise Linde chansen att tala med Ulf Lindgren om de olika stilarna inom gotik och barock.

Intervjuer inför kommande renoveringen av Storkyrkan

Ulf Lindgren möter byggnadsantikvarien Max Laserna och pratar färg, historia och annat spännande. Dessutom fick Louise Linde chansen att tala med Ulf Lindgren om de olika stilarna inom gotik och barock.

Torsdag 2 juli var det dags för en grundlig inspektion av sten på tornet med en skylift. Hissnande högt upp...

Inspektion från ovan

Torsdag 2 juli var det dags för en grundlig inspektion av sten på tornet med en skylift. Hissnande högt upp...

Tisdag 30 juni var boende, näringsidkare och andra intresserade inbjudna till informationsträffar om Storkyrkans renovering.

Informationsträffar

Tisdag 30 juni var boende, näringsidkare och andra intresserade inbjudna till informationsträffar om Storkyrkans renovering.

M3 Bygg har erhållit uppdraget av Domkyrkoförsamlingen att i samverkan med KFS AB, kyrkans eget projektledningsföretag utföra renoveringen av Storkyrkan. Projektet är en utförandeentreprenad där kyrkans exteriör ska restaureras.

M3 Bygg generalentreprenör för restaureringen

M3 Bygg har erhållit uppdraget av Domkyrkoförsamlingen att i samverkan med KFS AB, kyrkans eget projektledningsföretag utföra renoveringen av Storkyrkan. Projektet är en utförandeentreprenad där kyrkans exteriör ska restaureras.

Den 16 juni var det signeringsceremoni i Storkyrkan med tal, gåva och psalmsång. Ulf Lindgren höll i talet och ledde ceremonin. Själva signeringen ägde rum med Silveraltaret som bakgrund. Sven Löfvenberg, VD Kyrkans fastighetssamverkan Stockholm AB, höll med penna. Stefan Fällman, affärschef M3 Bygg, Beth von Schreeb, ordförande i kyrkorådet, och Hans Ulfvebrand, domprost signerade. Här nedan går det att se bilder och höra talet.

Signeringsceremoni inför renoveringen av Storkyrkan

Den 16 juni var det signeringsceremoni i Storkyrkan med tal, gåva och psalmsång. Ulf Lindgren höll i talet och ledde ceremonin. Själva signeringen ägde rum med Silveraltaret som bakgrund. Sven Löfvenberg, VD Kyrkans fastighetssamverkan Stockholm AB, höll med penna. Stefan Fällman, affärschef M3 Bygg, Beth von Schreeb, ordförande i kyrkorådet, och Hans Ulfvebrand, domprost signerade. Här nedan går det att se bilder och höra talet.

Ett nytt tak ska läggas, tornet ska putsas om, fasaden målas om, skadad sten ska lagas i den mån det är möjligt, annars ska den bytas ut. Dessutom ska detaljer i fasaddekoren som försvann vid den stora renoveringen i början av 1900-talet tas fram.

Storkyrkan rustas hösten 2020

Ett nytt tak ska läggas, tornet ska putsas om, fasaden målas om, skadad sten ska lagas i den mån det är möjligt, annars ska den bytas ut. Dessutom ska detaljer i fasaddekoren som försvann vid den stora renoveringen i början av 1900-talet tas fram.

Frågor och svar

När börjar arbetet med att renovera Storkyrkan?
I slutet av sommaren började arbetet för att förbered för arbetsbodar som nu står uppstälda på Storkyrkans gård.  I slutet av september börjades byggnadsställningar att resas runt kyrkan. Själva renoveringsarbetet påbörjas under hösten 2020 och beräknas vara klart hösten 2022. Storkyrkans inre påverkas inte av renoveringen utan kyrkan kommer att vara öppen som vanligt.

Renoveringen av Storkyrkan är ett projekt som redan pågått i två år med fokus på att kartlägga vad som måste åtgärdas och hur restaureringen ska gå till. Nu går projektet in i en ny, mer konkret fas.

 

Vad ska göras som helhet?
Renoveringen omfattar kyrkans samtliga fasader och takytor, inklusive tornhuv samt gårdens två paviljongbyggnader med anslutande murar och grindar.

 

Vi kommer i så stor utsträckning som möjligt gå tillbaka till den omgestaltning av Storkyrkans exteriör som skedde på 1740-talet. Det innebär att putsen målas in en färg som ligger så nära den färg som användes vid ombyggnaden på 1740-talet. Östfasaden (mot Slottsbacken) återställs genom att kontrasterna mellan huggen sten och målad puts görs starkare. Kopparplåten på tornhuven är i dåligt skick och måste bytas. I samband med renoveringen byts också delar av kopparplåten på kyrktaket eftersom den visat sig vara i ganska dåligt skick.

 

Är renoveringen nödvändig?

Storkyrkan är en unik byggnad med riksintresse. Denna renovering är ett projekt för att rädda och återskapa ett kulturarv som gör att Storkyrkan kan fortsätta att vara en levande katedral för många år fram åt. De senaste åren har till exempel tre ton puts plockats bort från fasaden eftersom den suttit löst på sina ställen så det är hög tid att arbetet kommer igång.

 

Samtidigt är det ett komplicerat arbete som involverar många specialistkunskaper därför har arbetet redan pågått i två år med fokus på att kartlägga vad som måste åtgärdas och hur restaureringen ska gå till. Nu går projektet in i en ny, mer konkret fas.


Vad händer närmaste tiden?

I slutet av sommaren började arbetet för att förbered för arbetsbodar som nu står uppstälda på Storkyrkans gård.  I slutet av september börjades byggnadsställningar att resas runt kyrkan. Själva renoveringsarbetet påbörjas under hösten 2020 och beräknas vara klart hösten 2022. Storkyrkans inre påverkas inte av renoveringen utan kyrkan kommer att vara öppen som vanligt.


När beräknas arbete vara klart?
Själva renoveringsarbetet påbörjas under hösten 2020 och beräknas vara klart hösten 2022.

kontinuerlig information

Renoveringen av Storkyrkan är ett projekt som redan pågått i två år med fokus på att kartlägga vad som måste åtgärdas och hur restaureringen ska gå till. Nu går projektet in i en ny, mer konkret fas.

 

På denna webbplats som är under uppbyggnad kommer vi kontinuerligt att uppdatera information om renoveringen i form av text, bilder och filmer.