Foto: Andréas Lindström

M3 Bygg generalentreprenör för restaureringen

M3 Bygg har erhållit uppdraget av Domkyrkoförsamlingen att i samverkan med KFS AB, kyrkans eget projektledningsföretag utföra renoveringen av Storkyrkan. Projektet är en utförandeentreprenad där kyrkans exteriör ska restaureras.

- Storkyrkan är ett av stadens äldsta och mest betydelsefulla byggnadsverk. Kyrkan är i stort behov av underhåll och att då få vara med och återställa den till sin forna barockprakt från 1700-talet är otroligt roligt och en mycket stimulerande arbetsuppgift, säger Sven Löfvenberg, projektchef och vd på KFS AB, kyrkans eget projektledningsföretag.

Projektet att återföra Storkyrkan till sitt forna utseende är planerat att påbörjas under 2020 samtidigt som kyrkans verksamhet kommer fortsätta som vanligt.

Restaureringsåtgärderna som gjordes under 1900-talet har otydliggjort kyrkans barockutseende och syftet med de planerade åtgärderna är därför att kyrkobyggnaden utvändigt i form och kulör får det utseende kyrkan hade på 1700-talet.

Entreprenaden omfattar kyrkans samtliga fasader och takytor, inklusive tornhuv samt gårdens två paviljongbyggnader med anslutande murar och grindar.- Vi är både ödmjuka och stolta inför uppdraget, som innehåller utmaningar av både teknisk och logistisk karaktär. Projektet stärker ytterligare vår position inom ombyggnad – och restaurering av kulturminnesmärkta fastigheter, säger Johan Lindberg, VD på M3 Bygg.