Församlingens kyrkor

De tre kyrkorna

I Stockholms centrum ligger tre kyrkor med helt olika historia. Storkyrkan har ända sedan 1200-talet varit kungarnas, statens och köpmännens kyrka. Jacobs kyrka var under Stormaktstiden borgerskapets och kulturelitens kyrka, och där förs idag arvet vidare genom ett omfattande musik- och kulturprogram. I Klara kyrkan bodde på medeltiden nunnor som vårdade stadens sjuka. Än idag är det en plats med en intensiv social hjälpverksamhet.