Församlingens kyrkor

De tre kyrkorna

I Stockholms centrum ligger tre kyrkor med helt olika historia. Storkyrkan har ända sedan 1200-talet varit kungarnas, statens och köpmännens kyrka. Jacobs kyrka var under Stormaktstiden borgerskapets och kulturelitens kyrka, och där förs idag arvet vidare genom ett omfattande musik- och kulturprogram. I Klara kyrkan bodde på medeltiden nunnor som vårdade stadens sjuka. Än idag är det en plats med en intensiv social hjälpverksamhet.

Storkyrkan

Stockholms domkyrka är till för hela Sverige. För stat och kung, för turister och alla som söker sig hit för stillhet och andakt.

S:t Jacobs kyrka

Kyrkan i Kungsträdgården. S:t Jacobs kyrka är öppen tisdagar 11.00-16.00, fredagar 11.00-18.00 samt söndagar 9.00-13.00.

S:ta Clara kyrka

En kyrka i Klarakvarteren. Nära T-centralen.