De tre kyrkorna

Stokholms domkyrkoförsamling bedriver verksamhet i tre olika kyrkor:

I S:t Jacobs kyrka bedrivs musikverksamhet.

I S:ta Clara kyrka bedrivs både musik och diakonal verksamhet.

I Stockholms centrum ligger tre kyrkor med helt olika historia. Storkyrkan har ända sedan 1200-talet varit kungarnas, statens och köpmännens kyrka. S:t Jacobs kyrka var under stormaktstiden borgerskapets och kulturelitens kyrka, och där förs idag arvet vidare genom ett omfattande musikliv. I S:ta Clara kyrka bodde på medeltiden nunnor som vårdade stadens sjuka. Än idag är det en plats med en intensiv social hjälpverksamhet.

Storkyrkan

Stockholms domkyrka är till för hela Sverige. För stat och kung, för turister och alla som söker sig hit för stillhet och andakt.

S:t Jacobs kyrka

Kyrkan i Kungsträdgården. Stockholms domkyrkoförsamling bedriver konsertverksamhet i S:t Jacobs kyrka och öppnar dörrarna en halvtimme innan konsertstart.

S:ta Clara kyrka

En kyrka i Klarakvarteren. Nära T-centralen.