Nöd, utsatthet och filantropi

Historien bakom Stockholms domkyrkoförsamlings donationer. Pris 100 kronor i Storkyrkan!

Nöd, filantropi, socialtjänst - undflyende ord om vilka många av oss har en uppfattning, men egentligen ganska lite kunskap. Här görs en tidsresa i »Fattig-Stockholm«. Under långa tider var nödställda tvungna att förlita sig på allmosor för sin överlevnad. I spåren av 1700-talets pietistiska rörelse och 1800-talets väckelserörelser växte en vilja fram att donera medel för sämre lottade stadsbor. Stockholms domkyrkoförsamlingen förvaltar än idag donationer för ändamålet att ge bidrag till behövande. Stiftelserna har, såväl förr som i modern tid, hjälpt till att underlätta livet för människor.

I den här boken uppmärksammas de donatorer som skänkt medel. Följ historien bakom domkyrkoförsamlingens stiftelser, liksom den om Stockholms fattigvård - de är intimt sammanknutna. Här återges också bakgrunden till stiftelsen som organisationsform.

Medverkande:
Eva Carlsson Werle (red.), kultur- och religionshistoriker
Marie Tullgren, kyrkorådsledamot samt ledamot i församlingens stiftelseutskott
Hans Ulfvebrand, domprost (2013-2020)
Brita Löfgren Lewin, skattejurist SEB Stiftelser

UPPTÄCK BÖCKER FRÅN STOCKHOLMS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Nöd, utsatthet och filantropi

Historien bakom Stockholms domkyrkoförsamlings donationer. Pris 100 kronor i Storkyrkan!

Tradition, rättvisa och döden

I denna nya bok behandlas fundamentala problemställningar om tradition, rättvisa och döden.

Underströmmar i Gamla stan

Essäer kring kyrkohistoria och mystik. Pris 200 kronor i Storkyrkan.

En gråtande gud och den förvirrade människan

Genom att utgå från djupa fundament som människosyn, livsåskådning och kristen tro ställer forskarna och teologerna i den här boken frågor om våra existentiella möjligheter och begränsningar.

Hör Hans Ulfvebrand (domprost 2013-2020) berätta om böckerna