Meny

Hemliga koder

Kyrkan har under århundraden arbetat med symboler för att peka mot det outsägliga och påminna människan om tillvarons andliga dimensioner. Kyrkliga seder och bruk har samtidigt förändrats under seklernas gång. I en serie kortare filmer tar Ulf Lindgren med oss in i kyrkorummet och i sakristians dolda gömmor. Serien publiceras varannan dag med start den 10 september. Näst ut är avsnitt 10. mässhaken, skjortan och färgerna.