Diakonimottagningar

I Stockholms domkyrkoförsamling har vi två mottagningar. Här ser du vad vi gör och var vi finns.

Diakoni - ett annat ord för Svenska kyrkans sociala arbete.

Svenska kyrkan och dess diakoni utgör en viktig del av församlingens arbete. Till diakonerna söker sig människor för att få hjälp och stöd i sin livssituation.

Genom förtroendefulla relationer, där alla människors lika värde tas på allvar och där längtan efter hopp, tillit och nya möjligheter i en människas liv ständigt eftersträvas vill Stockholms domkyrkoförsamling med sin diakoni möta upp och hitta vägar för att ytterligare bidra till att göra staden till en omsorgsfull plats att vistas och bo i. 

Församlingens diakonala verksamhet består bland annat av:

Enskilda stödsamtal
Själavårdssamtal
Ansökan om ekonomiska medel ur de stiftelser som församlingen förvaltar.
Hem- och sjukbesök
Gemenskap och mötesplatser för daglediga
Dagsutflykter för alla åldrar
Diakoner i Stockholms domkyrkoförsamling är Mikael Halldin och Pernilla Landin.


Mottagningarnas öppettider ser du nedan - för övrig tid kontakta diakonerna direkt:


Storkyrkans diakonimottagning

Varje fredag mellan 10.00-13.00 i Storkyrkan tar diakon Mikael Halldin emot.

Citydiakoni

Citydiakoni är i S:ta Clara kyrka, Klara Östra kyrkogata 7-9. Sista tillfället inför sommaren är fredag den 14 juni,. Citydiakoni öppnar igen den 27 augusti kl.12-15.