Meny

Musik

Toner, klanger och ord färdas under valven i våra kyrkor. Nyfikna, men ändå i tradition, låter vi oss föras in i musikens magiska värld. Välkomna att följa med på resan! Here you find information.Welcome!

Vi har nu börjat att planera för musikhösten. På grund av rådande omständigheter och ovisshet om storleken på publik kommer vi att  presentera programmet i etapper här.


We have now started to plan for the autumns concerts and will publish the programme starting with October here. 

We are still awaiting new recommendations and guide lines about the audience size due to covid 19.

Musiken i församlingen leds av:

domkyrkoorganist Mattias Wager,  vice domkyrkoorganist Michael Waldenby samt domkyrkokantor Gary Graden läs mer här