Foto: Louise Linde

Musik

Toner, klanger och ord färdas under valven i våra kyrkor. Nyfikna, men ändå i tradition, låter vi oss föras in i musikens magiska värld. Välkomna att följa med på resan! Here you find information.Welcome!

I år blir allt annorlunda. Det kommer inte att tas fram en tryckt broschyr eftersom det fortfarande råder stora tveksamheter kring hur stora konserter vi kommer att kunna ha. Vi har beslutat att publicera programmet i etapper och har nu publicerat perioden 1:a oktober fram till och med 21:a november.

Vi avvaktar besked angående maxantalet för körkonserterna som kommer oktober.  

Redan nu i helgen går två konserter och de är tillgängliga för bokning.Vissa är redan nu bestämt att de kommer att streamas och vi kommer då att lägga en länk där man kan se konserten.  Här ser du hela programmet fram till 21:a november.


We have now planned for concerts up to and will publish the programme starting with October here. 

We are still awaiting new recommendations and guide lines about the audience size due to covid 19.

Musiken i församlingen leds av:

domkyrkoorganist Mattias Wager,  vice domkyrkoorganist Michael Waldenby samt domkyrkokantor Gary Graden läs mer här