Foto: Louise Linde

Arkiv

Här hittar du publicerade serier och händelser

Kyrkan har under århundraden arbetat med symboler för att peka mot det outsägliga och påminna människan om tillvarons andliga dimensioner. Kyrkliga seder och bruk har samtidigt förändrats under seklernas gång. 

I en serie kortare filmer tar Ulf Lindgren med oss in i kyrkorummet och i sakristians dolda gömmor. Se hela serien här!

Hemliga koder

Kyrkan har under århundraden arbetat med symboler för att peka mot det outsägliga och påminna människan om tillvarons andliga dimensioner. Kyrkliga seder och bruk har samtidigt förändrats under seklernas gång. I en serie kortare filmer tar Ulf Lindgren med oss in i kyrkorummet och i sakristians dolda gömmor. Se hela serien här!

 Vi pratar personligt med prästerna och diakonerna. Hur är det med de stora frågorna? Hur navigerar man i livet, hur förhåller man sig till döden och hur är det med kärleken. Louise Linde intervjuar om hur präster och diakoner förhåller sig till yrkesrollen kontra personlig erfarenhet kring livets stora frågor.  Näst ut är Pernilla Landin: Om kärlek.

Bakom kragen:

Vi pratar personligt med prästerna och diakonerna. Hur är det med de stora frågorna? Hur navigerar man i livet, hur förhåller man sig till döden och hur är det med kärleken. Louise Linde intervjuar om hur präster och diakoner förhåller sig till yrkesrollen kontra personlig erfarenhet kring livets stora frågor. Näst ut är Pernilla Landin: Om kärlek.

Ulf Lindgren, domkyrkokaplan i Storkyrkan, ger i ett antal korta filmer inblickar i rabbinernas kreativa sätt att tolka och finna bibeltexternas dolda djup.  Här får du bl a ta del om de fem sinnena - om skapelsens syfte, hur upprepningar är synd och om den som tolkar tänder stjärnor på himlavalvet.  Här ser du hela serien!

Bibeltexternas böjligheter och möjligheter

Ulf Lindgren, domkyrkokaplan i Storkyrkan, ger i ett antal korta filmer inblickar i rabbinernas kreativa sätt att tolka och finna bibeltexternas dolda djup. Här får du bl a ta del om de fem sinnena - om skapelsens syfte, hur upprepningar är synd och om den som tolkar tänder stjärnor på himlavalvet. Här ser du hela serien!

Tisdagen den 21 maj flyttades korset med Jesukropp från Olaus Petri kapellet till en pelare vid skulpturgruppen S:t Göran och draken. En spännande förmiddag i Storkyrkan!

Korsflytt

Tisdagen den 21 maj flyttades korset med Jesukropp från Olaus Petri kapellet till en pelare vid skulpturgruppen S:t Göran och draken. En spännande förmiddag i Storkyrkan!

Under eftermiddagen den 22 februari besökte Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oskar utställningen Vivat Regina. Utställningen är ett samarbete med Livrustkammaren

Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar besöker Vivat Regina i Storkyrkan

Under eftermiddagen den 22 februari besökte Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oskar utställningen Vivat Regina. Utställningen är ett samarbete med Livrustkammaren