Foto: Louise Linde

Arkiv

Här hittar du publicerade händelser och serier bl a Hemliga Koder, Bakom kragen, Bibeltexternas möjligheter och böjligheter etc

Siden & Sammet

En serie om fyra delar där vi får träffa Ulf Lindgren på olika ställen i kyrkan där han berättar om våra textilier: från skrudkammaren till prästen. Varmt välkommen till det fjärde avsnittet: Mässhaken - tidens spegel.

Blänkande silver

Silver, blänkande silver från skattkammarens gömmor, Ulf Lindgren sätter in föremålen i sitt sammanhang. Vi får veta när och vem som har skänkt föremålen och historien runt dem. Här kan du se hela serien. Varmt välkomna till Blänkande silver!

Drottning Kristinas kröningskrucifix

I år firade drottning Kristinas födelsedag digitalt. Livrustkammaren stod värd tillsammans med Christina-Akademien. Flertal museer, slott och domkyrkor medverkade. Här presenterar Ulf Lindgren Stockholms domkyrkoförsamlings bidrag: Drottning Kristinas kröningskrucifix. Varmt välkommen!

Kristus förhärligas – kristen själavård

Syftet med själavård är att hjälpa människor att finna kraft och ljus inom sig själv. Här kan du se hela serien. Varmt välkommen!

Är Sverige världens mest sekulära eller mest kristna land?

Vi hör hela tiden att Sverige skulle vara världens mest sekulariserade land. Att Sverige består av ateister? Ulf Lindgren undersöker i fem korta filmer vad sekulär kan tänkas betyda och inte betyda, om Jesus själv kanske var sekulär och vilken roll Martin Luther spelar i denna diskussion.

Allt ont är kvinnans fel. Om begreppet Satan och dess framväxt.

I fem korta filmer undersöker Ulf Lindgren hur begreppet Satan växte fram och hur detta påverkade bilden av Gud. Sista delen är nu publicerad: Är Satan ett hav, en ängel, en notarie, en demon eller en egenskap. Här kan du se hela serien!

Hemliga koder

Kyrkan har under århundraden arbetat med symboler för att peka mot det outsägliga och påminna människan om tillvarons andliga dimensioner. Kyrkliga seder och bruk har samtidigt förändrats under seklernas gång. I en serie om elva korta filmer tar Ulf Lindgren med oss in i kyrkorummet och i sakristians dolda gömmor. Se hela serien här!

Kyrkan i kriser – kriser i kyrkan

Hur har de kristna kyrkorna i Västeuropa reagerat och agerat när krissituationer drabbat samhället? Varför har kyrkorna själva skapat kriser genom att uppmana till terrorhandlingar och mörklägga förtryck? När har kyrkorna kritiserat sociala orättvisor och när har de skapat kränkande system? Se hela serien här!

Från kvarn till ministerialböcker

Det började med en åker och slutade i en kaffekopp och många stora tjocka böcker. Det var så kyrkan och staten fann varandra. Men hur gick det egentligen till? Ulf Lindgren guidar i en historia med start i 1100-talets leriga fält och landar på landsarkivens dammiga hyllor. Här går det att se hela serien. Varmt välkommen!

Här presenterar vi tidigare publicerade andliga övningar

Här kan du tal av andliga övningar som publicerades. under 2020-2022. Här hittar du även ett fem dagars digitalt retreat Smaka på bibeln.

Bibeltexternas böjligheter och möjligheter

Ulf Lindgren, domkyrkokaplan i Storkyrkan, ger i ett antal korta filmer inblickar i rabbinernas kreativa sätt att tolka och finna bibeltexternas dolda djup. Här får du bl a ta del om de fem sinnena - om skapelsens syfte, hur upprepningar är synd och om den som tolkar tänder stjärnor på himlavalvet. Här ser du hela serien!

Bakom kragen:

Vi pratar personligt med prästerna och diakonerna. Hur är det med de stora frågorna? Hur navigerar man i livet, hur förhåller man sig till döden och hur är det med kärleken. Louise Linde intervjuar om hur präster och diakoner förhåller sig till yrkesrollen kontra personlig erfarenhet kring livets stora frågor. Näst ut är Pernilla Landin: Om kärlek.

Korsflytt

Tisdagen den 21 maj flyttades korset med Jesukropp från Olaus Petri kapellet till en pelare vid skulpturgruppen S:t Göran och draken. En spännande förmiddag i Storkyrkan!

Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar besöker Vivat Regina i Storkyrkan

Under eftermiddagen den 22 februari besökte Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oskar utställningen Vivat Regina. Utställningen är ett samarbete med Livrustkammaren

Förenta Nationerna fyller 75 år

Den 24 oktober 1945 var den dagen då FN-stadgan trädde i kraft. Sedan dess har datumet varit synonymt med FN-dagen. I år firas dagen med att man belyser byggnader och landmärken i blått - Turn Europe UN Blue. Detta kommer att ske på Storkyrkans fasad mot Slottsbacken under dagen. Här hittar du länkar till Turn Europe UN Blue, stadgarna på svenska, tal av FN:s generalsekreterare António Guterres samt Förenta Nationers bön!

Om Vivat Regina

Domkyrkokaplan Ulf Lindgren berättar om Vivat Regina. Se gärna våra specialvisningar Parisiska guldtrådar, tack och föreläsningar under Vivat Regina.

Vivat Regina våren 2018

I samarbete med Livrustkammaren visades under våren några riksklenoder som användes vid drottning Kristinas kröning år 1650 - på just den plats där kröningen skedde i Storkyrkan. Utställningen pågick fram till den 16 maj 2018. Här kan du höra utvalda föredrag och se film och foton som hade med utställningen Vivat Regina att göra.

Vivat Regina blir till

Dagen D, dagen då det händer, den 21 februari. Lådorna har anlänt från Livrustkammaren. Textilkonservatorerna Augusta Persson och Annika ten Siethofft är plats. Nu ska det ske!