Foto: Louise Linde

Storkyrkans skatter

Har du alltid undrat över varför vissa saker finns i kyrkorummet? Varför ändrar man färger på altaret? Varför allt silver? Har du dessutom undrat över hur man fick upp saker i tornet? Här hittar du filmserier med Ulf Lindgren som ger svar på de frågor i Siden & Sammet, Blänkande silver, Spjutspetsteknik i Storkyrkan, Hemliga koder och Vivat Regina. Du hittar även dokumentationen över Storkyrkans renovering här.

Siden & Sammet

En serie om fyra delar där vi får träffa Ulf Lindgren på olika ställen i kyrkan där han berättar om våra textilier: från skrudkammaren till prästen.

Blänkande silver

Silver, blänkande silver från skattkammarens gömmor, Ulf Lindgren sätter in föremålen i sitt sammanhang. Vi får veta när och vem som har skänkt föremålen och historien runt dem. Här kan du se hela serien om åtta delar. Varmt välkomna till Blänkande silver!

Drottning Kristinas kröningskrucifix

Här presenterar domkyrkokaplan Ulf Lindgren Drottning Kristinas kröningskrucifix.

Hemliga koder

Kyrkan har under århundraden arbetat med symboler för att peka mot det outsägliga och påminna människan om tillvarons andliga dimensioner. Kyrkliga seder och bruk har samtidigt förändrats under seklernas gång. I en serie om elva korta filmer tar Ulf Lindgren med oss in i kyrkorummet och i sakristians dolda gömmor. Se hela serien här!

Spjutspetsteknik i Storkyrkan

Med anledning av renoveringen av Storkyrkan publicerar vi en serie on sju filmer om gammal teknik. Ulf Lindgren guidar oss på Storkyrkan vind. Hela serien kan du se här!

Korsflytt

Tisdagen den 21 maj flyttades korset med Jesukropp från Olaus Petri kapellet till en pelare vid skulpturgruppen S:t Göran och draken. En spännande förmiddag i Storkyrkan!

Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar besöker Vivat Regina i Storkyrkan

Under eftermiddagen den 22 februari besökte Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oskar utställningen Vivat Regina. Utställningen är ett samarbete med Livrustkammaren

Förenta Nationerna fyller 75 år

Den 24 oktober 1945 var den dagen då FN-stadgan trädde i kraft. Sedan dess har datumet varit synonymt med FN-dagen. I år firas dagen med att man belyser byggnader och landmärken i blått - Turn Europe UN Blue. Detta kommer att ske på Storkyrkans fasad mot Slottsbacken under dagen. Här hittar du länkar till Turn Europe UN Blue, stadgarna på svenska, tal av FN:s generalsekreterare António Guterres samt Förenta Nationers bön!

Om Vivat Regina

Domkyrkokaplan Ulf Lindgren berättar om Vivat Regina. Se gärna våra specialvisningar Parisiska guldtrådar, tack och föreläsningar under Vivat Regina.

Vivat Regina våren 2018

I samarbete med Livrustkammaren visades under våren några riksklenoder som användes vid drottning Kristinas kröning år 1650 - på just den plats där kröningen skedde i Storkyrkan. Utställningen pågick fram till den 16 maj 2018. Här kan du höra utvalda föredrag och se film och foton som hade med utställningen Vivat Regina att göra.

Vivat Regina blir till

Dagen D, dagen då det händer, den 21 februari. Lådorna har anlänt från Livrustkammaren. Textilkonservatorerna Augusta Persson och Annika ten Siethofft är plats. Nu ska det ske!

Renovering och återställning av Storkyrkan är nu klar

2020 startades renoveringen och den pågick i nära tre år med etablering och avetablering. Puts-, plåt- och stenarbeten har genomförts. Samtidigt med renoveringen har exteriören återställts till 1740-talets utseende. Här finner du hela processen i bild, text och audio!