Foto: Magnus Aronsson

Besöka Storkyrkan?

Varmt välkommen till Storkyrkan - Stockholms katedral. Härifrån har idéströmningar spridits som förändrat Sverige.

Välkommen till Storkyrkan - Stockholms katedral i hjärtat av Gamla stan, mellan Slottet och Stortorget.

Byggnaden och dess historia
Storkyrkan har varit platsen för många historiska händelser.

Politiska och religiösa förändringsprocesser har startat här genom starka personligheter, som verkat i kyrkan allt sedan 1200-talet.

Under dessa valv har kungar och drottningar krönts och gift sig. Än idag äger gudstjänsten inför Riksdagens öppnande rum i katedralen. Än idag samlas Sverige i Storkyrkan vid nationella katastrofer.

Byggnaden har under åren förändrats, men fortfarande är spåren av 1300-talets tegelkyrka fullt synliga. 

Många av Storkyrkans praktföremål kom till som en manifestering av maktspråk, men också som storslagen konst med kreativa påhitt, allt för att ge Sverige en svensk dräkt.

Två av medeltidens mästerverk: Sjustaken och S:t Göran & draken, pryder ännu kyrkan. Från barockens 1600-tal finns det unika Silveraltaret och Kungsstolarna med ett stilideal hämtat från påvens Rom.

De fler än hundra gravhällarna och minnestavlorna vittnar om att varje tid har haft sitt sätt att konstnärligt beskriva död och sorg, från grinande döskallar till gråtande änglar, från pukor och kanoner till ömma familjescener.

Musik
Musiken i Storkyrkan har en lång tradition med bredd och djup. Från orgelkonserter till kör och orkesterverk. Som ett exempel har Händels Messias framförts sedan 1928.

Storkyrkan är Stockholms Stifts domkyrka.

Välkommen att upptäcka Storkyrkan – i ord, toner och tystnad,  nuet och i det förflutna!

 

Öppettider:
Dagligen 9.30-17.00

Entréavgift:
75 kr vuxen
60 kr pensionär
Församlingsbor och barn upp till 18 år: Fri entré

I entrépriset ingår audioguider.

 

Audioguider

Audioguider finns på svenska och engelska. I dessa audioguider får du höra om de händelserna och personligheter som verkade i Storkyrkan och som formade Sveriges historia! Vi lanserar nu två nya audioguider en om kvinnor som förändrat Storkyrkan och Storkyrkans gravar och epitafier. Varmt välkommen!

Intervjuer med anledning av renoveringen av Storkyrkan

Ulf Lindgren möter byggnadsantikvarien Max Laserna och pratar färg, historia och annat spännande. Dessutom fick Louise Linde chansen att tala med Ulf Lindgren om de olika stilarna inom gotik och barock.

Fotografering i våra kyrkor

Det är tillåtet att fotografera/filma för privat bruk och om fotograferingen inte är störande. Om det är människor på bilden måste du be om tillstånd för att publicera bilden.

Om du tänker använda dig av materialet professionellt gäller kreditering. Ta kontakt med Kristina Ljunggren här.

Observera att det inte är tillåtet att fotografera under mässor och konserter.