Meny

Besöka Storkyrkan?

Välkommen till Storkyrkan - Stockholms katedral. Härifrån har idéströmningar spridits som förändrat Sverige. I Storkyrkan kan du ta del av vår verksamhet genom gudstjänstfirande, konserter, samtal eller lyssna på vår audioguide! Fri entré under hela 2020.

Välkommen till Storkyrkan - Stockholms katedral i hjärtat av Gamla stan, mellan Slottet och Stortorget.

Byggnaden och dess historia
Storkyrkan har varit platsen för många historiska händelser.

Politiska och religiösa förändringsprocesser har startat här genom starka personligheter, som verkat i kyrkan allt sedan 1200-talet.

Under dessa valv har kungar och drottningar krönts och gift sig. Än idag äger gudstjänsten inför Riksdagens öppnande rum i katedralen. Än idag samlas Sverige i Storkyrkan vid nationella katastrofer.

Byggnaden har under åren förändrats, men fortfarande är spåren av 1300-talets tegelkyrka fullt synliga. 

Många av Storkyrkans praktföremål kom till som en manifestering av maktspråk, men också som storslagen konst med kreativa påhitt, allt för att ge Sverige en svensk dräkt.

Två av medeltidens mästerverk: Sjustaken och S:t Göran & draken, pryder ännu kyrkan. Från barockens 1600-tal finns det unika Silveraltaret och Kungsstolarna med ett stilideal hämtat från påvens Rom.

De fler än hundra gravhällarna och minnestavlorna vittnar om att varje tid har haft sitt sätt att konstnärligt beskriva död och sorg, från grinande döskallar till gråtande änglar, från pukor och kanoner till ömma familjescener.

Musik
Musiken i Storkyrkan har en lång tradition med bredd och djup. Från orgelkonserter till kör och orkesterverk. Som ett exempel har Händels Messias framförts sedan 1928.

Storkyrkan är Stockholms Stifts domkyrka.

Välkommen att upptäcka Storkyrkan – i ord, toner och tystnad,  nuet och i det förflutna!

 För gudstjänstlivet, se kalendariet här nedan.

Öppettider:
Januari-maj  9-16
Juni-september:  9-17
Oktober-december:  9-16 

På grund av rådande omständigheter är det fri entré till Storkyrkan under hela 2020

Audioguide: 

3 stycken för 30 kronor


Från april 2021:
60 kr för vuxen
50 kr för pensionär 
Församlingsbor och barn upp till18 år: Fri entré Fotografering i våra kyrkor

Det är tillåtet att fotografera/filma för privat bruk och om fotograferingen inte är störande. Om det är människor på bilden måste du be om tillstånd för att publicera bilden.

Om du tänker använda dig av materialet professionellt gäller kreditering. Ta kontakt med Kristina Ljunggren här.

Observera att det inte är tillåtet att fotografera under mässor och konserter.